skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Wereldburger worden in een Donut economie

De Donut economie voert het huishouden op als een speler in de economie. Het huishouden wordt op de poster in beeld gebracht, in herkenbare levensthema’s over geluk, werk en vriendschap, familie, huis en haard en woonplaats. Vervolgens wordt het op een zakelijke manier gekarakteriseerd, bijvoorbeeld door naar goederen, reisbewegingen en geldstromen te kijken. Het gedachtegoed van de Donut economie wordt geïntroduceerd als manier om een wereldvisie te vormen, zoals door het kiezen van grote doelen. De transformatie symbolen helpen om het beeld op de poster te completeren. Van consument naar wereldburger, van verspillend naar bewust en verantwoord huishouden, daar gaat het over in dit lifemap scenario. 

Beschrijving

Lifemap bouwstenen

Levensweg poster (M/V). Burger en organiseren stickers, transformatie symbolen.

Uitgewerkt in een workshop

Doel van dit scenario is om een beleving te bieden van wat het betekent om ook als individuele burgers en gezinnen volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen voetafdruk op de aarde. Met de stad stickers wordt een levensloop van het huishouden gemaakt. Met de stad stickers kan namelijk niet alleen een integraal beeld geschetst worden van de stad, maar ook van het huishouden. De levensloop wordt ingedeeld naar de vier aspecten van de Master Code of Care: zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de aarde. Geïnformeerd door de zeven wegen van de Donut economie wordt er uit de organiseren stickers een keuze gemaakt van principes die kunnen helpen die toe te passen. Bij dit scenario past een workshop programma van drie dagdelen. Tijdens de workshop wordt regelmatig van gedachten gewisseld. De sticker sets voor dit scenario zijn nog in ontwikkeling. Naast stickers wordt ook aanvullende literatuur gebruikt om meer informatie op te doen over wat een voetafdruk inhoudt en hoe globaal zicht op de eigen voetafdruk is te verkrijgen.

Back To Top