skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      
Zorgen voor jezelf, anderen, de plek en de aarde. Door de Master Code of Care uit te werken kan er betekenis aan worden gegeven om van daaruit richting voor het handelen te vinden
Visie onder de lifemaps

De visie van Lifemaps.NL is: alles is één, alles is liefde, creatie in evolutie. 7 Sleutels brengen ordening in eenheid aan: helemaal jezelf zijn, scheppend leven, levensmissie volgen, bewust ondernemen, harmonieus samenleven, de hele realiteit zien en zorgen voor de aarde. De sleutels dienen om lifemap bouwstenen te ontwerpen vanuit integraliteit. Lifemap scenario’s worden ontwikkeld voor Integral City. Het doel ervan is om mens, organisatie en stad ervaringen te bieden om zich te verbinden met grote vraagstukken, de eigen unieke positie en missie te kiezen en realistische én natuurvriendelijke ideeën voor de toekomst te vinden. De Master Code of Care is de weg, die hierbij gevolgd wordt.

De visie wordt concreet in een set van lifemap scenario's

De visie voor de lifemaps ten dienste van Integral City is omvattend, maar wordt concreet gemaakt in een samenhangende set van op lifemaps gebaseerde leerervaringen en ontdekkingsreizen. Onderstaande lifemap scenario’s zijn de basis hiervoor. Jezelf ontwikkelen als individu en als wereldburger. Dat zijn de thema’s voor zelfontwikkeling. De collectieve thema’s zijn duurzaam en waardegericht ondernemen in een nieuwe economie en: samenleven vanuit zorg en liefde in de integrale stad.

Samenleven vanuit zorg en liefde in de integrale stad
Levensweg poster
Levensweg poster

Een stad naar het voorbeeld van de bijenkorf. Met zorg voor de bevolking én voor de eco-regios, die de stad dagelijks voeden. Archetypische stemmen die elkaar meenemen in hoe zij leven naar de Master Code of Care. Een groot doel, zoals meer vrede in eenheid creëren in de stad. Door diep te luisteren naar de individuele verhalen die op de posters worden verbeeld, komen cruciale thema’s, gezamenlijkheden en verschillen naar voren. Door de dialoog hierover aan te gaan vinden zij ideeën en mogelijkheden om het grote doel te bevorderen.

Catalogus: Master Code of Care

Duurzaam en waardegericht ondernemen in een nieuwe economie
Levensweg poster
Levensweg poster
Kompas poster
Kompas poster

Met dank aan de vele vernieuwende initiatieven en weg voorbereiders… In de wereld van vandaag staan we pas aan het begin als het gaat om circulair ondernemen met cradle-to-cradle verantwoordelijkheid en gebaseerd op meervoudige waardecreatie. De lifemap scenario’s voor dit thema zijn bedoeld voor individuen en teams van initiatiefnemers. Om vanuit de eigen werkelijkheid en het toepassen van relevante theorie nieuwe ideeën en opties te verkennen. De Donut economie biedt een wereldbeeld op hoofdlijnen om naar de praktijk te vertalen. Het huishouden als speler in de economie leren kennen zorgt voor een doorbraak. De theorie over meervoudige waardecreatie geeft handvatten voor het organiseren van sociaal en duurzaam ondernemen, op basis van een waardegericht verdienmodel. Vanuit Lifemaps.NL en Integral City wordt ingebracht: principes van levende systemen toepassen, het belang van de fysieke plek herkennen en het hervinden van de individuele verbinding tussen mens en natuur.

Catalogus: Master Code of Care

Jezelf ontwikkelen als wereldburger
Wereldplek poster
Wereldplek poster

Wereldburger zijn betekent betrokkenheid én het actief uitdrukken ervan in het eigen leven, bijvoorbeeld in relatie tot klimaatverandering.  Het grote vraagstuk en de rol van belangrijke spelers hierbij wordt op de poster in beeld gebracht. Dan volgt het kiezen van een plek in dit wereldgebeuren om vervolgens vanuit de eigen levensdoelen en liefde voor het leven het speelveld in te stappen. Een eerste oriëntatie op vernieuwende methodes, theorie en thema’s, geeft ideeën om in de gevonden verbinding tot handelen te komen.

Catalogus: Master Code of Care

Jezelf ontwikkelen als individu
Landkaart poster
Landkaart poster
Levensweg poster
Levensweg poster

Ieders bijdrage telt, alle talenten zijn van belang. Het is in deze complexe wereld cruciaal om te weten hoe overzicht en helderheid te creëren, in leven, werk of in een moeilijke situatie. Niet alleen voor meer reflectieve mensen maar ook voor drukke doeners. Af en toe vraagt het leven om meer diepgaand zelfonderzoek, gericht op persoonlijke groei en een leven dat voldoening en zin geeft. Door een gedetailleerde levensloop uit te werken via verleden en heden naar dromen en doelen voor de toekomst, komt de totaliteit van het individu in beeld. Drie perspectieven voegen daar ervaringskennis aan toe, zodat een basis ontstaat om van het eigen leven te leren en het bewuster vorm te geven.

Catalogus: Snel helderheid

Catalogus: Diep zelfonderzoek

Het leven beeldend uitgelegd
Een reis door je leven in 3 vragen
Een reis door je leven in 3 vragen

Ieder mens is belangrijk. Zelfontwikkeling is van betekenis voor de wereld. Wie ben je, waar sta je voor en ben je waar je wezen wil? Dit zijn de drie levensvragen die in het e-boek worden belicht, eenvoudig en duidelijk, zodat iedereen het begrijpt, en met plaatjes die iets toevoegen. Het e-boek inspireert omdat het zo positief geschreven is. Het helpt om overzicht te krijgen en biedt houvast om te werken aan zelfinzicht. Het maakt duidelijk wat belangrijk is bij creëren en veranderen om het eigen leven gerichter vorm te geven.

Catalogus: Het leven uitgelegd

Back To Top