skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Wereldplek poster

Een wereldplek, dat is onze aarde! Iedereen houdt van de natuur. Astronauten vertellen hoe het zien van de blauwe planeet ten diepste ontroert. Deze poster nodigt uit om verbinding te zoeken met de fysieke plek, de natuur, de aarde. In het licht van de inspiratie die deze verbinding geeft wordt met stickers een groot thema of belangrijke situatie in beeld gebracht. Dat kan gaan over klimaat en natuur, of over samenleven en -werken in buurt of stad. Vervolgens wordt het beeld onderzocht en komen aandachtspunten en principes naar voren, die nieuw perspectief brengen. 
Wereldplek poster leren kennen.

Back To Top