skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

De blauwe planeet met oceanen, een vlakte met heuveltjes, een walvis, een bijenkorf. De wereldplek poster geeft een impressie van de natuur, als omgeving om een vraagstuk, situatie of thema op in beeld te brengen en te onderzoeken. Er zijn nog weinig gebieden op aarde, waar de invloed van de mens niet te zien is. Door toedoen van de mens verandert zelfs het klimaat. De poster herinnert er ons aan dat de aarde van oorsprong en allereerst één groot natuurgebied is, waarin de mens slechts een van de vele soorten is. Dit is een ander perspectief om een lifemap te gaan maken dan: de aarde is vol van moois, lekkers en nuttigs, dat wij naar believen gebruiken tot het op is. Er is nog een andere reden om voor een natuurlijke omgeving als wereldplek te kiezen. De natuur – zelfs een plant in een kantoorruimte – roept in ons het natuurlijke naar voren. Een verbinding tussen mens en natuur is wezenlijk om sociale, duurzame aanpakken en valide oplossingen te creëren voor ons samenleven en ondernemen, die tegelijk ook de achteruitgang van de natuur keren.

De plek zien

Het centrale deel op de poster staat voor de plek waar ik ben, de plek van onze buurt of stad, de plek(ken) waar onze onderneming gevestigd is. Hoe vaak realiseren wij ons op wat voor een plek we ons nu precies bevinden? Welke grondsoort ligt er onder het kantoor? Welke vitale omstandigheden zijn er, zoals vogels en gezonde lucht? Voor mensen die veel in hun hoofd leven is gronden belangrijk. Het maken van verbinding met de fysieke plek is zo iets als het maken van verbinding met je lichaam, een mens kan niet zonder dat.

De stroom beeldt bewustzijn uit. Ieder mens kijkt vanuit een eigen referentiekader en ziet de omgeving door die bril. Om te kunnen transformeren naar eenheid, universaliteit, holisme is het van belang ons bewust te worden dat we dit doen. Dat we onderzoeken welke realiteit we hiermee creëren. Dat we onszelf open stellen en ruimte laten voor niet-weten en andere perspectieven dan het onze. Het gebied om de stroom heen en binnen de zwart-witte grenzen van de gebiedskaart staat voor het onbewuste, het niet gekende, het vergetene of het ongewenste.

Het bruggetje is het enige door de mens gemaakte element op de poster. Dit krijgt de intentie mee van: kiezen voor bewustwording, kiezen voor transformatie.

Een van de grondprincipes onder de lifemaps is: de hele realiteit zien. Bij het werken met de wereldplek poster wordt altijd een relatie gelegd tussen het lokale aspect van een vraagstuk, van de plek waar ik ben, naar de wereld scope. Bijvoorbeeld: wat betekent opwarming van de oceanen voor de wereld, de natuur, de mensheid. Wat betekent die voor je initiatief, de organisatie of de stad. En: wat betekent die voor jou. Niet alleen op het niveau van informatie en begrijpen, maar ook op gevoel en overtuigingen. Vanuit dit overzicht ontstaat een duidelijk beeld van wat jij kunt betekenen, en welke invloed jij zou kunnen nemen.

Back To Top