skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      
Een goed mens zijn, natuurvriendelijk ondernemen en liefdevol samenleven. Lifemaps brengen in beeld wat dit betekent in deze tijd, helpen een eigen koers te vinden en nodigen uit actief betrokken te zijn
Lifemaps.NL Wereldbol

Klimaatverandering, achteruitgang van de natuur. De grenzen aan de aarde zijn tastbaar geworden. Hoe komen we tot een wereld van eenheid in verscheidenheid, met voldoende vrije ruimte voor wilde natuur? De gezamenlijke reis zal veel verandering vragen. Het is nodig te erkennen dat zo doorgaan geen optie is, dat ik en wij aan zet zijn. De reis begint met zelfinzicht, luisteren naar elkaar en toepassen wat we al weten. Lifemaps zijn bedoeld om te visualiseren wat er speelt, hiermee verbinding te maken, en zo nieuw perspectief te vinden. Door principes te kiezen wordt de richting duidelijk, individueel en collectief. Vanuit overzicht en inzicht wordt een eigen kompas gecreëerd om alles in handelen te vertalen.

Met lifemaps visualiseren, ontdekken, richting vinden

Welke nieuwe kennis en inzichten zijn nodig? Wat kunnen we in ons gedrag veranderen om de levensomstandigheden op aarde te helpen verbeteren? Lifemaps zijn een instrument voor bewustwording. In elke lifemap staat een scenario over een maatschappelijk thema of doel centraal. Deelnemers aan een lifemap workshop werken dit samen uit, met gebruikmaking van diverse bouwstenen: tekst- en symbool stickers, die kennis van het thema bevatten, en een tafelposter als drager van het ontdekkingsproces. Het in kaart brengen van de huidige realiteit en het verbeelden van de toekomst zijn individuele activiteiten. In het workshop programma worden deze gecombineerd met groepsgewijze uitwisseling en een dialoog over de toekomst. De Master Code of Care: Zorgen voor jezelf, anderen, de plek en de planeet fungeert als richtinggevend principe.

De scenario's voor Integral City vertellen het verhaal van de Master Code of Care
Archetypische stemmen werken samen aan de integrale stad
Archetypes in de stad
Wereldbeeld vormen
Wereldbeeld vormen
Wereldburger worden in een donut economie
Wereldburger worden
Hoe het is om jong te zijn
De ziel herkennen in je leven en werk
De ziel herkennen
De toekomst verkennen
De toekomst verkennen
De lifemaps kwamen voort uit een persoonlijke zoektocht
7 Sleutels in eenheid

Niet lang na het beëindigen van mijn loopbaan in bedrijfsleven en overheid kreeg ik een burn-out. Hersenen doorgeblazen, hoog-sensitiviteit. Mijn complete innerlijke systeem van idealen, wilskracht, vergaande aanpassen en controle werd blootgelegd voor fundamentele heroverweging. Het creëren van lifemap scenario’s voor persoonlijke transformatie hielp mij om mezelf vanuit hart en ziel opnieuw uit te vinden. Later, toen er meer rust was en na intens schaduwwerk, kwam het vervolg: hoe zie ik de wereld nu? Wat is mijn plek? Hoe kan ik positief zijn wanneer de levenscondities op aarde achteruitgaan? Wat kan ik doen? Ik creëerde nieuwe lifemap scenario’s om dit alles in beeld te krijgen om zo mijn principes te herijken en opnieuw mijn koers te bepalen. De 7 sleutels die ik vond tijdens mijn tienjarige reis met lifemaps zijn ingebed in alle lifemap bouwstenen – posters, tekst stickers en symbool stickers: helemaal jezelf zijn, scheppend leven, levensmissie volgen, bewust ondernemen, harmonieus samenleven, de hele realiteit zien en zorgen voor de aarde.

De integrale stad als kader voor maatschappelijke vernieuwing

Al die tijd was ik lid gebleven van het Integral City core team, ook al kon ik niet veel doen. Toen werd ik door Marilyn Hamilton, stichter van Integral City, en Anne-Marie Voorhoeve, net als ik lid van het core team, uitgenodigd om lifemaps voor de stad en de stakeholders te gaan creëren. De timing was perfect. Ik was juist op het punt, dat ik zicht kreeg op het belang van de fysieke plek om je als mens met de natuur te verbinden, en helder had hoe ik de Donut economie naar het niveau van de burger kon vertalen. Juist, toen mij duidelijk was geworden dat de stad het ideale kader vormt voor maatschappelijke programma’s rond vergroening en duurzaamheid. De stad naar voorbeeld van de bijenkorf – in een harmonie van geven en nemen met de natuurlijke omgeving. Mensen die richting vinden in de Master Code of Care: zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de aarde.  Verdieping in de betekenis van deze visie deed mij besluiten om mijn werk met lifemaps in dienst te stellen van Integral City.

Met liefde, Ellen van Dongen
Back To Top