skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand

Wat een lifemap is

Een lifemap brengt je bewustwording van wat jou, hier en nu, in de kern bezighoudt. Over sleutelvragen: wie je bent, wat je beweegt, waarvoor jij staat, waar je naartoe wil in jouw levensmissie. Met poster en stickers werk je de kern verder uit en brengt letterlijk in kaart wat er in je leeft. Je intuïtie schakelt vanzelf bij terwijl je bezig bent. Je ziet verbanden en grote lijnen, krijgt een dieper begrip van wat er speelt en vormt je perspectieven voor de toekomst. Werken met een lifemap heeft een verrassende impact omdat het een ervaring is – óók wanneer de lifemap werkvorm je niet direct aanspreekt

Met een lifemap maak je dus als het ware een wandeling in jouw eigen natuur, een reis in jouw leven. De poster stelt je leven voor. De wegwijzer is de routebeschrijving met de stappen voor jouw zelfonderzoek. Jij zet die stappen. Je bent óók diegene, die beleeft wat dit met jou doet. Tenslotte ben jij diegene, die prioriteiten, verbanden en mogelijke volgende stappen gaat zien. De lifemap is zo opgebouwd, dat dit alles eigenlijk vanzelf gaat. Begin dus gewoon en bereik één voor één de mijlpalen. Ga ervoor totdat je tevreden bent.

De bedoeling van een lifemap

Een lifemap is gemaakt om houvast, structuur en een proces te bieden om te werken aan inzicht, overzicht en het realiseren van dromen en doelen. Onder de lifemaps liggen vier sleutelthema’s: helemaal jezelf zijn, je levensmissie volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. Elke lifemap draagt dit alles in zich – zonder dit zouden er geen lifemaps zijn. Ze brengen:

  • Bewustwording van prioriteiten.
  • Aangrijpingspunten voor talentontwikkeling, voor privé en loopbaan.
  • Concrete handvatten voor bevordering van geluk, levenskunst en ondernemerschap.
  • Inspiratie en richting om het vervullen van grote dromen en doelen dichterbij te brengen.
  • Aanwijzingen voor de keuze voor volgende stappen.

Hoe werken met poster en stickers gaat

De lifemaps bestaan uit poster, stickervellen, wegwijzer en uitwerking. De wegwijzer bevat aanwijzingen om stickers te kiezen en op de poster te plakken. De opdrachten en vragen erin leiden stap voor stap toe naar eigen overzicht, inzichten en conclusies. De uitwerking biedt ruimte en structuur voor zelfreflectie. Soms is er verrijkende informatie toegevoegd, die als pdf per email wordt toegestuurd.

Tussen het lezen van de eerste aanwijzingen en het daadwerkelijk opplakken van de eerste sticker blijkt voor mensen een drempel te zitten. Soms leggen mensen de lifemap een tijdje weg. Het is dan ook omschakelen van denken naar doen, van algemene tekst naar het eigen leven, van rationeel overzien naar een eigen keuze maken.

Een lifemap vraagt erom dat alle paden tegelijk gevolgd worden; dat kan niet anders dan door intuïtief te werken. Wanneer deze drempel is genomen, wijzen de volgende stappen zich eigenlijk vanzelf. Met het heft in eigen handen, werkt iemand, die dingen graag opschrijft en van concretisering houdt, vanzelfsprekend de vragen en opdrachten helemaal uit. En iemand die houdt van snelheid en de grote lijnen ziet, doet gewoon alleen wat hij/zij nodig vindt

Wat een lifemap je biedt

Tijd voor jezelf

Heel vaak neem je pas tijd, wanneer je ertoe wordt genoodzaakt, zoals wanneer je ziek bent. Je krijgt tijd, wanneer je na een gebroken relatie plotseling veel meer alleen bent. Of je betaalde opdracht gaat niet door, zodat je geen werk – en wel tijd – hebt. Het kan ook zijn, dat je er bewust voor kiest door vrij te nemen en op pelgrimstocht naar Santiago di Compostella te gaan. Om welke reden je dit ook doet – als reactie op externe omstandigheden, of vanuit innerlijke drijfveren – op het moment, dat je in die tijd voor jezelf bent, stelt zich meestal pas de vraag: waarom ben ik hier, nu, zo? Dan pas begint de zoektocht naar antwoorden.

Op een innerlijke reis

Met een lifemap werken is zoals het maken van een innerlijke reis: wat ervaar je terwijl je bezig bent? Wat voel je erbij? Welke gedachten komen er bij je op? Veel weet je natuurlijk al, maar een lifemap helpt om dit naar voren te halen, te expliciteren en te concretiseren. Hierbij gaat het niet om winnen of verliezen, om succes of mislukking. De weg is net zo belangrijk als de uitkomsten.

Uitnodiging om intuïtief te werken

Met een lifemap voor zich, stap je als vanzelf uit je denkgewoonten in gevoel en intuïtie, ook al ben je een denker. Alles wat in het hoofd zit wordt duidelijk, terwijl de stickers op de poster worden geplakt. In het werken met een lifemap kun je jezelf vrijelijk uiten en doe je inspiratie op uit jouw eigen leven. Een lifemap is een belevenis en het onderweg zijn erin is werkelijk een ervaring.

Toepasbaar in verschillende situaties

Lifemaps bieden gereedschap in verschillende situaties. Wanneer je op een kruispunt staat, in werk of het persoonlijke leven. Wanneer je een moeilijke situatie beter wil begrijpen. Wanneer je jezelf wil verdiepen in wie je bent en kansen voor persoonlijke groei wil vinden. Of wanneer je jouw dromen en doelen voor de toekomst in beeld wil brengen en je wil onderzoeken hoe je daar dichterbij kunt komen.

Een lifemap brengt structuur

Er speelt altijd veel tegelijk in het leven. Talloze gedachten gaan op een dag door het hoofd. De sticker teksten tillen iemand meteen op conceptueel niveau, zonder dat er iets voor hoeft te worden gedaan – weg van veelheid en chaos. De verschillende soorten stickers brengen structuur aan in het denken. Tijdens het beplakken van de poster en het maken van de opdrachten, wordt merkbaar hoe ze met elkaar in verband staan. Het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen leidt logisch door de sleutelthema’s van leven en werk heen. De lifemaps op thema volgen die logica en laten de samenhang zelf ervaren.

Waarom je de poster wil bewaren

Je bewaart de poster vanzelf omdat het een situatieopname van jouw leven is. Vanuit het moment van nu, lees je erin terug waar je jezelf in hebt ontwikkeld en hoe de rode draden zich verder hebben gesponnen. De ingevulde poster wordt vanzelf een onderdeel van de portfolio van jouw leven(swerk).

Back To Top