Natuurlijke wereld verkennen

Vanaf 2019 met lifemaps samen op verkenning in een natuurlijke wereld.

Om te leren afstemmen op wat leeft en stroomt. Om in co-creatie te oefenen en kansen voor samenwerking en vernieuwing te vinden. Om te (her)ontdekken wat harmonieus samenleven brengt. Door de visie op een natuurlijke wereld naar het hier-en-nu te halen en met lifemaps uit te werken. 

 

‘Een natuurlijke wereld: eenheid in evolutie’. Dat vat de visie onder de lifemaps samen. De visie is vertaald naar 7 sleutels

  1. Helemaal jezelf zijn
  2. Levensmissie volgen
  3. Bewust ondernemen
  4. Harmonieus samenleven
  5. Met creatieve krachten werken
  6. Zorgen voor de aarde
  7. Realiteitszin als basis.

In 2019 verschijnen er nieuwe posters rond  de sleutelthema’s harmonieus samenleven en bewust ondernemen, met de volgende functies:

  • Positionering via opstellingen met een realistisch karakter
  • Elkaar kracht-ig ontmoeten, profiel maken en alliantie vormen
  • Co-creatie: met uitzicht op een overstijgend doel, principes en stuurkompas kiezen en succescondities bepalen.