skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Drijfveer stickers

Persoonlijke drijfveren verwijzen naar wat je tot iets brengt, waarom je iets doet, en van waaruit jij denkt, spreekt en handelt. Ze geven aan wat voor jou van wezenlijk belang is. Datgene waarin jij je gedreven voelt en wat kenmerken in zich draagt van jouw unieke talenten. Mensen met van elkaar verschillende waardesystemen gebruiken andere bewoordingen om hun drijfveren mee uit te drukken. 

Back To Top