skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Kompas poster

Samen bouwen aan een sociale, duurzame en natuurrijke samenleving. De kompas poster is bedoeld voor een collectief, netwerk of organisatie, waarin mensen zich inzetten voor grote doelen. Om initiatieven voor vernieuwing samenhangend in beeld te brengen en een kompas te creëren, op weg naar verwezenlijking. De vier paden zijn belangrijke, gerelateerde aspecten. De zon staat voor een doel en is zo op de poster geplaatst dat die altijd zichtbaar is. Er zijn verschillende scenario’s voorbereid, bijvoorbeeld rond het creëren van een businessmodel voor een nieuwe economie, het maken van een routekaart en het kiezen van leidende principes op weg naar een maatschappelijk doel, of: manieren vinden om in samenleven en samenwerken de Master Code of Care te respecteren.
De kompas poster leren kennen.

Back To Top