skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Archetypische stemmen werken samen aan de integrale stad

Bijen verzamelen nectar om honing voor de bijenkorf te maken en verspreiden tegelijkertijd stuifmeel voor planten en bomen in de omgeving. Hoe kunnen mensen leren van de bijen? Hoe kan een stad in de eigen behoeften voorzien en verantwoord handelen ten opzichte van de eco-regio’s die haar voeden? In een lifemap workshop gaan vertegenwoordigers van vier archetypische stemmen in de stad op pad om antwoorden te vinden: overheidsorganisaties, sociaal-maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Elke deelnemer brengt de eigen huidige realiteit en nabije toekomst in kaart. Ze vertellen elkaar hun verhaal. Daarna volgt een dialoog over de toekomst van de stad. Door de hele workshop heen spelen ze het verhaal van de bijen uit. Dit lifemap scenario is bedoeld om nieuwe ideeën op te doen en de stad en haar inwoners te inspireren.

Beschrijving

Het plaatje laat de lifemap bouwstenen zien

Elke deelnemer aan een workshop voor een groep of groepen van vier personen krijgt de afgebeelde set bouwstenen ter beschikking: kompas poster, stad stickers (nieuwe versie) en een selectie van de transformatie symbolen op een stickervel strip.

Voor de stad en de stakeholders

Wat kunnen de stemmen in de stad bereiken als ze hun krachten bundelen? Bij veel stadsprojecten zijn lokale gemeenschappen betrokken, b.v. in een vergroeningsproject in de buurt of een project voor duurzame energie in een regio. De stad kan nog meer winnen wanneer een multi-stakeholder benadering wordt toegepast. Het werken met de vier archetypische stemmen is een manier om die te introduceren en te oefenen.

Hoe zou het zijn: een stad naar het voorbeeld van de bijenkorf? Natuurlijk is duurzaamheid een prioriteit, maar hoe kan de reikwijdte ervan worden vergroot, niet alleen naar een stad, maar zelfs naar de eco-regio’s, die alle goederen produceren en leveren voor haar bewoners? Door te oefenen met de Master Code of Care: Zorgen voor jezelf, anderen, de plek en de planeet, worden kansen zichtbaar en zullen er realiseerbare ideeën naar voren komen.

Dit lifemap scenario nodigt deelnemers aan de workshop uit om hun bewustzijn te vergroten. Het creëert betrokkenheid en is een basis voor gezamenlijke visievorming. Het samenbrengen van de stemmen in de stad inspireert bij de start van een project, bevordert burgerparticipatie bij een evenement of activeert mensen op een congres. Voor deelname is geen voorkennis of ervaring vereist.

Een reis langs vele steden, geïnspireerd door eenheid en vrede

De eerste lifemap workshops met de vier archetypische stemmen vonden plaats in de periode van World Unity Week en International Peace Day in 2020. Volgend jaar start een langere reis die door veel steden zal leiden, waarbij mensen worden uitgenodigd om de archetypische stemmen in hun stad zelf te vertegenwoordigen. Eenheid en vrede zal de visie voor de reis zijn.

Als een groep van vier mensen in een stad: ja zegt tegen de uitnodiging, wordt het lifemap materiaal hen toegestuurd (gratis). Een ervaren host begeleidt de workshop kosteloos. Deelnemers aan de workshop nemen het op zich om hun bevindingen vast te leggen. Aan het einde van de reis worden alle uitkomsten samengebracht in een visuele presentatie. Zo wordt de reis een eerbetoon aan de steden, gebieden en plaatsen waar we wonen. Geïnteresseerd? Deelname is op basis van uitnodiging. Laat van je horen via het contactformulier.

Tijdens de workshop worden symbolen gebruikt die het verhaal van de bijen vertellen
bijenkorf
honingbij 1
honingpot
honingbij 2
bij bloem

Workshop programma, praktische zaken, begeleiding en uitkomsten

Het workshopprogramma begint met een introductie van de stemmen en hun stad. Komend vanuit die context brengt elke archetypische stem de huidige situatie in kaart op een poster, met behulp van de stad stickers. Aan dit beeld worden bijen symbolen toegevoegd om zichtbaar te maken waar nectar wordt verzameld en waar bestuiving van de omgeving plaatsvindt. Dit maakt duidelijk op welke gebieden de stemmen de Master Code of Care toepassen. Na dit individuele werk luisteren de stemmen diepgaand naar elkaars verhalen, zoals die zijn afgebeeld op elke poster. Geïnspireerd door de verhalen gaan de stemmen terug naar hun posters om de toekomst in te vullen. Terwijl de huidige situatie betrekking heeft op elke afzonderlijke stem, heeft de keuze van thema’s voor de nabije toekomst betrekking op de gezamenlijke stemmen en hun stad. De vier toekomstbeelden worden gedeeld. Er volgt een gesprek om te begrijpen wat de posters laten zien en om thema’s en mogelijkheden voor complementariteit en samenwerking te vinden. Bijensymbolen worden ingebracht om te worden toegevoegd bij thema’s waarin het gezamenlijke werk van de stemmen waarde kan toevoegen voor de stad en haar eco-regio’s. Door de vier perspectieven op deze manier samen te voegen worden ​​prioriteiten zichtbaar en er komen realistische ideeën op om een ​​gedeelde toekomst te creëren. Een toekomst die aansluit bij de Master Code of Care.

De individuele mapping neemt ongeveer een uur in beslag. De rest van het workshopprogramma kan 2 tot 5 uur duren, afhankelijk van het gewenste niveau van uitwerking en verdieping. Op meerdere momenten wordt er een pauze ingelast. De verschillende programma rondes voegen elk nieuwe inzichten en informatie toe. Na elke ronde wordt er tijd ingelast voor de deelnemers om aantekeningen te maken. Van de voltooide posters worden foto’s gemaakt. Zowel de posters als de uitkomsten van de uitwisseling maken deel uit van de oogst.

Workshops kunnen persoonlijk, op locatie of online plaatsvinden. In het laatste geval worden de lifemap materialen vooraf naar de deelnemers gestuurd. Als introductie wordt voorafgaand aan de workshop informatie gedeeld via e-mail, gevolgd door een korte bijeenkomst via Zoom. De deelnemers vullen thuis of op locatie hun poster in. Na de workshop worden de aantekeningen en foto’s van de workshop samengevat in een presentatie, met ondersteuning van de host. Indien gewenst kan er een vervolgbijeenkomst gepland worden. De host adviseert over de afstemming van het workshopprogramma, leidt de groep door de workshoprondes en is gedurende het gehele traject beschikbaar.

Veiligheid en privacy

Hoe het ingebouwde lifemap proces een veilige omgeving voor delen faciliteert en hoe persoonlijke informatie wordt beschermd tijdens de workshop en bij het presenteren van de oogst, zal vooraf uitgebreid worden besproken.

Back To Top