skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      
Een goed mens zijn, natuurvriendelijk ondernemen en liefdevol samenleven. Lifemaps brengen in beeld wat dit betekent in deze tijd, helpen een eigen koers te vinden en nodigen uit actief betrokken te zijn
Lifemaps.NL Wereldbol

Klimaatverandering, achteruitgang van de natuur. De grenzen aan de aarde zijn tastbaar geworden. Hoe komen we tot een wereld van eenheid in verscheidenheid, met voldoende vrije ruimte voor wilde natuur? De gezamenlijke reis zal veel verandering vragen. Het is nodig te erkennen dat zo doorgaan geen optie is, dat ik en wij aan zet zijn. De reis begint met zelfinzicht, luisteren naar elkaar en toepassen wat we al weten. Lifemaps zijn bedoeld om te visualiseren wat er speelt, hiermee verbinding te maken, en zo nieuw perspectief te vinden. Door principes te kiezen wordt de richting duidelijk, individueel en collectief. Vanuit overzicht en inzicht wordt een eigen kompas gecreëerd om alles in handelen te vertalen.

Met lifemaps visualiseren, ontdekken, richting vinden

Een lifemap bestaat uit een aantal bouwstenen: een scenario, sticker sets, symbolen en een tafel poster. Een scenario nodigt uit om een belangrijk vraagstuk in beeld te brengen, op een intuïtieve manier. Een lifemap is een ervaring en een ontdekkingsproces. Het overzicht op de poster wordt onderzocht. Rode lijnen en prioriteiten worden zichtbaar. De richting voor vernieuwing wordt duidelijk. Lifemaps kunnen centraal staan in een (online) workshop, deel uitmaken van een training of een onderdeel zijn van een project voor maatschappelijke vernieuwing. De methode is flexibel, toegankelijk en eenvoudig in het gebruik. Inhoudelijkheid, proces en complexiteit zijn ingebouwd. Onder dit alles ligt een positieve visie, met uitzicht en hoop voor het individu, de maatschappij en de wereld.

Scenario's voor zelfontwikkeling, een nieuwe economie en de integrale stad
Snel helderheid
Snel helderheid
Diep zelfonderzoek
Diep zelfonderzoek
Master Code of Care
Master Code of Care
De lifemaps kwamen voort uit een persoonlijke zoektocht
7 Sleutels in eenheid

Niet lang na het beëindigen van mijn loopbaan in bedrijfsleven en overheid kreeg ik een burn-out. Hersenen doorgeblazen, hoog-sensitiviteit. Mijn complete innerlijke systeem van idealen, wilskracht, vergaande aanpassen en controle werd blootgelegd voor fundamentele heroverweging. Het creëren van de lifemaps voor zelfontwikkeling hielp mij om mezelf vanuit hart en ziel opnieuw uit te vinden. Later, toen er meer rust was en na intens schaduwwerk, kwam het vervolg: hoe zie ik de wereld nu? Wat is mijn plek? Hoe kan ik positief zijn wanneer de levenscondities op aarde achteruitgaan? Ik creëerde nieuwe lifemap scenario’s om dit alles in beeld te krijgen om zo mijn principes te herijken en opnieuw mijn koers te bepalen. De 7 sleutels die ik vond op mijn reis zijn en worden ingebed in alle scenario’s en lifemap bouwstenen: helemaal jezelf zijn, scheppend leven, levensmissie volgen, bewust ondernemen, harmonieus samenleven, de hele realiteit zien en zorgen voor de aarde.

Lifemaps in het teken van de Master Code of Care

Al die tijd was ik lid gebleven van het Integral City core team, ook al kon ik niet veel doen. Toen werd ik door Marilyn Hamilton, stichter van Integral City, en Anne-Marie Voorhoeve, net als ik lid van het core team, uitgenodigd om lifemaps voor de stad en de stakeholders te gaan creëren. De timing was perfect. Ik was juist op het punt, dat ik zicht kreeg op het belang van de fysieke plek om je als mens met de natuur te verbinden, en helder had hoe ik de Donut economie naar het niveau van de burger kon vertalen. Juist, toen mij duidelijk was geworden dat de stad een ideale context vormt voor maatschappelijke programma’s rond vergroening en duurzaamheid. De stad naar voorbeeld van de bijenkorf – in een harmonie van geven en nemen met de natuurlijke omgeving. Mensen die richting vinden in de Master Code of Care: zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de aarde.  Verdieping in de betekenis van deze visie deed mij besluiten de doorontwikkeling van Lifemaps.NL in dienst te stellen van Integral City.

Met liefde, Ellen van Dongen
Back To Top