skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      
Lifemaps.NL Wereldbol

Een goed mens zijn, bewust ondernemen en liefdevol samenleven. Lifemaps brengen in beeld wat dit betekent in deze tijd, helpen een eigen koers te vinden en nodigen uit actief betrokken te zijn.
Klimaatverandering, achteruitgang van de natuur, de grenzen aan de aarde zijn tastbaar geworden. De reis naar een natuurlijke wereld gaat gepaard met veranderingen, die allen aangaan. Erkennen dat zo doorgaan geen optie is. Dat ik en wij aan zet zijn. Het begint met zelfinzicht, luisteren naar elkaar en toepassen wat we al weten. Lifemaps zijn bedoeld om te visualiseren wat er speelt, hiermee verbinding te maken, en zo nieuw perspectief te vinden. Door principes te kiezen wordt de richting duidelijk, individueel en collectief. Vanuit overzicht en inzicht wordt een eigen kompas gecreëerd om alles in handelen te vertalen.

De aarde. De blauwe planeet. Groots én begrensd, één levend geheel. Vrije natuur, met eigen recht van bestaan. De mens, een van de vele soorten. Elk individu uniek begaafd, in een wisselwerking van zon en schaduw. Samen leven en ondernemen wij met hart voor elkaar en de omgeving, met verantwoordelijkheid voor onze impact, waarbij ieders talenten worden benut. We steunen elkaar bij angst en zorgen. Wij vormen de wijsheidsraad om onze woonplaatsen  en ondernemingen te sturen, en vormen een unie van wereldburgers om de grootste problemen aan te kunnen. Wij koesteren de plek waar we zijn, respecteren al wat leeft en helpen de natuur weer tot bloei te brengen. Als toekomst bepalende soort op aarde kiezen wij ervoor genoeg ruimte te laten voor de vrije natuur. Onze wens is de voorouders te zijn, op wie de volgende generaties kunnen rekenen. De intentie met deze droom is niet om een onbereikbaar ideaalbeeld op te roepen, maar een omvattende en liefdevolle mensvisie te creëren, en daarin elke dag opnieuw weer op pad te gaan.

Een lifemap bestaat uit een aantal bouwstenen: een scenario, sticker sets, symbolen en een tafel poster. Het scenario nodigt uit om een belangrijk vraagstuk in beeld te brengen, op een intuïtieve manier. Lifemaps kunnen worden uitgewerkt als een product voor zelfwerkzaamheid of voor gebruik in een workshop of training. Een lifemap is een ervaring en een ontdekkingsproces. Het overzicht op de poster wordt onderzocht. Rode lijnen en prioriteiten worden zichtbaar. De richting voor vernieuwing wordt duidelijk. De methode is flexibel, toegankelijk en eenvoudig in het gebruik. Inhoudelijkheid, proces en complexiteit zijn ingebouwd. In alles is een positieve mensvisie verwerkt, met uitzicht en hoop voor het individu, de maatschappij en de wereld.

Lifemaps.NL werkt steeds samen met vernieuwende initiatieven om een voor hen cruciaal vraagstuk onder de loep te nemen. Door zo te engageren ontstaan nieuwe lifemap scenario’s, die daarna ook voor anderen beschikbaar zijn. Door de co-creatie met vernieuwers zijn de lifemaps gegrond in die vernieuwing en dragen zij het karakter van de gewenste veranderingen in zich. Ontwerp principe voor de ontwikkeling van een workshop programma rond een scenario is: uitgaande van het individuele beeld en de eigen ervaring uitwisselen met elkaar. Het gaat hierbij niet om discussie of theoretiseren, maar om het delen en begrijpen van de werkelijkheid zoals die op de poster(s) is verbeeld. Zodat volgende stappen gedragen en realistisch zullen zijn. De oogst van eerder wordt met de bestaande scenario’s en bouwstenen samengesmeed tot één geheel, dat verder groeit met elk volgend project.

Een persoonlijke reis
7 Sleutels in alle lifemaps

Niet lang na het beëindigen van mijn loopbaan in bedrijfsleven en overheid kreeg ik een burn-out. Hersenen doorgeblazen, hoog-sensitiviteit. Mijn complete innerlijke systeem van idealen, wilskracht, vergaande aanpassing en controle werd blootgelegd voor fundamentele heroverweging. Het creëren van de lifemaps voor zelfontwikkeling hielp mij om mezelf vanuit hart en ziel opnieuw uit te vinden. Later, toen er meer rust was en na intens schaduwwerk, kwam het vervolg: hoe zie ik de wereld nu? Wat is mijn plek? Hoe kan ik positief zijn wanneer de levenscondities op aarde achteruitgaan? Ik creëerde nieuwe lifemap scenario’s om dit alles in beeld te krijgen om zo mijn principes te herijken en opnieuw mijn koers te bepalen. De 7 sleutels die ik vond op mijn reis zijn en worden ingebed in alle scenario’s en lifemap bouwstenen: helemaal jezelf zijn, scheppend leven, levensmissie volgen, bewust ondernemen, harmonieus samenleven, de hele realiteit zien en zorgen voor de aarde.

Lifemaps.NL voor Integral City

Al die tijd was ik lid van het Integral City Constellation Corps gebleven, ook al kon ik niet veel doen. De stad naar voorbeeld van de bijenkorf – in een harmonie van geven en nemen met de natuurlijke omgeving. Richting vindend in de Master Code of Care: zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de wereld. Verdieping in de betekenis van deze visie bracht mijn nieuwe levensmissie naar voren: In transformatie naar een natuurlijke wereld. Zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de aarde. Hoe doe ik dat: zorgen voor alle vier, bij elke stap? In het spanningsveld je plek, je kompas en vrede vinden. Dit deed mij besluiten de doorontwikkeling van Lifemaps.NL in dienst te stellen van Integral City.

Back To Top