skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Rolmodel stickers

De rolmodel stickers omvatten een palet aan herkenbare karakter types, kanten van de persoonlijkheid, menselijke rollen en gedragsstijlen, archetypes en beroepen. Ze zijn breed te gebruiken, bijvoorbeeld om de ervaren ‘sub-personalities’ van een individu in beeld te brengen, of samen na te gaan waar in een team complementariteit, of waar een leemte is. Werken met de rolmodel stickers is lichtvoetig en inspirerend. 

Back To Top