skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Organiseren stickers

De organiseren stickers vormen niet bepaald een standaard set van uitspraken over ‘organiseren’. De bedoeling ervan is te prikkelen, nieuwsgierig maken. Op de stickers staan principes, strategische aanbevelingen of prioriteiten voor het organiseren van een initiatief of om een business model vorm te geven. De verzameling is meer gericht op de lange dan op de korte termijn. Het nut hiervan zal zich pas op den duur bewijzen. Goed of fout, eens of oneens, daar gaat het niet om. Doel is een breed scala van punten te bieden om over in gesprek te gaan. Om te onderzoeken wat de betekenis en het belang voor het initiatief of de organisatie kan zijn. In elke uitspraak ligt een kans verborgen.

Back To Top