FAQ Tags Archives: landkaart bezieling

11 Landkaart Bezieling

lifemap-landkaart-bezieling

Doel

Je brengt jouw spiritualiteit of geloof in beeld. Je doet dat helemaal vanuit jezelf – zonder externe regels of geboden. Je werkt uit wat het beste van jezelf is, wat jouw missie, roeping, professie en passie zijn. Met vragen vanuit verschillende perspectieven ga je stapsgewijs toe naar de formulering van jouw hoogste doel of ‘purpose’. Of je nu gelovig, humanistisch of atheïstisch bent, je kernwaarden en hogere doel zullen je in de richting van het leven brengen dat bij je past en je vervulling brengt.

Toepassingen

  • Wanneer je zoekt naar zingeving, verdieping en spiritualiteit in jou en in je leven
  • Wanneer je wil reflecteren over waar jij eigenlijk in gelooft
  • Wanneer je de kracht van positiviteit en liefde wil zien
  • Wanneer je wil reflecteren over jouw levensmissie.

Inhoud

Zoals je jouw persoonlijk leven of werk in kaart brengt, ga je met Landkaart Bezieling jouw spiritualiteit of geloof in beeld brengen ne je hoogste doel of ‘purpose’ te formuleren. Mocht je zelf niet zoveel voor deze onderwerpen voelen, gebruik deze lifemap dan om er jouw eigen mening over te vormen.

Je kiest je die aspecten uit, die voor jou persoonlijk horen bij spiritualiteit of je geloof. Je kiest op de poster die landschappen, die het best laten zien hoe jij erover denkt en voelt en licht dit toe. Je geeft aan wat voor jou tot de kern hoort en wat jouw overtuigingen hierover zijn. Aan de beeldende  weergave op de poster voeg je toe wat de gekozen spiritualiteit stickers voor jou nu betekenen.

Je verdiept je in bewustzijn en de liefdeswet. Je reflecteert over jouw bewustzijnsontwikkeling. Over het maken van keuzes vanuit liefde. Over wat het beste en meest verhevene in jouw leven is. Over jouw diepste wensen. Over wat je het allerliefst doet. Je onderzoekt jouw sterkten, kernwaarden en commitments. Je vult jouw ‘Mission, Purpose, Vocation en Passion’ cirkels in. Al dit voorwerk leidt je vanuit verschillende perspectieven toe naar de formulering van jouw hoogste doel of ‘purpose’.

Thema’s

Overtuigingen, spiritualiteit, passie, waarden, bewustzijn, flow, levensmissie, positiviteit.

Informatie

  • Over bewustzijn, kiezen en de liefdeswet
  • Over deugden, sterkten en commitment
  • About finding your purpose.

Verwijzingen

  • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
  • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.
Verder lezen