skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Archetypes in de stad ontmoeten elkaar

Een integrale stad naar voorbeeld van de bijenkorf. Een bijenvolk werkt voor voldoende voedsel voor zichzelf en verspreidt tegelijk stuifmeel voor planten en bomen. Een ontdekkingstocht voor de stad en de stakeholders helpt om uit te vinden hoe dit voorbeeld te volgen. Door de Master Code of Care toe te passen: Zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de planeet. En door te werken met vier archetypes in een rolverdeling zoals ook bijen die kennen: burgers, overheidsdienaren, business vernieuwers en maatschappelijke organisaties. Elk van de vier archetypes brengt het eigen heden en toekomstperspectief in beeld. Een groots doel voor de stad geeft hieraan richting. Samenvoeging van de perspectieven brengt prioriteiten en mogelijkheden voor samenwerking naar voren. In een dialoog worden deze in ideeën omgezet om tot handelen te komen.

Beschrijving

Lifemap bouwstenen

Levensweg poster (M/V). Stad stickers. Transformatie symbolen

Uitgewerkt in een workshop

Dit lifemap scenario vraagt om een programma van 2 dagdelen. Participanten verdiepen zich vooraf in hun stad en vervolgens vertegenwoordigen zij die wanneer ze de rol en functie van de archetypes op zich nemen. In geval van online werken, worden de lifemap materialen vooraf toegestuurd. Participanten vullen de poster thuis in en sturen foto’s hiervan op naar de workshop host. In een online workshop werken zij het scenario samen verder uit. 

Er zijn varianten op dit ontwerp. Bijvoorbeeld door een maatschappelijke context mee te geven, zoals de huidige situatie met COVID19. Door met een groter doel te focussen op de jeugd in de stad, met jongeren als workshop deelnemer.  Door workshops voor 4 groepen te ontwerpen, waarin elke groep één van de archetypes uitwerkt. De meest realistische uitwerking is er wanneer de workshop wordt opgezet voor de stakeholders, die in de stad wonen of werken en die ook in het echt de rol en functie van het archetype dragen. Waarbij de visie van die stad als groter doel wordt meegegeven. Zo zal het in beeld brengen van de huidige situatie en nabije toekomst op de posters een reële afspiegeling van de werkelijkheid geven.

Back To Top