FAQ Tags Archives: team waardegericht

Lifemap Team waardegericht

lifemap-team-waardegericht

Samenvatting

Lifemap Team waardegericht is geïnspireerd op het gedachtegoed van de WEconomy[1]: een ondernemende en sociale wereld, met een circulaire economie en met een veel grotere rol voor communities. Menselijke waarden – van individuen en organisaties – zijn hierin nog belangrijker dan deze nu al zijn.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier. Eerst wordt er op de poster in beeld gebracht welke waarden er voor elk van de vier mensen in hun leven en loopbaan naar voren zijn gekomen. Daarover ontstaat een gesprek, dat toeleidt naar het benoemen van gemeenschappelijke waarden. Dan wordt samengevat wat het werk van het team behelst: inhoud, functies, opdracht,….. Met dit alles wordt de poster aangevuld. Tenslotte wordt er gebrainstormd over de vraag: hoe zouden jullie vieren, werkend vanuit jullie gemeenschappelijke waarden, het werk van het huidige team kunnen verrijken? Op de poster worden de stappen vastgelegd en zo wordt dit alles ook samengebracht in een visueel overzicht.

Natuurlijk is hierbij het proces net zo belangrijk als de uitkomsten. Het gesprek over belangrijke persoonlijke en team waarden werkt verbindend en hartverwarmend. Gezamenlijke reflectie over het concreet maken en in de praktijk brengen van waarden werkt heel motiverend.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team waardegericht
 • 1 Levensweg poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 4x Waarde stickers, bijvoorbeeld:

Duur

Individuele voorbereiding ongeveer 30 minuten; in het viertal uitwerken ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.

Individuele voorbereiding

 • Schrijf je naam op een van de groene stickers op de poster. Het bijbehorende levenslooppad is het jouwe.
 • Wie je ook bent, wat je ook gelooft, iedereen heeft persoonlijke waarden. Zoals rechtvaardigheid of eerlijkheid. We zijn met bepaalde waarden opgevoed. We passen onze waarden dagelijks toe in wat we ook zeggen of doen. Bekijk het stickervel met menselijke waarden.
 • Loop je leven en loopbaan langs en onderscheid daarin belangrijke gebieden en periodes, bijv. jouw studietijd, je eerste baan of je relatie van daarna. Ga na welke waarden in elk gebied en periode daadwerkelijk naar voren zijn gekomen in jouw gedrag, activiteiten en mijlpalen (belangrijke gebeurtenissen). Vul dit alles in de tabel op blz. 3 in.
 • Kies de waarde stickers, die bij jouw levensloop horen uit en plak deze op de poster, in jouw levenslooppad, in chronologische volgorde. Zet er desgewenst in enkele trefwoorden bij waar elke waarde bij naar voren kwam.
 • Wanneer je hiermee alle vier klaar bent, start het groepswerk.

Met zijn vieren

 • Vertel elkaar om de beurt over wat er op jouw levenslooppad ligt. Ga nog geen gesprek aan, maar luister naar elkaar en vorm jezelf een beeld over de andere drie. Stel alleen vragen wanneer jou iets niet duidelijk is.
 • Welke waarden worden voor nu jullie groepswaarden? Ga hierover in gesprek. Kies en plak de stickers met die waarden erop bij de zon. De zon staat voor bestemming en vervulling; je kunt je erop oriënteren.
 • Wat houdt het werk van jullie (hele) team in? Wat is de inhoud, welke activiteiten, taken en functies zijn er, wat is de opdracht van het team? Schrijf dit puntsgewijs op bij 1.
 • Brainstorm dan over hoe jullie vieren het werk van jullie (hele) team zouden kunnen verrijken door bewuster en vaker de gemeenschappelijke waarden toe te passen. Beschrijf bij 2. op de poster wat dit voor het werk van het (hele) team zou kunnen betekenen.

[1] De maker van Levensweg Team waardengericht heeft meegewerkt aan het boek ‘Nieuwe Business Modellen’ van Prof. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen

Verder lezen