skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Creëren symbolen

Met de verzameling creëren symbolen kan aan leven of ondernemen thema’s een principe worden meegegeven, zodat uit de combinatie van beide als vanzelf volgende stappen naar voren komen. Een stap kan de actie inhouden om het principe toe te passen op andere thema’s, of een ontwikkelingsperspectief aangeven. Samen omvatten deze symbolen de principes van creëren. In de lifemap wordt hiermee meteen ervaring opgedaan. Het maken van een keus voor een bepaald symbool wordt werkelijk gevoeld, als ware het realiteit.

Back To Top