Impressie Lifemap Helemaal jezelf van Thea, 35 jaar

Lifemaps.NL Voorbeeld Thea 35 jaar

Impressie
Lifemap Levensloop was een van de eerste lifemaps. Later is hier Lifemap Helemaal jezelf uit voortgekomen. Stap voor stap wordt de hele levensloop ingevuld. Daarna komt aan de hand van vragen de betekenis in beeld over belangrijke levensthema’s, de rol van het karakter, de positieve werking van drijfveren, het tegenwerkende effect van schaduwkanten en de inspirerende werking van rolmodellen. Dit voorbeeld geeft een impressie van de levensloop van Thea, 35 jaar, moeder van twee kinderen en partner van Jan. Haar tekstuele verhaal in dit voorbeeld vertelt over wat er op de levensweg poster te zien is. Maar het is minstens zo belangrijk wat er door Thea heen gaat aan gedachten en gevoelens. Al werkend met Lifemap Levensloop ervaart zij nog eens zij wat zij beleefd heeft. Ze krijgt inzichten en ziet verbanden. Ze werkt de vragen en opdrachten uit, zodat ze alles later na kan lezen. Dit voorbeeld geeft slechts een kleine impressie en is bedoeld ter introductie van de levensweg.

Voorbereiding
Ter voorbereiding kiest Thea aan de hand van de vragen en stappen bij de lifemap de verschillende soorten stickers uit en plakt ze op de levensweg. Zo vult ze haar hele levensloop in. Het is een heel werk, maar het is ook enorm boeiend, want ze voelt meteen al: dit gaat helemaal over haar.
• Het begint met het kiezen van stickers. 15 Thema’s kiezen uit het stickervel met gele stickers met levensthema’s. Gevolgd door het uitkiezen van rolmodellen (turquoise), karaktereigenschappen (oranje), schaduwkanten (zwartgrijs) en drijfveren (groen).
• Daarna volgt het opplakken van de stickers op de levensweg. Thema’s die op dit moment een rol spelen plakt ze bij de persoon op de levensweg (= zijzelf hier en nu). Thema’s die staan voor een verlangen, plan of droom in de toekomst komen te liggen op het stuk levensweg tot aan de horizon. Thema’s die gaan over het verleden plakt ze achter de persoon op de levensweg. Stickers die bij elkaar horen plakt ze dicht bij elkaar.
• Dan beginnen de vragen en antwoorden om helder te krijgen waarom bepaalde stickers bij elkaar liggen en waarom juist op die plek. Wat er gebeurde, waar het uit voort kwam en wat de gevolgen waren of zijn voor de toekomst. Cluster voor cluster komt er helderheid in de belangrijke stukken van haar levensloop tot en met nu.
• Stickers plakken in de toekomst is heel anders dan bezig zijn met het verleden. Dromen en plannen maken en de stickers die daarmee te maken hebben opplakken geeft een beleving alsof ze al bezig is ze in te vullen. Ze komen daarmee als het ware al een stapje dichterbij.
• Tenslotte, wanneer haar hele levensloop met vragen en antwoorden helder in beeld is, komt het kijken naar de grote lijnen en de samenhang. Ook daarvoor werkt ze met de onderzoeksvragen bij de lifemap. En ze gebruikt de paragrafen in het online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen die bij de vragen horen ter verduidelijking of verdieping.

Thea’s levensloop
Jeugd
Thea heeft iets ingrijpends meegemaakt in haar jeugd: haar moeder is gestorven toen ze nog klein was. Daarna kwamen er steeds allerlei vrouwen in huis. Die bleven een tijdje en gingen daarna weer weg. Haar vader hertrouwde met een mooie jonge vrouw. Maar zij bleek snel driftig te worden. Het moest allemaal precies zo gebeuren als zij wilde. Ging iets niet precies naar wens dan volgde er onmiddellijk straf. Over haar biologische moeder werd niet meer gesproken.

Op de kinderfoto’s uit gelukkiger tijden ziet Thea er blij en ontspannen uit, als een engeltje. Voor Thea was de dood van haar moeder en de moeilijke situatie met haar verdrietige vader een diepe crisis. Ook voelde ze zich bedreigd door alles wat haar stiefmoeder steeds weer van haar eiste, terwijl ze geen idee had waarom en waarvoor. Met haar stille verzet lokte ze alleen maar meer boosheid uit. Dat ging haar hele jeugd zo door. Ze kan zich maar weinig positieve dingen uit die tijd herinneren.

Jeugd

Uit huis
Op haar achttiende ging zij het huis uit. Dat was een hele verademing; eindelijk vrij om haar eigen leven te leiden. Ze genoot van de kleine beslissingen, zoals kiezen van wat ze at of op bed liggen lezen. Maar ze merkte ook, dat het niet gemakkelijk was nieuwe vrienden te maken. Ze was gewend zich altijd van haar goede kant te laten zien en deed haar best, maar echt contact krijgen was moeilijk. Ze voelde zich vaak minder dan de anderen. Het kwam maar zelden voor dat ze zich tevreden voelde; meestal had ze het gevoel dat er iets ontbrak. Ze had haar sterke wil nodig om door te gaan en om uit te puzzelen waarom dat was en hoe ze het kon veranderen.

uit huis

Studietijd
Haar studietijd begon leuker te worden. Haar pogingen om al doende te leren brachten inzicht en begonnen te werken. Met haar buigzame karakter wist ze zich aan te passen. Ze voelde zich thuis op haar studentenkamer en in de stad. Er was van alles te doen om anderen te ontmoeten. Ze schreef voor de faculteitskrant en wekelijks werd er gekookt en samen gegeten met de eet-groep. Mensen mochten haar om haar idealen. Werken aan een betere wereld, de fouten van haar ouders goed maken, dat was waar het om ging. Ze was zich er wel van bewust geworden, dat ze regelmatig weerstand ontmoette bij anderen, speciaal wanneer ze graag bij een groep wilde horen. Ze bleef het ook moeilijk vinden om de juiste toon te vinden. En soms voelde ze zich minder maar ook steeds vaker voelde zich eigenlijk beter dan anderen. Ze was best wel bang om afgewezen te worden. Ze begon boeken te lezen over persoonlijke ontwikkeling. Steeds vaker praatte ze met anderen over wat ze thuis had meegemaakt. Ze begon te begrijpen dat zij ballast bij zich droeg, die vooral tot uiting kwam in haar relaties met andere mensen.

studietijd

Hier en nu
Thea’s studietijd duurde lang omdat ze haar eigen studie betaalde. Ze leerde Jan kennen. Hun relatie verloopt zelden gladjes, maar ze houdt wel van een beetje dynamiek. Ze zijn best verschillend en hebben ieder hun eigen vrienden. Maar dat houdt alles in beweging. Ze gaat werken in de marketing bij een groot internationaal bedrijf. Om te weten te komen wat geld is, en wat macht is en hoe het is om daarin te werken. Ze is iemand die graag van alles wil beleven en heeft het lef om dingen uit te proberen. In haar werk vindt ze veel ruimte voor eigen initiatief. Na enkele jaren werken wordt ze zwanger en stopt een tijdje met werken. Ze krijgen twee zoons.

hier en nu

Het zijn fijne jaren met het gezin. Het gaat goed met de beide jongens. Ze geniet met volle teugen van hun ontwikkeling. Ze kan zelf weer helemaal kind zijn wanneer ze met hen samen is. Jan werkt part-time en zorgt voor het huishouden. Ze vindt het mooi dat juist haar man meer tijd kan besteden aan de opvoeding van hun zoons. Ook de vakanties zijn heerlijk; lekker kamperen in de natuur. Ondanks haar drukke baan voelt ze zich vrij en geliefd. Het zijn rustige en mooie jaren.

Haar passie om dingen daadwerkelijk te verbeteren is niet veranderd. Ook in het bedrijf waar ze werkt is er veel te doen. Vanuit haar gedrevenheid weet ze goede resultaten te halen. Ze vindt het niet altijd gemakkelijk om zichzelf te blijven. Ze voelt zich ietwat anders dan haar collega’s. Mensen begrijpen haar niet altijd. In haar hart is ze nog steeds een idealist. Er wordt veel van haar geëist, maar dat kan ze wel hebben. Ze heeft zelf ook hoge verwachtingen en is zeer gevoelig voor kritiek. Soms is ze moe, omdat ze over haar grenzen is gegaan. Ze merkt dat er een zekere verwijdering komt tussen haar en Jan. Jan is meer een vrijbuiter en het zakenleven staat hem niet bepaald aan. Ook zegt hij dat ze veel te veel energie in werk stopt en te weinig in hem. Als enige man bij school heeft hij meer plezier met zijn vriendinnen. Wat er gebeurt in hun relatie levert Thea veel stress op. Ze voelt wel dat Jan punten aanraakt die gevoelig zijn. En ze heeft ook op haar werk haar schaduwkanten ervaren. Op aanraden van een vriend zoekt ze een psycholoog op, om eens met een neutraal persoon te praten over hoe het voor haar was als kind. Het is haar wens om zich te blijven ontwikkelen en ze wil graag wat gemakkelijker in het leven komen te staan.

Toekomst
Op basis van de nieuwe inzichten van de laatste jaren kijkt Thea met vertrouwen naar de toekomst. Tijdens het opplakken van de stickers op de levensweg heeft ze ook voor de toekomst gewoon de stickers neergelegd die ze daarbij vindt horen. Het uitkiezen en plakken van stickers is een vrij en intuïtief proces. Ze heeft er nauwelijks bij nagedacht. Nu kijkt ze naar wat er voor haar ligt.

toekomst

Haar hart wordt warm wanneer ze zich helemaal herkent in wat er ligt. Wat mooi dat dit haar toekomst is. Ze is al een tijd bezig om naar zichzelf te kijken en met de inzichten vanuit de sessies met de psycholoog en met haar boeken bij de hand probeert ze steeds dichter te komen bij wat haar altijd dwars zat en wat ze nu wil loslaten. Vanuit haar eenzame start als vreemde eend in de bijt is ze op weg om een natuurlijker verbinding te krijgen met de mensen op haar werk, maar vooral ook met Jan. Ze werkt aan haar communicatie. Niet iedereen kan abstract denken en zij is nu eenmaal goed in strategie; iets dat voor veel mensen vaag blijft. Dus ze ziet het als haar taak om zichzelf helder en begrijpelijk uit te leggen. Uit haar eigen leven weet ze hoe belangrijk een fijne sfeer is, dus ze oefent zich om haar gevoel meer te tonen.

Thea wil in haar persoonlijke en werkende leven graag bijdragen, met duidelijk zichtbare verbeteringen als resultaat. En dat wil ze doen op haar manier, ook in zaken: oprecht, inventief en origineel. Ze glimlacht wanneer ze zich beseft welke ideaaltypes ze heeft uitgekozen om haar hierbij te ondersteunen. En tegelijk beseft ze ook hoe belangrijk het is om zichzelf de vrijheid te geven om steeds in nieuwe wateren te zwemmen en een sierlijke acrobaat te zijn. Het mooie van dit toekomstplaatje is, dat het zo dichtbij en haalbaar is. Ze voelt hoe haar vertrouwen in de toekomst een basis vindt in haar vertrouwen in zichzelf.

Comments are closed.