Rolmodel stickers

9,00

De rolmodel stickers omvatten een palet aan herkenbare karakter types, kanten van de persoonlijkheid, menselijke rollen en gedragsstijlen, archetypes en beroepen. Met de rolmodel stickers en de landkaart poster werken is lichtvoetig. Een vraag zou kunnen zijn: welke typetjes herkennen wij in ons team – welke rol nemen zij hierin in – en: welke archetypes zouden ons team kunnen aanvullen? Een andere mogelijkheid is om er op de poster een speelse typering van de organisatiecultuur mee te maken – los van functies en personen – waarbij duidelijk wordt hoe er wordt gedacht. Voor een ontspannende kennismaking bij een individueel coaching gesprek kan een coachee worden gevraagd vooraf op de landkaart poster een overzicht te maken van alle ‘subpersonalities’ die hij/zij in zichzelf herkent en met de landschapskeuze aan te geven hoe het met elk van hen nu is gesteld. Dit geeft goede aanknopingspunten voor een gesprek terwijl het niet meteen als te dicht bij of te diepgravend ervaren wordt.

STICKERS ZIEN IN ZWART-WIT: ROLMODEL

SKU: 29 Categorie:

Beschrijving

Lifemaps met rolmodel stickers

Rolmodel stickers worden gebruikt in de lifemaps Helemaal jezelf en Scheppend leven. Op meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk vind je lifemaps voor talentontwikkeling, waarin de rolmodel stickers ook worden gebruikt. Bij de praktijkvoorbeelden van lifemaps voor teams vind je de rolmodel stickers terug in Lifemap Team samenwerking.

Bronnen

De rolmodellen zijn gebaseerd op inventarisatiewerk van de auteur. Bronnen hiervoor liepen uiteen van astrologische tekens tot Enneagram, van DISC tot MBTI, van Belbin tot overzichten van beroepen. De bedoeling hiervan was om zoveel mogelijk verschillende verbeeldingen van persoonsaspecten van een mens bij elkaar te brengen.

De stickers blijven in ontwikkeling

Een levend systeem is complex en divers, en het is continu in verandering. De thema’s en begrippen op de stickers zullen regelmatig worden gecheckt op waardesystemen, integraliteit, bewustzijn, diversiteit en inclusiviteit. En ze worden aangepast om met de tijd mee te gaan. Er kan dus een klein verschil zitten tussen de afgebeelde stickers en de stickers op de aangekochte stickervellen.

Speciale prijs of waarde-uitwisseling

Het is mogelijk om de lifemaps, of bouwstenen ervan, tegen een gereduceerde prijs aan te schaffen, bijvoorbeeld om deze in te zetten voor een goed doel. En: heb je geen geld of wil je het experiment aangaan? Waarderuil kan ook.

Contactinfo, prijzen en tarieven, verzending en retourneren.

Delen: