skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Leven symbolen

Met de verzameling leven symbolen kan aan levensthema’s een waardering worden gegeven, zodat uit de combinatie van beide als vanzelf een volgende stap naar voren komt. Een stap kan een actie inhouden, maar het kan ook om een ontwikkelingsperspectief gaan. Samen omvatten deze symbolen de belangrijke aspecten van de sleutelthema’s: helemaal jezelf zijn, levensmissie (vinden en) volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. Zo voegt deze set symbolen ook waarde toe aan het beeld van de situatie of het vraagstuk op de poster. 

Back To Top