skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Een business model met meervoudige waarde

De huidige economie is gebaseerd op exploitatie, consumptie, kort gebruik en veel weggooien. De overgang naar kringlopen is groot. Collectief is er nog veel dat wij niet weten. Verkenning van vernieuwende theorie kan helpen om de mogelijkheden duidelijk te krijgen. Dit lifemap scenario biedt een gefingeerde, maar realistische ontdekkingsreis met de kompas poster. De hoofdthema’s voor de startsituatie van het initiatief worden in beeld gebracht op de poster. De context van de Donut economie wordt toegevoegd. De theorie van meervoudige waardecreatie van Nieuwe Business Modellen wordt toegepast. Transformatie symbolen maken mogelijke veranderpunten zichtbaar. De principes voor meervoudige waardecreatie helpen om gezamenlijk een waarden-volle strategie te bepalen, om visie en doelen te realiseren. 

Beschrijving

Lifemap bouwstenen

Kompas poster. Meervoudige waarde en stad stickers. Transformatie symbolen.

Uitgewerkt in een workshop

Ook steden oriënteren zich op de Donut economie om na te gaan wat het betekent om te zorgen voor een gezond sociaal fundament – en tegelijk de impact op de ecologie af te wegen, met het oog op de planetaire grenzen. In dit lifemap scenario staat een initiatief in stad of land centraal. Het donut model wordt ingebracht als de context. Dit heeft een hoog abstractieniveau, maar het is belangrijk om hiermee vertrouwd te raken. Voor de modellering van het businessmodel van het initiatief wordt de theorie van meervoudige waardecreatie van Nieuwe Business Modellen geïntroduceerd en toegepast. Vier deelnemers bepalen samen de hoofdthema’s en brengen de startsituatie in beeld op de poster – ingedeeld in vier paden: zorgen voor jezelf (de teamleden), zorgen voor anderen (relaties, stakeholders, communities), zorgen voor de plek (en het zorgvuldig gebruik van materialen en ruimtebeslag), en zorgen voor de aarde (de omgeving, de regio, de natuur). Ook de maatschappelijke doelen en visie worden hierop verbeeld. Transformatie symbolen worden toegevoegd. Er wordt een keuze gemaakt uit de set van principes voor meervoudige waardecreatie om gezamenlijk een sociale, materiële en financiële strategie te bepalen. Bij dit scenario past een workshop programma van minimaal drie dagdelen. De sticker sets voor dit scenario zijn nog in ontwikkeling.

Back To Top