Waarde stickers

4,50

De verzameling waarde stickers vertegenwoordigt de universele menselijke waarden. Het gaat om die waarden, die van wezenlijk belang zijn voor een/ieder mens. Menselijke waarden streef je na; je houdt ze jezelf voor tijdens je dagelijkse leven; je beschouwt ze als leidende kracht in jouw levensmissie. Iedereen herkent menselijke waarden en vindt ze belangrijk. Een gesprek hierover zal dit weerspiegelen. In veel organisaties kiest men enkele kernwaarden om zo streefdoelen te stellen, waarop alle medewerkers het eigen gedrag en hun bijdrage kunnen afstemmen. Stel, een organisatie wil weten in hoeverre de kernwaarden voor de medewerkers leven. In dat geval gaan de medewerkers in groepjes in gesprek en geven met de landschapskeuze op de landkaart poster aan hoe het naar hun oordeel met de nastreving ervan gesteld is. Een coach of facilitator kan ook de vervolgvraag aan de orde stellen: welke suggesties men heeft om dit te veranderen of: wat mensen tegenhoudt en wat zij nodig hebben om de kernwaarden daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen.

STICKERS ZIEN/PRINTEN IN ZWART-WIT: WAARDE

SKU: 32 Categorie: Tag:

Beschrijving

Lifemaps met waarde stickers

Waarde stickers worden gebruikt in Lifemap Bewust ondernemen. Op meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk vind je lifemaps voor talentontwikkeling, waarin de waarde stickers worden gebruikt. Je vindt er ook lifemaps voor teams, waarin de waarde stickers voorkomen, zoals de Lifemap Team waardegericht.

Bronnen

Voor de verzameling van waarde stickers is onder meer geput uit de universele verklaring van de rechten van de mens en de sterkten en deugden in het boek Character strengths and virtues. Mensen van verschillende culturen en geloven kunnen een vergelijkbare waarde verschillend formuleren, al naar gelang het waardesysteem dat voor hen vooral naar voren komt (lees meer in het boek Spiral Dynamics).

De stickers blijven in ontwikkeling

Een levend systeem is complex en divers, en het is continu in verandering. De thema’s en begrippen op de stickers zullen regelmatig worden gecheckt op waardesystemen, integraliteit, bewustzijn, diversiteit en inclusiviteit. En ze worden aangepast om met de tijd mee te gaan. Er kan dus een klein verschil zitten tussen de afgebeelde stickers en de stickers op de aangekochte stickervellen.

Speciale prijs of waarde-uitwisseling

Het is mogelijk om de lifemaps, of bouwstenen ervan, tegen een gereduceerde prijs aan te schaffen, bijvoorbeeld om deze in te zetten voor een goed doel. En: heb je geen geld of wil je het experiment aangaan? Waarderuil kan ook.

Contactinfo, prijzen en tarieven, verzending en retourneren.

Delen: