skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Levensmissie stickers

Ieder mens wil graag een leven dat geluk en zingeving brengt en de mogelijkheid biedt om vanuit de eigen talenten en uniciteit en vanuit de eigen plek in de wereld bij te dragen. Expliciete levensdoelen kiezen en een levensmissie vinden is hiervoor niet noodzakelijk, maar wanneer ze er zijn helpen ze om koers te houden en fungeren ze als baken bij belangrijke keuzes. Een levensmissie groeit met een mens mee. En… eenieder heeft een leven lang de tijd om de beste versie van zichzelf te creëren. Deze sticker set wordt gebruikt om de levensloop in beeld te brengen met het oog op het vinden van een levensmissie.

Back To Top