skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand
Choosing for transformation

Er is veel goeds, maar door de opwarming en vervuiling van de aarde worden de levenscondities moeilijker en de natuur komt structureel tekort. Economie, bedrijvigheid, steden, leefwijze omgooien vraagt om transformatie. Het begint bij eenieder; iedereen is erbij nodig.

Zorgen voor jezelf, anderen, de plek, de aarde, zorgen voor alle vier, bij elke stap. Wat doe ik dan, hoe doe ik dat? Wat is nu mijn eigen visie? Wat zegt mijn innerlijke gids? Hoe vinden we andere wegen, die werken, voor initiatieven en collectieven? Deze vragen stellen en hieraan werken is de missie in de lifemaps voor transformatie.

Het grote persoonlijk maken

Decennia lang is het persoonlijk comfort gegroeid, de individuele ruimte vergroot. Bedrijven, overheden en goede doelen organisaties vulden in waar vraag naar was. Maar wat lang gesluimerd heeft komt nu boven tafel. Wat zorgvuldig gescheiden gehouden werd, wordt in zijn totaliteit zichtbaar. De wereld kent een stapeling van ongekend grote problemen, een vermindering van veerkracht en vrije natuur. Nu het erop aankomt, wordt ieders bijdrage gevraagd, wordt alles persoonlijk. Voor jezelf een voorbeeld zijn. Zelf verantwoordelijkheid nemen. Moed vatten om naar je dromen te handelen. Elkaar het vertrouwen geven, dat ieder een rol te vervullen heeft. Dit is wat ik mij voor ogen houd. Lees meer in ‘De aarde en jij‘.

Lifemaps.NL De aarde en jij

Visualiseren met lifemaps

De vraagstukken voor transformatie zijn grootschalig, gelaagd en complex. Op elk niveau, op elke schaal zijn de vragen anders. Oplossingen zijn er nog nauwelijks. De mens zelf heeft een evolutionaire sprong te maken. Uit het materialisme en de controle. Minder is meer. De kracht van klein en heel. In bescheidenheid bij jezelf en in eigen omgeving beginnen. Als maker van lifemaps zoek ik in dit alles mijn weg. Lifemaps kunnen een instrument zijn om te visualiseren en een platform voor onderzoek, reflectie en ontdekken. Het beoogde doel is om grote vraagstukken te vertalen naar het leven en streven van het individu of de groep. Om zo kansen en stappen voor de eigen bijdrage te vinden.

Met een poster als drager

Wereldplek poster

Wereldplek poster

Kompas poster

Kompas poster

Voor de stad en de stakeholders

Hoe groter de uitdagingen, des te belangrijker is het om die vandaag nog aan te gaan. Als maker van lifemaps is het mijn eigen ontdekkingsreis en speciale missie om zicht te krijgen op de vergeten en verborgen connecties in de relatie tussen mens en natuur. De fysieke plek en omgeving speelt hierbij een belangrijke rol, zij het een woonplek, werkplek, buurt of bedrijventerrein. In de stad, het buitengebied, of de vrije natuur. De lifemap scenario’s hieronder, zijn al deels ontworpen. Ze worden verder ontwikkeld in co-creatie met vraagstellers. Het maak-proces-op-maat maakt deel uit van het onderzoek en de bewustwording.

Op weg naar de integrale stad

Marilyn Hamilton is de inspirator en in-kaart-brenger van wat een stad nodig heeft op reis naar integraliteit. Om ervoor te zorgen dat de capaciteiten en verbondenheid toenemen, er veerkracht komt en er plek is voor de natuur. Vanuit het Integral City gedachtegoed en internationaal netwerk te ontwerpen scenario’s voor individuen en initiatieven, die een plek, buurt, gebied of stad willen ontwikkelen vanuit liefde (care). Geïnspireerd door de natuur. Handvatten ontdekkend in de rijkdom van het gedachtegoed. Richting vindend in de Master Code: Taking care of self, others, place and planet. 

Je weg vinden in klimaatverandering

Vanuit eigen zoektocht ontwikkeld scenario om je te verbinden met de grote vragen van klimaatverandering en achteruitgang van de natuur. Vanuit jouw uniciteit, plek en bijdrage in de wereld. Waarbij je ontdekt welke nieuwe kennis nodig is en waarom het essentieel is om je te verdiepen in ecologie en klimaatwetenschap. Het Integral Nest City Meshwork biedt een platform aan mensen vanuit de hele wereld, die zich inzetten voor wereldwijde vraagstukken. Om ervaringen te delen, en eigen ervaring en  materiedeskundigheid toe te voegen.

Nieuwe economie principes toepassen

Jan Jonker deed diepgaand onderzoek naar honderden nieuwe-economie initiatieven en redenen waarom deze in de praktijk werken en succesvol zijn. Van daaruit ontstond het boek Nieuwe Business Modellen. In eigen betrokkenheid te ontwikkelen scenario’s om te onderzoeken wat meervoudige waardecreatie betekent, wanneer het gaat om het verminderen van de menselijke impact op de natuurlijke omgeving. Om handvatten en principes te vinden om hier in eigen werk of initiatief mee aan de slag te gaan.

Back To Top