Home

Helemaal jezelf zijn, je levensmissie volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. Dat is de droom én de ervaring in de lifemaps.

De droom: wij zijn wie wij zijn: zon én schaduw, scheppers en ondernemers, elk met een eigen missie. Wij leven en werken samen in respect, acceptatie en aandacht, met hart voor elkaar en de omgeving. Wij zorgen ervoor dat ieders unieke talenten worden benut. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven, werk en impact. Wij creëren het leven en de wereld waar we van dromen. De ervaring: met de lifemaps ga je op intuïtief zelfonderzoek. Om jouw leven, ondernemen en levensdoelen te visualiseren en uit te werken. Je vindt inspiratie en volgende stappen naar je bestemming.

Lifemaps.NL Scheppend leven

Wat is een lifemap en hoe werkt die? Een lifemap is een combinatie van een poster, stickervellen en wegwijzer waarmee je jouw leven, een vraagstuk of de situatie in beeld brengt. Om daarmee van binnenuit inzicht en richting te vinden voor het verwezenlijken van je levensdoelen. Bij het kiezen van stickers kun je op je gevoel afgaan. Je krijgt een eenvoudige vraag voor elke volgende stap. Het is intens, maar je hoeft toch niet hard te werken. Je gaat op een natuurlijke wijze met jezelf in gesprek en antwoorden borrelen op. De aandacht en tijd voor jezelf doen je goed. In de lifemaps is waardevolle ervaringskennis neergelegd – met liefde. Je beleeft dit zelf wanneer je ermee bezig bent. Wanneer je dat wil, krijg je hierbij gratis telefonische support.

Lifemap Leven

Lifemap Leven

Lifemap Werk

Lifemap Werk

Lifemap Helemaal jezelf

Lifemap Helemaal jezelf

Lifemap Levensmissie

Lifemap Levensmissie

Lifemap Scheppend leven

Lifemap Scheppend leven

Lifemap Bewust ondernemen

Lifemap Bewust ondernemen

Ellen van Dongen (3)

Iedereen is belangrijk en talentvol. Ik wil al die talenten graag uitnodigen zich te ontplooien. Dat doe ik met lifemaps. Voor multitalenten, voor wie het essentieel is om zichzelf goed te kennen. Voor groeiers, die al van nature aan zelfonderzoek doen. Voor bij grote vragen voor nu en straks.

Ben je coach of trainer en wil je zelfonderzoek faciliteren voor individuen, teams en organisaties, zoals bij verandering of voor samenwerking? De bouwstenen van de lifemaps zijn ideaal om er jouw eigen lifemaps mee te ontwerpen. Co-creatie is leuk en werkt enorm goed.

Wat spreekt jou aan? Ik denk graag met je mee. Ik ben er ook voor je met lifemaps op Facebook, op Linkedin om te netwerken en op Google+ voor achtergronden. Ellen van Dongen.

Vaak laten mensen zich leiden door het denken. Maar dit is niet alles. Het hart wijst de weg naar eenheid en zorgzaamheid. De ziel nodigt je uit je talenten te ontplooien en van betekenis te zijn. De natuur leert je hoe het leven stroomt en hoe alles samenhangt. Met de lifemaps maak je jouw volledige rijkdom zichtbaar.

Lifemaps.NL Steeds weer kiezen vanuit je diepste zelf In Lifemap Bewust ondernemen breng je jouw belangrijke thema’s, waarden, kwaliteiten en relatiedoelen in beeld. Je werkt met principes die je richting geven. Je oriënteert je op jouw prioriteiten en op wat ondernemerschap voor jou inhoudt. Je maakt zo jouw eigen gids voor de toekomst.

Ben je coach of trainer? Co-creatie geeft inspiratie en samen vinden we nieuwe kansen om met lifemaps van dienst te zijn voor jouw cliënten en business. Mijn doel is om de lifemap werkvorm breed te verspreiden. In een individuele training op maat maak ik je vertrouwd met de lifemap bouwstenen én we doen tegelijk aan ideevorming.

Dank aan de sociale en duurzame initiatieven van nu; zij inspireren me zeer! Als ondernemer heb ik me ten doel gesteld om op termijn uit Lifemaps.NL een circulair nieuw business model te laten ontstaan, werkend in co-creatie, in/met communities, en met een gezond verdienmodel. Met als core business: met lifemaps initiatieven ontplooien en zo uit te nodigen tot bewustwording. Als business developer maak ik die keuze omdat ik geloof in de gecombineerde creatiekracht van persoonlijke transformatie en het inslaan van nieuwe sociale en duurzame wegen.