FAQ Tags Archives: bronnen

Bronnen van inspiratie voor Lifemaps.NL

Een overzicht van de belangrijkste bronnen

Om toepasbaar te zijn voor veel mensen, wordt uit bronnen geput die bekend en erkend zijn, en breed draagvlak hebben: het werk van de Dalai Lama, Deepak Chopra, Robert Fritz, Wayne Dyer, Alexander Lowen, Otto Scharmer, Don Beck, Ken Wilber, Neale Donald Walsch, Sanaya Roman, Fraser & Massey, John R. Cross, Pamela Kribbe en anderen.

Een integrale denkwijze en benadering

Ken Wilber heeft een integrale theorie en aanpak ontwikkeld voor persoonlijke groei en ontplooiing van talenten. Zijn benadering is holistisch en zijn boodschap is positief: een mens blijft zich in zijn of haar hele leven van nature ontwikkelen. De lifemaps zijn zo ontworpen, dat hiermee aan alle aspecten van Integral Life Practice invulling gegeven kan worden. Integral Life Practice geeft een omvattend raamwerk van aspecten. Lifemaps.NL is bedoeld hieraan complementair te zijn door een raamwerk te bieden dat over de inhoud van het leven gaat.

Inbreng van meerdere waardesystemen

Een stad als Amsterdam huisvest een mengelmoes van culturen en nationaliteiten – dragers van alle waardesystemen, zoals die in het wereldwijde onderzoek achter Spiral Dynamics naar voren zijn gekomen. Uit dit onderzoek blijkt, dat – hoewel waarden en normen en het wereldbeeld diep in mensen verankerd liggen – deze niet star zijn. In tegendeel: dat individuele mensen én de hele menselijke soort continu in ontwikkeling zijn als reactie op steeds veranderende levenscondities. De soorten stickers van Lifemaps.NL zijn zo ontworpen dat alle waardesystemen erin kunnen passen. Correctie of aanpassing in geval van leemtes is relatief eenvoudig te doen.

Geïnspireerd op gesprekken met God

De boeken van Neale Donald Walsch geven een verrassend beeld van God, ALL-THERE-IS, Divinity, Life. Ze schetsen een nieuwe kosmologie. Ze geven praktische informatie en tips voor een bezield leven. In Lifemaps.NL is het streven om de kernboodschappen mee te geven in teksten en op te nemen in de oefeningen bij de lifemaps. Niet vanuit ‘kopie-gedrag’ maar vanuit eigen inspiratie en beleving. Steeds ruimte latend voor anders denken en andere overtuigingen. Wanneer alles één is, is diversiteit iets om te honoreren en te vieren

Verder lezen