FAQ Tags Archives: praktijkvoorbeelden levensweg poster

Lifemap Team werkplezier

lifemap-team-werkplezier

Samenvatting

Iemand die nu een goed humeur heeft, zal vandaag meer plezier beleven. Hoe leg je een fundament voor werkplezier voor een team vanuit de dagelijkse activiteiten? Doel van Lifemap Team werkplezier is plezier in het werk – nu en hierna. Door op een andere manier te kijken naar het eigen werk en de werkzaamheden kan nieuw perspectief naar voren komen. Er borrelen ideeën op om het werkplezier te vergroten.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier, maar elk viertal start met individuele voorbereiding. Ieder vult aan de hand van vragen een eigen levensweg poster in. Daarop ontstaat een ideaalbeeld van wat hij of zij het liefste doet – privé en qua werk. Wat omvat het dagelijkse werk eigenlijk? Alle taken en soorten werkzaamheden, zoals klantcontacten, uitvoering dienstverlening, teamvergaderingen, rapportages, en plannen worden op de poster aangegeven, gecategoriseerd naar de beleving, die deze geven. Ook al kunnen de werkzaamheden gelijk zijn, het beeld van op de posters van de vier, dat er uitkomt, zal zeker verschillen.

Het viertal verdiept zich in ieders invulling bij de categorieën werkzaamheden: kunnen, moeten, mogen en willen, aan de hand van een eenvoudig model en vragen. Door te kijken naar overeenkomsten en verschillen in de beleving en wat zij van elkaar kunnen leren, naar mogelijkheden om energie vrij te maken, naar ruimte voor eigen initiatief, naar het herkennen van eigen talenten en drijfveren in het werk. Uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid. Op elk gebied worden ideeën gevormd om meer plezier te creëren.

Het invullen en vergelijken van de posters, het gesprek en de brainstorm…. Het proces is evenzeer van waarde als de uitkomsten, namelijk inspiratie opdoen en op nieuwe ideeën komen om (nog) meer plezier te scheppen in het werk én het team.

Bouwstenen

Per persoon één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team werkplezier
 • 1 Levensweg poster en toelichting.

Duur

Individuele voorbereiding ongeveer 1½ uur; in het viertal uitwerken ongeveer 2½ uur.

Stappen

Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop. Zorg voor voldoende ruimte – omdat alle vier met een eigen poster werken.

Individuele voorbereiding

 • Zet jouw naam en datum op de poster.
 • Wat doe jij het liefst? Van welke activiteiten of welk werk word jij gewoon blij? Waarbij voel je je zo goed, dat je vanzelf je favoriete muziek neuriet? Waar ontleen jij het meeste plezier aan – om te hebben, te beleven, ermee bezig te zijn, te krijgen of te geven, er richting aan te ontlenen. ….Beantwoord de vraag wat doe jij het liefst door te kijken naar je hele leven, dus inclusief hobby’s, persoonlijke interesses, werk, opleiding, feesten, e.d. Leef je uit en schrijf alles dat er in je opkomt op de poster bij de zon (zie 1 in het plaatje).
 • Maak een overzicht van jouw werkzaamheden. Je kunt daarvoor een functieomschrijving gebruiken, de gemiddelde dagindeling uit je agenda of zelf een lijst maken. Het gaat hierbij om dagelijks werk, maar ook om visievorming en beleid voor de toekomst, om samenwerken binnen het team en daarbuiten, om diensten, producten, klantcontacten, om vergaderingen en team bijeenkomsten, om communicatie en rapportage, etc. Je kunt de werk stickers bekijken om na te gaan of er in je lijst nog iets ontbreekt. Je overzicht hoeft niet perfect of compleet te zijn; je kunt het later ook nog aanvullen.
 • Op de poster zie je het weiland van zijn én de 4 paden: kunnen, moeten, mogen, willen. Zet de titels erin zoals op het voorbeeld hieronder is aangegeven. Het gaat respectievelijk over werkzaamheden, die jij:
  • Erg goed beheerst; je bent er zeer competent in
  • Moet doen omdat ze in het contract, jouw taakomschrijving of de te behalen doelstellingen staan
  • Gewoon steeds laat zien als mens; waarin jij tot uitdrukking brengt wie je bent
  • Doet omdat je ze van belang vindt en waartoe je de vrijheid hebt én die ook neemt
  • Erg graag doet of zou willen doen, omdat deze jou motiveren, inspireren, activeren.
 • Schrijf de punten uit je lijst van werkzaamheden in trefwoorden op, in het pad waar ze voor jou passen (bij 2).
 • Hoe ligt voor jou de verhouding – in percentages – tussen:

Kunnen : moeten : mogen : willen = ?% : ?% : ?% : ?%.

Vul in en noteer de verhouding bij de persoon in het nu (bij 3).

 • Jouw eigen natuur leven. Ieder heeft een eigen set persoonlijke gegevenheden als het gaat om:
  • Zijn: jezelf zijn – je karakter en persoonlijkheid, jouw voorkeuren, jouw belangrijke doelen
  • Kunnen: je talenten ontplooien en jouw vaardigheden inzetten
  • Willen en mogen: je drijfveren en motivatie volgen, je doelen volgen
  • Moeten: jezelf discipline aanleren, doorzetten en dingen ook afmaken.

Voor je eigen gezondheid en tegelijk ten voordele van anderen, team en organisatie is het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en jouw eigen kleur, vorm en invulling aan je werk kunt geven.

 • Alles bij de zon zegt iets over wie jij bent, over jouw zijn. Beschrijf jezelf aan de hand hiervan in zinnen zoals: ik ben, iemand, die het liefst ….. Schrijf die zinnen op de poster (bij 4).

Met zijn vieren

 • Vertel elkaar één voor één wat je op jouw poster hebt geschreven bij de zon:
  • Het liefste doen of beleven: ga met elkaar na wat de overeenkomsten zijn tussen wat jullie het liefste doen en beleven. Ga na waarmee dit te maken kan hebben: met wie je bent als mens? Met jouw karakter en aanleg? Met je persoonlijke voorkeuren of doelen? Met je competenties? Met het type functie of werk? Voeg de inzichten toe bij 4, jouw zijn, op de poster.
  • Vind voor elk van jullie enkele onderscheidende dingen waar jij helemaal positief en blij van wordt en anderen niet bepaald. Zet daar een sterretje bij. Ga samen na of je met deze verschillen in het werk iets aankunt: zou je hiermee als het ware kunnen ruilen, zodat jij deze dingen ook voor anderen doet en zij hun onderscheidende dingen voor jou? Zouden jullie dan inderdaad meer plezier hebben? Noteer dit op je poster bij 5 – bij 5 komen alle suggesties, ideeën en mogelijke acties te staan, die je kunt terugkoppelen naar het hele team.
 • Wat heeft ieder allemaal in de vier paden opgeschreven? Komen jullie lijsten van werkzaamheden overeen? Is er reden om jouw poster nog aan te vullen, dan kun je dat doen bij 2.
 • Kunnen gaat over aanleg, vaardigheden en competenties, en natuurlijk over unieke talenten. Hoe onderken je je talenten? Je hebt bij de zon op een rij gezet waar je veelplezier in hebt en had. Ga na waar je tegelijk ook goed in bent, wat je gemakkelijk afgaat en wat er in jouw hele leven en werk steeds naar voren komt. Vind hierin jouw talenten en probeer ze te benoemen. Je talenten ontplooien en inzetten doet je altijd plezier. Vertel elkaar één voor één wat er bij alle vier op het pad van kunnen ligt:
  • Ga samen na of je elkaars talenten herkent. Klopt het in de praktijk, dat jullie talenten je plezier geven? Brainstorm over de mogelijkheden om jullie unieke talenten meer toe te passen in team én werk. Leg de ideeën vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij allevier op het pad van moeten ligt:
  • Je hebt je in een contract verbonden aan werk- of opdrachtgever. Daar komt moeten uit voort. Ga met elkaar na of het werkelijk zo is, dat je deze zaken moet. Soms voel je je verantwoordelijk en pak je zelf dingen op, zonder dat dit per se hoeft. Zet in dit laatste geval een pijl van moeten naar mogen.

Veel mensen voelen dat ze geleefd worden. ‘Dit moet nog gebeuren en dat moet nog af. Morgen komt die-en-die en dan moet ik nog dat-en-dat gedaan hebben.’ We moeten nu eenmaal veel in ons leven. We moeten werken, we moeten zorgen voor anderen, we moeten geld verdienen, we moeten presteren. Iets moeten is natuurlijk niet per definitie verkeerd, maar als we te veel moeten, dan bestaat de kans dat ook activiteiten die normaal plezierig zouden zijn (de dingen die we willen, kunnen en mogen), een gevoel van moeten opleveren.  Het gevoel van te veel moeten kost veel mentale energie.  Door hier goed mee om te leren gaan, kun je energie vrijmaken en je werkplezier vergroten.

 • Vraag jezelf dus af:
  • Wanneer geef ik mezelf toestemming te ontspannen?
  • Vind ik mezelf oké als ik het even rustiger aan doe?
  • Kan ik inzien dat niemand me dwingt, dat ik dit zelf heb besloten?
 • Wat betekent ‘moeten’ voor jou? Heb je er moeite mee of kun je juist alles uit deze categorie met plezier doen? Moet je van jezelf of van je werk- of opdrachtgever? Bespreek deze vragen met elkaar. Wissel ideeën uit over hoe je met moeten om zou kunnen gaan. Leg ze vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij allevier op het pad van mogen ligt:
  • Mogen betekent met toestemming – of op basis van eigen lef – de vrijheid benutten, die er is om zelf dingen te bedenken en doen, die van belang zijn. Bespreek met elkaar hoe jullie de vrijheid van handelen gebruiken. Wordt dit eigen initiatief door het team en de organisatie gewaardeerd en aangemoedigd? Zijn er nog onbenutte kansen om er meer gebruik van te maken? Klopt het voor jullie, dat de vrijheid krijgen/ nemen om eigen keuzes te maken en je stempel op iets te drukken bijdraagt bij aan werkplezier? Brainstorm hierover en leg de ideeën vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij alle vier op het pad van willen ligt; wat kenmerkt jouw willen:
  • Nieuwsgierigheid naar iets nieuws?
  • Enthousiasme om iets te ervaren of voor elkaar te krijgen?
  • Motivatie om iets uitdagends te doen? waar je enthousiast over bent.
  • Werken aan de realisatie van je dromen en ambities in de toekomst?

In jouw willen zitten jouw levensdoelen en drijfveren verborgen. Bekijk de drijfveer stickers online of maak een printout in zwart-wit.

Wissel met elkaar uit welke drijfveren vooral actief zijn, wanneer je aan het werk bent. Kun je dingen bedenken om jouw sterke drijfveren extra aan bod te laten komen?

 • Kijk naar wat je allemaal bij de zon hebt opgeschreven. Breng alle vier in wat jij dolgraag ook in het werk zou willen doen, beleven, realiseren. Brainstorm over mogelijkheden waarin jullie wensen toegevoegde waarde kunnen hebben voor team én werk. Leg ze vast bij 5 op je poster.
 • Neem verantwoordelijkheid voor jouw werkplezier
  • Koppel je inzichten terug, door ze met een ander te delen of met het hele team.
  • Doe iets met de inzichten van deze lifemap, dat ook jou plezier brengt.
  • Kies er zelf bewust voor om plezier op het werk te hebben, om er iets van te maken.
  • Weten wat jou wel en geen werkplezier geeft, is jouw verantwoordelijkheid.
  • Neem jouw verantwoordelijkheid om anderen te laten weten wat jou werkplezier geeft.
  • De meeste wakkere uren besteed je op jouw werk; zorg dus dat die uren meetellen in je leven.
  • Het is OK om een slechte dag op het werk te hebben.
  • Te veel plezier bestaat niet.
  • Werkplezier is voor iedereen anders.
  • Werkplezier creëer je zelf, op ieder moment weer.
  • Werkplezier scheppen is niet moeilijk. Iedereen kan het. 

Verder lezen

Lifemap Team waardegericht

lifemap-team-waardegericht

Samenvatting

Lifemap Team waardegericht is geïnspireerd op het gedachtegoed van de WEconomy[1]: een ondernemende en sociale wereld, met een circulaire economie en met een veel grotere rol voor communities. Menselijke waarden – van individuen en organisaties – zijn hierin nog belangrijker dan deze nu al zijn.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier. Eerst wordt er op de poster in beeld gebracht welke waarden er voor elk van de vier mensen in hun leven en loopbaan naar voren zijn gekomen. Daarover ontstaat een gesprek, dat toeleidt naar het benoemen van gemeenschappelijke waarden. Dan wordt samengevat wat het werk van het team behelst: inhoud, functies, opdracht,….. Met dit alles wordt de poster aangevuld. Tenslotte wordt er gebrainstormd over de vraag: hoe zouden jullie vieren, werkend vanuit jullie gemeenschappelijke waarden, het werk van het huidige team kunnen verrijken? Op de poster worden de stappen vastgelegd en zo wordt dit alles ook samengebracht in een visueel overzicht.

Natuurlijk is hierbij het proces net zo belangrijk als de uitkomsten. Het gesprek over belangrijke persoonlijke en team waarden werkt verbindend en hartverwarmend. Gezamenlijke reflectie over het concreet maken en in de praktijk brengen van waarden werkt heel motiverend.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team waardegericht
 • 1 Levensweg poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 4x Waarde stickers, bijvoorbeeld:

Duur

Individuele voorbereiding ongeveer 30 minuten; in het viertal uitwerken ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.

Individuele voorbereiding

 • Schrijf je naam op een van de groene stickers op de poster. Het bijbehorende levenslooppad is het jouwe.
 • Wie je ook bent, wat je ook gelooft, iedereen heeft persoonlijke waarden. Zoals rechtvaardigheid of eerlijkheid. We zijn met bepaalde waarden opgevoed. We passen onze waarden dagelijks toe in wat we ook zeggen of doen. Bekijk het stickervel met menselijke waarden.
 • Loop je leven en loopbaan langs en onderscheid daarin belangrijke gebieden en periodes, bijv. jouw studietijd, je eerste baan of je relatie van daarna. Ga na welke waarden in elk gebied en periode daadwerkelijk naar voren zijn gekomen in jouw gedrag, activiteiten en mijlpalen (belangrijke gebeurtenissen). Vul dit alles in de tabel op blz. 3 in.
 • Kies de waarde stickers, die bij jouw levensloop horen uit en plak deze op de poster, in jouw levenslooppad, in chronologische volgorde. Zet er desgewenst in enkele trefwoorden bij waar elke waarde bij naar voren kwam.
 • Wanneer je hiermee alle vier klaar bent, start het groepswerk.

Met zijn vieren

 • Vertel elkaar om de beurt over wat er op jouw levenslooppad ligt. Ga nog geen gesprek aan, maar luister naar elkaar en vorm jezelf een beeld over de andere drie. Stel alleen vragen wanneer jou iets niet duidelijk is.
 • Welke waarden worden voor nu jullie groepswaarden? Ga hierover in gesprek. Kies en plak de stickers met die waarden erop bij de zon. De zon staat voor bestemming en vervulling; je kunt je erop oriënteren.
 • Wat houdt het werk van jullie (hele) team in? Wat is de inhoud, welke activiteiten, taken en functies zijn er, wat is de opdracht van het team? Schrijf dit puntsgewijs op bij 1.
 • Brainstorm dan over hoe jullie vieren het werk van jullie (hele) team zouden kunnen verrijken door bewuster en vaker de gemeenschappelijke waarden toe te passen. Beschrijf bij 2. op de poster wat dit voor het werk van het (hele) team zou kunnen betekenen.

[1] De maker van Levensweg Team waardengericht heeft meegewerkt aan het boek ‘Nieuwe Business Modellen’ van Prof. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen

Verder lezen

Lifemap Team samenwerking

lifemap-team-samenwerking

Samenvatting

Talenten ontwikkelen en inzetten stemt mensen positief; het werkt stimulerend en activerend, van binnenuit. Doel van Lifemap Team samenwerking is om anders te kijken naar ieders talenten[1], om na te gaan wat het ideale werk van het team zou zijn, kijkend naar deze talenten, en om mogelijkheden te ontdekken om de gevonden talenten in te zetten tot voordeel van individu en team.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier. Individueel stelt ieder zich de vraag: ‘In welke groepen (teams, verenigingen, buurtwerk, …) heb ik in mijn leven deelgenomen en welke persoonsaspecten van mij kwamen daarin naar voren?’ De levensloop wordt ingevuld met rolmodel stickers. Men gaat in gesprek over de ingevulde poster. Die laat de realiteit voor de vier mensen zien, vanuit een ander perspectief dan het alledaagse. Wat kunnen deze vier nu voor elkaar betekenen qua samenwerking, kijkend naar ieders levensloop? Er komen onbenutte talenten naar voren, er ontstaan ideeën om ze in te zetten. Proces en uitkomst zijn allebei van waarde. Er komen onbenutte talenten naar voren, er ontstaan ideeën om ze in het dagelijks werk in te zetten.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 4x Uitleg Lifemap Team samenwerking
 • 1 Levensweg poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 4x Rolmodel stickers, bijvoorbeeld:

Duur
Individuele voorbereiding ongeveer 30 minuten; in het viertal uitwerken ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.

Individuele voorbereiding

 • Je hebt in je leven tot nu toe deelgenomen aan veel groepen: schoolklas, studiejaar, hobbyclub, vrijwilligersgroep, sport team, afdeling bedrijf, vriend(inn)engroep, buurt community, e.d. Loop je leven na en bedenk aan welke groepen je hebt deelgenomen. Kies er 5 tot 10 uit waarin jij belangrijke aspecten van jezelf hebt laten zien. Vul deze in op de tabel (blz. 3), met het betreffende jaartal erbij.
 • Elke deelnemer krijgt rolmodel stickers. Hierop staat een verzameling van archetypes, rolmodellen, ideaaltypes. Zie ze voor deze opdracht als talenten of persoonsaspecten. Bijv. ‘doener’ zegt, dat je goed bent in actie en activiteiten; terwijl ‘denker’ zegt, dat je jezelf altijd prima voorbereidt door goed na te denken voordat je iets doet. Zo zegt ‘vrije vogel’ over jou, dat je overal snel thuis bent en vrij kunt handelen. Dat betekent voor de groep, dat jij je gemakkelijk en snel in iets nieuws kunt inwerken.
 • Kies bij elk van de groepen één rolmodel dat past bij jouw talent of het aspect van jouw persoonlijkheid, dat er daadwerkelijk in naar voren is gekomen. Vul het rolmodel in, in de tabel, en voeg toe en wat dit heeft betekend voor jouw bijdrage in die groep.
 • Wanneer je alle vier daarmee klaar bent, start het groepsdeel.

Met zijn vieren

 • Elke deelnemer krijgt op de poster een levenslooppad en zet zijn of haar naam op een groene sticker. Daarna plakt hij of zij de rolmodel stickers (uit de ingevulde tabel) in dit levenslooppad, in volgorde van tijd. Zie het voorbeeld (blz. 2).
 • Vertel elkaar om de beurt over wat er op jouw levenslooppad ligt. Ga nog geen gesprek aan, maar luister naar elkaar en vorm jezelf een beeld over de andere drie. Stel alleen vragen wanneer jou iets niet duidelijk is.
 • Ieder van jullie heeft kennis over en ervaring met groepen en teams. Gebruik die om samen te inventariseren wat voor een soort team jullie zouden vormen, op basis van het beeld op de poster.
 • Beschrijf op de poster, rond de persoon in het nu, wat voor een soort team jullie vormen en welk soort werk jullie als team van nature goed zou liggen:
  • Kijk eerst naar de overeenkomsten. Bijvoorbeeld: liggen er 3 stickers met helper erop, dan is het team in dat aspect gelijksoortig. Het is dan logisch, dat helpen in de werkzaamheden zit. Zo kan het team ook rustig of dynamisch, ondernemend of onderzoekend, analytisch of intuïtief zijn, etc.
  • Kijk vervolgens naar de verschillen. Ga na of je in de verschillen patronen ziet. Bespreek welke mogelijkheden er liggen in de combinaties van talenten.
 • Ga nu terug naar jezelf en jouw eigen voorbereiding – met in het achterhoofd de inzichten over het team dat jullie vieren vormen en de ideeën over het soort werk. Verbeeld je wat voor rol jij in dit team zou willen invullen en welke rollen je voor de anderen ziet. Wissel daarna uit wat dit voor elk van jullie eventueel heeft toegevoegd. Vul desgewenst aan op de poster rondom de persoon.
 • Stel, dat jullie met zijn vieren als het team, zoals dit op de poster naar voren komt, jullie droomwerk mogen gaan doen. Omschrijf dan bij 2, bij de zon, wat jullie samen het liefste zouden doen – gebruikmakend van de naar voren gekomen talenten.
 • Rond af met een brainstorm over wat de opgedane inzichten over talenten voor jullie huidige werk zouden kunnen brengen. Probeer hierbij in de sfeer van het ideale werk te blijven en van daaruit ideeën te vormen, die je in de werkelijkheid van alledag zou kunnen toepassen. Beschrijf dit op de poster bij 1.

[1] Een talent =  een combinatie van een diep in de persoonlijkheid gelegen drijvende kracht met de unieke karaktereigenschappen en kwaliteiten van de persoon, die van nature in de richting van zelfrealisatie gaat. Een talent is zo persoonlijk en duidelijk aanwezig, dat het ook de naam ‘persoonsaspect’ kan dragen.

Verder lezen

Andere praktijkvoorbeelden met de levensweg poster

De levensweg poster brengt de verschillende input van mensen zichtbaar samen in het hier en nu, zodat duidelijk wordt wat dit kan betekenen voor de toekomst.

Samen werken in de WEconomy
Ook in zaken doen ontstaat er langzaam een cultuur van ik naar wij. We gaan samen waarde creëren en werken in communities. Als onderdeel van een innovatiedag gaan de deelnemers, die uit verschillende delen van de organisatie komen, met een lifemap ervaren hoe het is om elkaars kwaliteiten te leren kennen. Om die vervolgens bij elkaar te voegen, en om dan uit te vinden wat daarmee aan waarde gecreëerd zou kunnen worden.
Over de namen van de 4 levenslooppaden op de levensweg poster worden naamstickers geplakt. Nu kunnen ze gebruikt worden voor 4 individuen. Elk groepje van 4 krijgt een levensweg poster en rolmodel stickers met allerlei ‘types’ erop, zoals denker, leider, sfeermaker, durfal. De eerste opdracht is individueel: ieder gaat voor zichzelf na van welke groepen, clubs en verenigingen men in zijn of haar leven lid is geweest. De vraag is: welke persoonlijkheidsaspecten van jou kwamen in die communities naar voren? De betreffende stickers worden op het levenslooppad opgeplakt, in het verleden.
Wanneer de levenslooppaden op de poster zo beplakt zijn, kijken alle vier de groepsleden naar het totaalbeeld. Zijn er verschillen en overeenkomsten? Stel bijvoorbeeld, dat er drie een leider zijn…… En dan bespreekt het viertal de vraag: wat zegt dat voor ons als team? Wat voor een soort team zijn wij? Wat voor soort werk zouden wij idealiter samen verrichten? Antwoorden en bevindingen worden op de poster geschreven rond de persoon in het hier en nu.

Meer betekenis geven aan het werk
Een divisie heeft een heidag. Op het programma staat onder meer een verdiepende workshop met een lifemap. In de organisatie wordt veel waarde gehecht aan de bedrijfswaarden. Maar welke waarden zijn voor de medewerkers zelf eigenlijk het belangrijkst? En hoe komen die tot uiting in hun werk?

In groepen van vier gaan mensen aan de slag met een aangepaste levensloop poster: om de persoon in het midden worden vier gezichtje geplakt; over de namen van de vier levenslooppaden heen komen stickers voor de namen van de groepsleden. Eerste opdracht is om rondom de persoon op de poster in trefwoorden te beschrijven wat het werk van de divisie inhoudt: welke producten of diensten levert men aan wie, voor wie, en voor welke vragen zijn zij de oplossing? Elk van de mensen kiest daarna uit de waarde stickers die één of twee waarden, die voor hem of haar van wezenlijk belang zijn, en schrijft die vlak voor de persoon in de toekomst. Men vertelt elkaar waarom die waarde essentieel is. Dan gaat het viertal in gesprek over de vraag: wat betekent het voor ons werk, wanneer wij onze waarden meer inbrengen? In de zon, die staat voor zingeving en vervulling, wordt genoteerd wat deze verdieping concreet zou brengen, wanneer de cruciale waarden belichaamd zouden worden

Verder lezen