FAQ Tags Archives: open raamwerk

Waarin Lifemaps.NL een open raamwerk is

Voor Lifemaps.NL is openheid een ontwerpprincipe

Het ontwerpen van een complex raamwerk gaat altijd gepaard met keuzes. Welke begrippen worden wel en welke niet als sticker toegevoegd? Welk van de twee woorden voor een concept komt op een sticker te staan? De keuzes laten altijd een achterliggende visie en aannames zien. De keuzes zijn ook nog eens gerelateerd aan de tijdsgeest en (westerse) cultuur. Om een breed publiek aan te spreken – inclusief te zijn – en mee te groeien met de tijd, is het zoiezo nodig om regelmatig te toetsen wat er leeft en de elementen van Lifemaps.NL aan de bevindingen aan te passen. Door de wijze waarop deze ontworpen en geproduceerd worden, kan dit met betrekkelijk weinig inspanning.

De ontwerp- en productiewijze maken het ook mogelijk om in opdracht van anderen – met andere visies, ander taalgebruik – nieuwe elementen toe te voegen. Of varianten, zoals wanneer een coach een lifemap wil toespitsen op jongeren van 16-18 jaar.

Waarin Lifemaps.NL een raamwerk is

Een raamwerk is een structuur waar je mee kunt bouwen. Door combinaties van verschillende posters en stickervellen te gebruiken, vorm je de basis voor een nieuwe of aangepaste lifemap. Het raamwerk van Lifemaps.NL maakt modulair bouwen mogelijk. Het is technisch eenvoudig om nieuwe elementen aan de structuur toe te voegen, dus het raamwerk is gemakkelijk uit te breiden. Een andere reden om over een raamwerk te spreken is van inhoudelijke aard. Er is een samenhang tussen de verschillende elementen, die maakt, dat ze in combinatie richting kunnen geven aan het zelfonderzoek

Verder lezen