skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand

Mens-zijn in tijden van klimaatverandering en achteruitgang van de natuur. Lifemaps helpen hier inhoud en betekenis aan te geven, met liefde.

De grenzen aan de aarde zijn tastbaar geworden. De reis naar een natuurlijke wereld gaat gepaard met veranderingen, die allen aangaan. Erkennen dat zo doorgaan geen optie is. Dat ik en wij aan zet zijn. Het begint met zelfinzicht, luisteren naar elkaar en toepassen wat we al weten. Lifemaps beogen te visualiseren wat er speelt, hiermee verbinding te maken, en zo nieuw perspectief te vinden. Door principes te kiezen wordt de richting duidelijk, individueel en collectief. Vanuit overzicht en inzicht wordt een eigen kompas gecreëerd om alles in handelen te vertalen.

 

Lifemaps.NL Wereldbol

Natuurlijke eenheid in verscheidenheid

De aarde. De blauwe planeet. Groots én begrensd. De natuur, één levend geheel, met recht van bestaan. De mens, een van de vele soorten. Elk individu uniek begaafd, in een wisselwerking van zon en schaduw. Samen leven en ondernemen wij met hart voor elkaar en de omgeving, met verantwoordelijkheid voor onze impact, waarbij ieders talenten worden benut. We steunen elkaar bij angst en zorgen. Wij vormen de wijsheidsraad om onze woonplaatsen  en ondernemingen te sturen, en vormen een unie van wereldburgers om de grootste problemen aan te kunnen. Wij koesteren de plek waar we zijn, respecteren al wat leeft en helpen de natuur weer tot bloei te brengen. Als toekomst bepalende soort op aarde kiezen wij ervoor genoeg ruimte te laten voor de vrije natuur. Onze wens is de voorouders te zijn, op wie de volgende generaties kunnen rekenen. De intentie met deze droom is niet om een onbereikbaar ideaalbeeld op te roepen, maar een omvattend en liefdevol perspectief te creëren en dan elke dag opnieuw op pad te gaan.

Met lifemaps visualiseren, onderzoeken, ontdekken, richting vinden

Choosing For Transformation

In transformatie

Alle Talenten Tellen

Alle talenten tellen

Werken Met Lifemaps

Werken met lifemaps

Samen werken aan grote thema's

De aarde is een droomplek. Het zit in de mens om van haar houden, maar hoe laat ik dat blijken in het leven en werk van alledag? De Master Code zegt: zorgen voor jezelf, anderen, de plek en de wereld. Zorgen voor jezelf en elkaar is bekend, maar wat is zorgen voor de wereld en voor de plek waar ik woon, werk en op reis ben? Wat is ecologie en hoe kan ik leren van de natuur? In de workshops De aarde en ik ontmoeten we elkaar om aan deze vragen te werken. De transformatie start al bij een persoonlijke keuze.

Grote vraagstukken komen beknopt in beeld op de eigen poster. Je maakt er verbinding mee vanuit wie jij bent, vanuit waar jij voor staat. We wisselen uit wat elk overzicht ons zegt en welke inzichten dit geeft. We brengen onze ervaring en expertise in, ten dienste van elkaar. Zodat voor elk helderheid ontstaat over jouw wereldplek, wereldbeeld en wereldburgerschap.

Sleutel thema's in de lifemaps

Zelfontwikkeling in dienst van de wereld

Menselijk handelen zonder oog voor de omgeving, de consequenties en de langere termijn leidt tot meer en grotere vraagstukken. We leven in een tijd waarin ieders bijdrage telt en alle talenten van belang zijn. Waarin zelfontwikkeling in dienst staat van de wereld. Met lifemaps voor jezelf creëer je jouw eigen reisgids in persoonlijke transformatie. Met een lifemap werk je intuïtief. Er ontstaat overzicht en er komt licht op het hart van de zaak. Het is intens, maar je hoeft toch niet hard te werken. Bij het kiezen van stickers kun je op jouw gevoel afgaan. Je innerlijke gids toont je inzichten, verbanden, mogelijkheden en jouw richting voor de toekomst.

Lifemaps voor jezelf

Iets extra's meegeven dat het eigenbelang overstijgt

Als trainer, coach of facilitator word je gevraagd om wie jij bent. Om jouw toegevoegde waarde in het informeren, inspireren, activeren en begeleiden bij vernieuwing. Jij bent in de unieke positie om de interesse van deelnemers te wekken voor doelen en belangen, die het eigenbelang incorporeren én overstijgen. De lifemaps voor individueel gebruik kunnen dienen bij de start van een training of coaching traject. De kant-en-klare lifemaps voor workshops zijn bedoeld om te kennis te maken met wat die jouw klanten en cliënten kunnen brengen. Met de beschikbare bouwstenen kunnen ook lifemaps op maat worden gemaakt; de sticker sets zijn flexibel aanpasbaar. Wanneer jij je de lifemaps eigen maakt en ze inzet in het hart van jouw werk, zul je er betekenis, diepgang en impact mee creëren.

Workshop Krachtig ontmoeten

Ellens levensreis

In mijn eerdere werk als systemisch business developer en directieadviseur in overheidsorganisaties is de basis voor de lifemaps gelegd. Organisaties ontwikkelen voor maatschappelijk belang. Samen met partners een groots doel vinden, dat individuele belangen overstijgt en richting geeft. Via de weg van waarden toewerken naar deals waarin er winst is voor iedereen. Ik heb mogen bijdragen aan langjarige samenwerkingen en grote contracten. De oogst was zo rijk, dat het me motiveerde om in het e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op te schrijven welke ervaringskennis mij heeft geholpen.

Lifemaps.NL Een reis door je leven in 3 vragen
BESTEL ‘T GRATIS

Liefde, natuur, zelfontwikkeling en continue vernieuwing, dat zijn altijd al mijn kernwoorden. In het blog Ellens levensreis kun je lezen hoe het verder gaat, nadat een burn-out mij nieuw bewustzijn verschafte. Met tegelijk de schok, dat ook ik te weinig voor de natuur heb gezorgd. Het ontwikkelen van de lifemaps geeft mij in mijn persoonlijke transformatie inzicht en overzicht, richting voor mijn rol en bijdrage in de wereld. De reis gaat altijd door. Vallen en opstaan hoort erbij. Frustratie, een oncomfortabel gevoel, dat wijst op ontwikkeling. Uit niet-weten komt een nieuwe mindset voort. Spreekt dit je aan, laat het me dan weten. Samen kunnen we meer. Met warme groet, Ellen van Dongen.

De liefdeswet, fundament voor lifemaps en blog
Back To Top