skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Levensmissie symbolen

Niemand gebruikt het woord ‘levenswerk’ zomaar. Het is een aanduiding voor bijzonder werk dat je na aan het hart staat, waarbij jij je diep betrokken voelt, dat helemaal bij je past, waarin jouw talenten tot uitdrukking komen. Levensmissie symbolen helpen met het herkennen ervan. Zijn de symbool stickers bij thema’s op de poster geplakt, dan wordt er een duidelijk beeld zichtbaar, dat als bron van informatie en inspiratie kan fungeren voor belangrijke beslissingen in de toekomst. 

Back To Top