Andere praktijkvoorbeelden met de landkaart poster

De landkaart poster dient brengt samen hoe een team ergens over denkt en voelt. Er zijn vele toepassingen mogelijk.

De tussenstand opnemen voor de drie (kwalitatieve) hoofddoelstellingen van een directieteam voor dat jaar
Voor elke doelstelling is er één poster beschikbaar. Vooraf kiezen alle teamleden uit de leven en werk stickers die 10 thema’s, die relevant zijn voor elke doelstelling. Daaruit komt voor alle drie een top 3 thema’s naar voren. Zo wordt op conceptueel niveau de realiteit ‘opgehaald’. Men wisselt uit waar het in deze thema’s voor die doelstelling om gaat, en bepaalt welk landschap het beste weergeeft hoe het met dat thema is gesteld. Er ontstaat een ‘anders dan anders’ gesprek, dat verhelderend is en waarbij nieuwe gezichtspunten naar voren komen.

Fasen van verandering
Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Hoe gaat het team die op een positieve manier verwerken? Het team heeft tevoren kennisgemaakt met de theorie over de fasen in het veranderproces, over de boven- en onderstroom en wat elke fase met zich meebrengt.
Eerst staan alle groepsleden rondom een grote tafel voor de volgende opdracht: beantwoord individueel onderstaande vragen en plak jouw stickers op de poster:
• Wat is de impact van deze fase voor mij? Kies een landschap dat dit beste tot uitdrukking brengt en plak de sticker van jouw gezichtje erin.
• Welke emoties kenmerken deze fase voor mij? Kies een landschap dat deze emoties het beste tot uitdrukking brengt en plak er jouw zonnebloem in.
Dit geeft een overkoepelend beeld van wat er door de mensen heengaat en helpt om een opening te maken voor gedeeld inzicht een begrip.

Dan worden er evenveel groepen gemaakt als er fasen zijn. Elke groep krijgt een landkaart poster en viltstiften en buigt zich voor die fase over de volgende opdracht:
• Wat zijn de nadelige effecten van deze fase voor ons team? Kies een landschap (of 2), omlijn met rode stift dit landschap en schrijf er in enkele steekwoorden het antwoord in. Gebruik een stippellijn van minnen: – – – – –
• Wat voegt deze fase toe voor ons team? Doe het zelfde maar gebruik een groene stift en een lijn bestaande uit plusjes: +++++
Daarna vertellen de groepen elkaar over hun bevindingen. De posters worden in de ruimte opgehangen, zodat het team het totale beeld ziet.

Kwaliteiten voor de toekomst
Er worden twee teams samengevoegd en ‘afgeslankt’. Het ene team was gefocust op de interne opdrachtgever en het andere was de ‘linking pin’ vanuit de organisatie met een externe ketenpartner. De prioriteitstelling moet scherper worden, de samenwerking gestroomlijnd, en de vruchten van de samenvoeging moeten aantoonbaar geoogst gaan worden. Een van de manieren om deze verandering positief uit te werken is een team opdracht rond de vraag: welke kwaliteiten hebben wij hiervoor nodig? De leden kiezen elk vooraf uit de competentie stickers de 10 kwaliteiten, die het nieuwe team in hun ogen nodig heeft. Zo wordt de realiteit ‘opgehaald’. Er komen 6 kwaliteiten uit met veel stemmen. In groepen wordt besproken hoe het met elk van deze kwaliteiten is gesteld, en de stickers worden op het betreffende landschap van de landkaart poster geplakt. Er worden ook ideeën en commentaren bijgeschreven voor wat er aan ontwikkeling op dat gebied nodig is. Daarna wordt plenair besproken wat dit betekent

Comments are closed.