Andere praktijkvoorbeelden met de levensweg poster

De levensweg poster brengt de verschillende input van mensen zichtbaar samen in het hier en nu, zodat duidelijk wordt wat dit kan betekenen voor de toekomst.

Samen werken in de WEconomy
Ook in zaken doen ontstaat er langzaam een cultuur van ik naar wij. We gaan samen waarde creëren en werken in communities. Als onderdeel van een innovatiedag gaan de deelnemers, die uit verschillende delen van de organisatie komen, met een lifemap ervaren hoe het is om elkaars kwaliteiten te leren kennen. Om die vervolgens bij elkaar te voegen, en om dan uit te vinden wat daarmee aan waarde gecreëerd zou kunnen worden.
Over de namen van de 4 levenslooppaden op de levensweg poster worden naamstickers geplakt. Nu kunnen ze gebruikt worden voor 4 individuen. Elk groepje van 4 krijgt een levensweg poster en rolmodel stickers met allerlei ‘types’ erop, zoals denker, leider, sfeermaker, durfal. De eerste opdracht is individueel: ieder gaat voor zichzelf na van welke groepen, clubs en verenigingen men in zijn of haar leven lid is geweest. De vraag is: welke persoonlijkheidsaspecten van jou kwamen in die communities naar voren? De betreffende stickers worden op het levenslooppad opgeplakt, in het verleden.
Wanneer de levenslooppaden op de poster zo beplakt zijn, kijken alle vier de groepsleden naar het totaalbeeld. Zijn er verschillen en overeenkomsten? Stel bijvoorbeeld, dat er drie een leider zijn…… En dan bespreekt het viertal de vraag: wat zegt dat voor ons als team? Wat voor een soort team zijn wij? Wat voor soort werk zouden wij idealiter samen verrichten? Antwoorden en bevindingen worden op de poster geschreven rond de persoon in het hier en nu.

Meer betekenis geven aan het werk
Een divisie heeft een heidag. Op het programma staat onder meer een verdiepende workshop met een lifemap. In de organisatie wordt veel waarde gehecht aan de bedrijfswaarden. Maar welke waarden zijn voor de medewerkers zelf eigenlijk het belangrijkst? En hoe komen die tot uiting in hun werk?

In groepen van vier gaan mensen aan de slag met een aangepaste levensloop poster: om de persoon in het midden worden vier gezichtje geplakt; over de namen van de vier levenslooppaden heen komen stickers voor de namen van de groepsleden. Eerste opdracht is om rondom de persoon op de poster in trefwoorden te beschrijven wat het werk van de divisie inhoudt: welke producten of diensten levert men aan wie, voor wie, en voor welke vragen zijn zij de oplossing? Elk van de mensen kiest daarna uit de waarde stickers die één of twee waarden, die voor hem of haar van wezenlijk belang zijn, en schrijft die vlak voor de persoon in de toekomst. Men vertelt elkaar waarom die waarde essentieel is. Dan gaat het viertal in gesprek over de vraag: wat betekent het voor ons werk, wanneer wij onze waarden meer inbrengen? In de zon, die staat voor zingeving en vervulling, wordt genoteerd wat deze verdieping concreet zou brengen, wanneer de cruciale waarden belichaamd zouden worden

Comments are closed.