Lifemap Team groeipotentieel

lifemap-team-groeipotentieel

Samenvatting

Het groeipotentieel in ieder mens – en team – is altijd groter dan wij geneigd zijn te denken. Het is informatief en inspirerend om er gericht aandacht aan te besteden. Doel van Lifemap Team groeipotentieel is om team én werk, hier en nu, in het licht te zetten, vervolgens een ideaalbeeld te vormen en de verbinding tussen beide concreet te maken met behulp van competenties.

Er wordt op de poster een beeld opgebouwd van het werk met behulp van de werk stickers, zoals dagelijkse operatie & uitvoering, relatienetwerk, duurzaam werken, en in- en externe communicatie. Er wordt gebrainstormd over de ideale versie van team en werk. In overleg worden de belangrijkste competenties benoemd, die het werk in de richting van de ideale versie kunnen brengen. Stickers en commentaar worden op  de poster aangebracht. Zo ontstaat een op de realiteit van het dagelijks werk en de opvattingen van de teamleden gestoeld beeld.

Elk teamlid heeft voor zichzelf vooraf competenties gekozen die plezier-, energie- en zingevend voor hem of haar zijn. Vanuit deze bron verbindt hij of zij zich met de competenties die het werk bevorderen. Op de poster komen de namen van de teamleden bij hun voorkeurscompetenties te staan. Hij of zij zal van binnenuit gemotiveerd zijn om deze toe te passen. Plenair worden de posters aan elkaar gepresenteerd en toegelicht. Er volgt een gesprek over de mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

Bouwstenen

Voor elke groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team groeipotentieel
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Compententie stickers, bijvoorbeeld:
 • 1x Werk stickers, bijvoorbeeld:

Duur
Ongeveer 3 à 4 uur – liefst in twee gedeelten met een pauze ertussen.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Enkele mensen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop. Zij zorgen er ook voor, dat elk teamlid voorafgaand aan de lifemap workshop de competentie stickers bekijkt en voor zichzelf noteert welke zijn of haar 10 meest energie-, plezier- en zingevende competenties zijn – of die nu al aanwezig zijn of niet is niet belangrijk. En dat hij of zij dit lijstje meeneemt naar de sessie.
 • Tijdens deze lifemapsessie werkt het team in groepen van vier.

Met zijn vieren

 • Noteer de namen midden boven aan op de poster. Bekijk de landkaart poster en loop de landschappen op de poster en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Ideale versie: vorm beelden en brainstorm met elkaar over hoe een nog betere, zelfs ideale versie van het team eruit zou kunnen zien. Zet met stift een lijn van plusjes (+++++) rond de grens van het het landschap met het vraagteken en zet er ‘Het ideale team’ in. Wat er uit de brainstorm komt wordt met trefwoorden ingevuld in dit landschap.
 • Poster verder invullen met werk stickers: neem samen de thema’s op de werk stickers door. Bepaal welke daarvan voor team én werk van toepassing en relevant zijn. Kies voor elk ervan het landschap dat het beste past bij hoe het met de competenties van het team op dat gebied gesteld is. Plak de betreffende sticker in het landschap. Zet er eventueel in trefwoorden bij waarom een bepaald landschap is gekozen. Bijvoorbeeld: wanneer het gekozen landschap bij in- en externe communicatie het heuvellandschap is: ‘dit varieert; voor intern is veel minder aandacht dan voor extern’.
 • Bekijk de competentie stickers, bespreek ze en kies met elkaar een top tien van competenties, die voor de thema’s op de poster het verschil kunnen maken tussen het huidige functioneren en de ideale versie van team én werk. Vergelijk dit steeds met wat er in het landschap met het vraagteken staat.
 • Verdeel de stickers van de 10 gekozen competenties over de landschappen van die hoofdaspecten waar ze het meest effect bij zullen hebben, en plak ze daarin op. Het kan zijn, dat een landschap meerdere stickers krijgt en een ander geen enkele.
 • Houd nu een mentale of echte pauze. Kom terug met een open mind.
 • Elk groepslid heeft voor zichzelf de 10 meest plezier- en zingevende competenties Neem de uitnodiging aan om erin te geloven, dat dit juist de competenties zijn, die hij of zij al heeft ontwikkeld of zal ontwikkelen. Alle vier komen om de beurt aan bod. Eerst worden de eigen 10 competenties voorgelezen, dan wordt bepaald of de stickers van die competenties al ergens liggen. Zo ja, dan wordt de naam van dat groepslid erbij geschreven. Ligt een sticker er nog niet, dan wordt die alsnog opgeplakt bij het werk thema waar die competentie het meeste effect zal hebben. De naam van de persoon wordt erbij geschreven. Werk zo de lijsten van 10 competenties van alle vier door.
 • Kijk naar het beeld op de poster en laat het inwerken. Komen er inzichten of conclusies naar boven, noteer die dan op de poster.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep. Ter afsluiting wordt met het hele team een plenair gesprek gehouden over mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

Comments are closed.