Samen op zelfonderzoek workshops

Samen op zelfonderzoek gaan is zeer verrijkend. In de workshops werk je soms ieder met een eigen poster en komt daarop je leven, werk of situatie helder in beeld. Soms werk je samen aan één poster om een thema of vraag uit te werken. Het wordt elke keer weer een wezenlijke ontmoeting – met jezelf en elkaar. 

Zelfonderzoek aanleren is belangrijk voor iedereen. Jij alleen weet hoe jij je voelt en wat er speelt; jij alleen weet of je het leven leidt, dat je jezelf toewenst. In de workshops ontdek je wat zelfonderzoek  jou kan brengen, vandaag en voor de toekomst. Je geeft en ontvangt hierbij kern-achtige feedback. Vind actuele informatie over de workshops in de agenda.

Workshops in het Veerhuis

Het Veerhuis in Varik is een bronplek in de natuur waar eenheid beoefend wordt. Een plek met een traditie van bewustwording en transformatie. Een plek waar reflectie en ceremonie samengaan met ondernemen en waar het vanzelf spreekt, dat je bijdraagt aan een gezamenlijk hoger doel. Vier tot zes maal per jaar vindt hier een lifemaps workshop plaats. Zoals de workshop Welke bijdrage en waarde breng jij in de co-creatie? Deze staat in het teken van samenwerking en co-creatie, een essentieel thema voor de nieuwe economie en het nieuwe werken. Je vindt samen met anderen uit wat je voor elkaar kunt betekenen. Of zoals de workshop Bewust ondernemen. Daarin zet je de kroon op je werk. Je krijgt een helder beeld van wat jij in leven en werk meeneemt: je waarden, relaties en kwaliteiten. Je vindt uit hoe je hiermee kunt bijdragen aan de nieuwe manieren van samen leven en samen werken, waarnaar je op zoek bent. In de loop van 2019 worden nieuwe workshops in het Veerhuis gepland.

Workshops vanuit Werken in Netwerken

Tijdens het WIN Werk(t) Festival, 21 maart 2018, waren er workshops rond de thema’s: geld, tijd en vertrouwen. De vraag hierbij was: wat houdt jou tegen in je werk op gebied van geld / tijd / vertrouwen en hoe kom je los? De workshops werden begeleid door WIN leden, met gebruikmaking van lifemaps. Daarnaast werd er elk kwartaal een workshop met lifemap gegeven rond het thema Geld. Geld neemt vele vormen aan, zoals munten en papiergeld, een creditcard of een hypotheek. Wil je bewust bekwaam worden op het gebied van geld, dan zijn er heel wat competenties te ontwikkelen. Maar dat niet alleen: geld is een afspiegeling van wie jij bent en van hoe jij  jouw leven vormgeeft. Er zijn vier verschillende workshops over geld. Workshop Je geld en je leven 1 gaat over wat belangrijk is in jouw leven, waar het geld in jouw leven stroomt (of niet zo) en over het creëren van geld.  Workshop Je geld en je leven 2 gaat over wat belangrijk is in jouw leven en waar je moeite mee hebt. Over minder effectieve gedragspatronen rondom geld en hoe je daaraan kunt werken. In Workshop Geld en vermogens gaat het over de verschillende kennisgebieden en vaardigheden rond geld. In Workshop Geld en mindset wordt het je duidelijk hoe jouw levensvisie, waarden en innerlijke overtuigingen de werking van geld in jouw leven beïnvloeden. In 2019 staan nog geen workshops gepland.

Bijdrage aan HB Ondernemersdag 2018 van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

Hoogbegaafd en hoog-sensitief zijn is een groot geschenk, maar het is niet altijd even gemakkelijk om dit uit te pakken en te ontwikkelen. Vanwege het ‘anders’ zijn moet je veel in de praktijk zelf uitzoeken. Het spreekt vanzelf dat je hierbij voor uitdagingen komt te staan. Waar je ook werkt en wat je ook doet – in een organisatie of voor jezelf, met betaald werk of niet – het kan een intense puzzel zijn om je weg te vinden, zeker omdat alles zo verweven is met wie je bent en dus ‘persoonlijk’ is. Als multitalenten komen daar keuzevraagstukken bij, op meer dan een niveau, weet ik vanuit mijn eigen ervaring. In 2018 vond de tweede editie van de IHBV HB Ondernemersdag plaats, waaraan Lifemaps.NL een bijdrage mocht leveren. In de bijbehorende Facebook groep wisselen we uit over wat ons als HB ondernemers bezighoudt.

Specials – workshops voor organisaties

Iedereen is talentvol; het geschatte percentage van hoogbegaafden is klein. Ook al werkt er in elke grote organisatie een klein aantal multitalenten, groeiers, hoogbegaafden en hoogsensitieven, de organisatie is zich hier maar zelden bewust van. Een organisatie kijkt immers naar de talenten die direct en vaak op korte termijn bijdragen aan haar doelstellingen. En… niet zelden komen mensen zelf er pas op latere leeftijd, of via hun kinderen, achter dat zij tot deze groep behoren. Bovendien houdt vrijwel niemand van een label zoals ‘hoogbegaafd’ omdat het stigmatiseert. Het past bij de missie van Lifemaps.NL om organisaties bewust te maken van de bijzondere mensen die voor hen werken. Voor wanneer daar enthousiasme voor ontstaat, zijn er speciale workshops om de mensen die dit aantrekt te laten ontdekken en onderzoeken hoe zij in hun werk ruimte voor zichzelf kunnen creëren en de condities voor zichzelf kunnen scheppen, waarbij zij gelukkig en succesvol kunnen zijn. Deze workshops worden altijd ontworpen en voorbereid met betrokken mensen uit de organisatie. Kom in contact wanneer je hierover van gedachten wil wisselen.

Praktische informatie

Je bent welkom! Inschrijven en betalen voor deelneming aan de zelfonderzoek workshops kan verschillen. Ook de plaats waar de workshops gehouden worden verschilt. Op de agenda vind je altijd de juiste informatie voor de workshops waarin jij geïnteresseerd bent. Wil je meer weten, neem dan contact op en je krijgt met alle plezier meer details en achtergronden.