skip to Main Content
030-6775536                               Winkelmand

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze te handelen. Competenties zijn samengesteld van karakter en verwijzen naar onderliggende kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook naar intelligentie, kernkwaliteiten en motivatie. Iemand heeft een competentie, wanneer die duidelijk blijkt uit zijn of haar ervaring. De verzameling competenties is afkomstig uit competentiesystemen van zowel overheid als bedrijfsleven.

Lifemaps.NL Competentie stickers 1 ZW

Lifemaps.NL Competentie stickers 2 ZW

Back To Top