skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      
Verandering begint bij jezelf

Zorgen voor jezelf, anderen, de plek en de aarde. Door de Master Code of Care uit te werken kan er betekenis aan worden gegeven om van daaruit richting voor het handelen te vinden, individueel en collectief. Voor Lifemaps.NL is de ziel hierin: alles is één, alles is liefde, creatie in evolutie. Om ordening in eenheid aan te brengen is gekozen voor 7 sleutels: helemaal jezelf zijn, scheppend leven, levensmissie volgen, bewust ondernemen, harmonieus samenleven, de hele realiteit zien en zorgen voor de aarde. De 7 sleutels worden gebruikt om lifemaps en bouwstenen te ontwerpen vanuit integraliteit. Het beoogde doel met de lifemaps voor Integral City is om mens, organisatie en stad ervaringen te bieden om zich te verbinden met wereldvraagstukken, de eigen unieke positie en missie te kiezen en een realistische én natuurvriendelijke koers voor de toekomst te bepalen.

De visie concreet maken

De visie voor de lifemaps ten dienste van Integral City is omvattend, maar wordt concreet gemaakt in een samenhangende set van op lifemaps gebaseerde leerervaringen en ontdekkingsreizen. Onderstaande lifemaps, scenario’s en bouwstenen zijn de basis hiervoor. Elke verandering begint met die eerste stap, van die ene mens. Zelfontwikkeling, levensdoelen, eigen kompas creëren, dat zijn de persoonlijke thema’s voor zelfonderzoek. Wereldbeeld vormen, positie bepalen en actief worden zijn de wereld thema’s voor zelfreflectie. Ook lifemap scenario’s voor groepswerk beginnen vanuit de realiteit van het individu. De collectieve thema’s voor deze scenario’s zijn samenleven vanuit zorg en liefde en kringloop gericht ondernemen. Het thema verantwoordelijkheid dragen voor de natuur komt in alle lifemap scenario’s terug.

Samenleven vanuit zorg en liefde
Levensweg poster
Levensweg poster

Een stad naar het voorbeeld van de bijenkorf. Met zorg voor de bevolking én voor de eco-regios, die de stad dagelijks voeden. Archetypische stemmen die elkaar meenemen in hoe zij leven naar de Master Code of Care. Een groot doel, zoals meer vrede in eenheid creëren in de stad.  Door diep te luisteren naar de individuele verhalen die op de posters worden verbeeld, komen cruciale thema’s, gezamenlijkheden en verschillen naar voren. Door de dialoog hierover aan te gaan vinden zij ideeën en mogelijkheden om het grote doel te bevorderen.

Master Code of Care

Wereldbeeld vormen, positie bepalen, actief worden

Wereldplek poster
Wereldplek poster

Wereldburger zijn betekent betrokkenheid én het actief uitdrukken ervan in het eigen leven, bijvoorbeeld in relatie tot klimaatverandering.  Het grote vraagstuk en de rol van belangrijke spelers hierbij wordt op de poster in beeld gebracht. Dan volgt het kiezen van een plek in dit wereldgebeuren om vervolgens vanuit de eigen levensdoelen en liefde voor het leven het speelveld in te stappen. Een eerste oriëntatie op vernieuwende methodes, theorie en thema’s, geeft ideeën om in de gevonden verbinding tot handelen te komen.

Master Code of Care

Kringloop gericht ondernemen
Levensweg poster
Levensweg poster
Kompas poster
Kompas poster

Met dank aan de vele vernieuwende initiatieven en weg voorbereiders… In de wereld van vandaag staat kringloop gericht ondernemen nog in de kinderschoenen. De lifemap scenario’s voor dit thema zijn bedoeld om vanuit de eigen werkelijkheid en het toepassen van belangrijke theorie nieuwe wegen te vinden, voor individuen en teams van initiatiefnemers. De Donut Economie biedt een wereldbeeld op hoofdlijnen om naar de praktijk te vertalen. Het huishouden als speler in de economie leren kennen zorgt voor een doorbraak. De theorie over meervoudige waardecreatie geeft handvatten voor het organiseren van sociaal en duurzaam ondernemen, op basis van een waardegericht verdienmodel. Vanuit Lifemaps.NL voor Integral City wordt ingebracht: het belang van de fysieke plek herkennen en het vinden van de eigen verbinding tussen mens en natuur.

Master Code of Care

Zelfontwikkeling, levensdoelen, eigen kompas creëren
Landkaart poster
Landkaart poster
Levensweg poster
Levensweg poster

Ieders bijdrage telt, alle talenten zijn van belang. Het is in deze complexe wereld cruciaal om te weten hoe overzicht en helderheid te creëren, in leven, werk of in een moeilijke situatie. Niet alleen voor meer reflectieve mensen maar ook voor drukke doeners. Af en toe vraagt het leven om meer diepgaand zelfonderzoek, gericht op persoonlijke groei en een leven dat voldoening en zin geeft. Door een gedetailleerde levensloop uit te werken via verleden en heden naar dromen en doelen voor de toekomst, komt de totaliteit van het individu in beeld. Drie perspectieven voegen daar ervaringskennis aan toe, zodat een basis ontstaat om van het eigen leven te leren en het bewuster vorm te geven. In de lifemaps voor zelfontwikkeling is de Master Code als intentie meegegeven.

Snel helderheid

Diep zelfonderzoek

Het leven beeldend uitgelegd
Een reis door je leven in 3 vragen
Een reis door je leven in 3 vragen

Ieder mens is belangrijk. Zelfontwikkeling is van betekenis voor de wereld. Wie ben je, waar sta je voor en ben je waar je wezen wil? Dit zijn de drie levensvragen die in het e-boek worden belicht, eenvoudig en duidelijk, zodat iedereen het begrijpt, en met plaatjes die iets toevoegen. Het e-boek inspireert omdat het zo positief geschreven is. Het helpt om overzicht te krijgen en biedt houvast om te werken aan zelfinzicht. Het maakt duidelijk wat belangrijk is bij creëren en veranderen om het eigen leven gerichter vorm te geven.

Gratis e-boek

Back To Top