skip to Main Content

KAN DESGEWENST als bijlage onderaan op pagina Werken met lifemaps.

Voor Lifemaps.NL is openheid een ontwerpprincipe

Het ontwerpen van een complex raamwerk gaat altijd gepaard met keuzes. Welke begrippen worden wel en welke niet als sticker toegevoegd? Welk van de twee woorden voor een concept komt op een sticker te staan? De keuzes laten altijd een achterliggende visie en aannames zien. De keuzes zijn ook nog eens gerelateerd aan de tijdsgeest en (westerse) cultuur. Om een breed publiek aan te spreken – inclusief te zijn – en mee te groeien met de tijd, is het sowieso nodig om regelmatig te toetsen wat er leeft en de elementen van Lifemaps.NL aan de bevindingen aan te passen. Door de wijze waarop deze ontworpen en geproduceerd worden, kan dit met betrekkelijk weinig inspanning.

De ontwerp- en productiewijze maken het ook mogelijk om in opdracht van anderen – met andere visies, ander taalgebruik – nieuwe elementen toe te voegen. Of varianten, zoals wanneer een coach een lifemap wil toespitsen op jongeren van 16-18 jaar.

Waarin Lifemaps.NL een raamwerk is

Een raamwerk is een structuur waar je mee kunt bouwen. Door combinaties van verschillende posters en stickervellen te gebruiken, vorm je de basis voor een nieuwe of aangepaste lifemap. Het raamwerk van Lifemaps.NL maakt modulair bouwen mogelijk. Het is technisch eenvoudig om nieuwe elementen aan de structuur toe te voegen, dus het raamwerk is gemakkelijk uit te breiden. Een andere reden om over een raamwerk te spreken is van inhoudelijke aard. Er is een samenhang tussen de verschillende elementen, die maakt, dat ze in combinatie richting kunnen geven aan het zelfonderzoek

Belangrijke inspiratiebronnen

Het werk van de Dalai Lama, Deepak Chopra, Robert Fritz, Wayne Dyer, Alexander Lowen, Otto Scharmer, Don Beck, Ken Wilber, Neale Donald Walsch, Sanaya Roman, Fraser & Massey, John R. Cross, Pamela Kribbe, Jan Jonker (Radboud Universiteit), Marilyn Hamilton, en vele anderen.

Een integrale denkwijze en benadering

Ken Wilber heeft een integrale theorie en aanpak ontwikkeld voor persoonlijke groei en ontplooiing van talenten. Zijn benadering is holistisch en zijn boodschap is positief: een mens blijft zich in zijn of haar hele leven van nature ontwikkelen. De lifemaps zijn zo ontworpen, dat hiermee aan alle aspecten van Integral Life Practice invulling gegeven kan worden. Integral Life Practice geeft een omvattend raamwerk van aspecten. Lifemaps.NL is bedoeld hieraan complementair te zijn door een raamwerk te bieden dat over de inhoud van het leven gaat.

Inbreng van meerdere waardesystemen

Een stad als Amsterdam huisvest een mengelmoes van culturen en nationaliteiten – dragers van alle waardesystemen, zoals die in het wereldwijde onderzoek achter Spiral Dynamics naar voren zijn gekomen. Uit dit onderzoek blijkt, dat – hoewel waarden en normen en het wereldbeeld diep in mensen verankerd liggen – deze niet star zijn. In tegendeel: dat individuele mensen én de hele menselijke soort continu in ontwikkeling zijn als reactie op steeds veranderende levenscondities. De soorten stickers van Lifemaps.NL zijn zo ontworpen dat alle waardesystemen erin kunnen passen. Correctie of aanpassing in geval van leemtes is relatief eenvoudig te doen.

Samen werken aan waardecreatie

Ieder neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen aandeel. Om duurzaamheid te structureel in te bouwen in alles wat we doen – leven en werk. En: samenwerken – en hierin nieuwe, passende vormen vinden is essentieel.

De Integrale Stad als ‘human hive’

Gaia’s reflective organ.

Geïnspireerd door gesprekken met God

De boeken van Neale Donald Walsch geven een verrassend beeld van God, ALL-THERE-IS, Divinity, Life. Ze schetsen een nieuwe kosmologie. Ze geven praktische informatie en tips voor een bezield leven. In Lifemaps.NL is het streven om de kernboodschappen mee te geven in teksten en op te nemen in de oefeningen bij de lifemaps. Niet vanuit ‘kopie-gedrag’ maar vanuit eigen inspiratie en beleving. Steeds ruimte latend voor anders denken en andere overtuigingen. Wanneer alles één is, is diversiteit iets om te honoreren en te vieren.

 

Back To Top