skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Schaduw stickers

Er is in de wereld van dualiteit geen zon zonder schaduw. De schaduw stickers omvatten uitspraken over menselijke conditioneringen, onzekerheden en gedragspatronen. Ze laten naar voren komen wat mensen aan ballast uit het verleden met zich meedragen. Ze brengen in beeld wat de schaduwkant is van de persoonlijkheid. Deze stickers zijn persoonlijk van aard en lenen zich voor een tweegesprek of training voor persoonlijke ontwikkeling, in een setting, waarin vertrouwelijkheid is geborgd is.

Back To Top