skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Kwaliteit stickers

Kwaliteiten zijn vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze te handelen. Kwaliteiten zijn samengesteld van karakter en verwijzen naar onderliggende kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook naar intelligentie, kernkwaliteiten en motivatie. De verzameling omvat competenties uit zowel overheid als bedrijfsleven, maar ook andere, emergente en weinig besproken talenten. 

Back To Top