skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Een wereldbeeld vormen en je rol daarin vinden

Leven in een wereld waarin de levenscondities achteruitgaan. Het grote verhaal van klimaatverandering, vervuiling, het verlies van vrije natuur en biodiversiteit wordt verteld. Het begint op wereldschaal en eindigt bij het individu. De donkere kant wordt gezien en op de lichtpunten wordt afgestemd. Het verhaal wordt door elke workshop deelnemer op de poster afgebeeld. De landschapselementen op de poster worden benut om er als het ware een opstelling van te maken. Door hier zelf in te stappen en positie te kiezen ontstaat een persoonlijk wereldbeeld. Onderweg wordt gezamenlijk nagedacht, waarbij deelnemers elkaar helpen om de eigen visie te verhelderen, en motiveren om die daadwerkelijk toe te passen.

Beschrijving

Lifemap bouwstenen

Wereldplek poster. Klimaatverandering stickers, transformatie symbolen.

Uitgewerkt in een workshop

Dit scenario past in een workshop van 3 uur met 4 deelnemers, elk met een eigen poster. Het leent zich uitstekend om er online mee te werken. Terwijl het verhaal wordt verteld, wordt het beeld op de poster opgebouwd middels klimaatverandering stickers en transformatie symbolen. In een uitwisseling wordt gezamenlijk over oorzaken gesproken, en over de vraag: wat drijft de mens hierin? Vervolgens worden nieuwe thema’s ingebracht, waarover gezamenlijk ideeën worden opgedaan. Een cruciale stap in het proces is om de eigen uniciteit en waarden én de passende plek op de poster te kiezen. Wat uit de dialoog tussen de deelnemers over dit scenario voortkomt, wordt gebruikt om sticker sets te ontwikkelen, waarmee dit scenario diepgaander in beeld gebracht kan worden. 

Back To Top