Lifemap Team vitaliteit

lifemap-team-vitaliteit

Samenvatting

Vitaliteit gaat over energie hebben, levenslust, er zin in hebben. Het zegt iets over de natuurlijke capaciteit om te overleven. Vitaliteit betreft zowel lichamelijke, emotionele en mentale stevigheid als de veerkracht nodig voor het vormgeven van een bevredigend en betekenisvol bestaan. Doel van Lifemap Team vitaliteit is om vanuit het perspectief van individuele vitaliteit samen een visie te ontwikkelen en concrete ideeën te vormen voor vitaliteit bevorderende activiteiten of verbeteringen in team én werk.

Er wordt gewerkt in viertallen. Hoe vitaal voelen de teamleden zich? Welke vitaliteitskenmerken zijn voor het hele team van toepassing en hoe is het hiermee gesteld? Op de poster wordt hiervan stapsgewijs een beeld opgebouwd. Er wordt nagedacht over een ideale situatie en gebrainstomd over wat daaraan zou kunnen bijdragen. De definitie voor een goede visie volgend wordt door elke groep een visie geformuleerd waarop het team zich kan oriënteren, met stapstenen op de weg naar optimale vitaliteit.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team vitaliteit
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Vitaliteit stickers, bijvoorbeeld:

Duur

Ongeveer 3 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Tijdens deze lifemap workshop wordt gewerkt in viertallen. Iemand bereidt de lifemap voor en zorgt voor een goed verloop van de workshop – zeker wanneer het meerdere viertallen betreft.
 • Een organisatie heeft een zekere verantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de medewerkers, zoals in het bieden van een gezonde werkomgeving en faciliteiten. Uiteindelijk is ieder volwassen mens zelf verantwoordelijk voor de eigen vitaliteit. In deze lifemap gaat het om die dingen waar ieder zelf iets aan zou kunnen en willen doen.

Met zijn vieren

 • Hoe vitaal voel jij je als individu in het team én in het werk? De weg, die bergop slingert, links onder in de poster gaat van 0% vitaliteit, onderaan de berg, naar 100%, aan de top. Zet elk je naam op het punt op de weg, dat voor jou overeenkomt met het antwoord op de vraag.
 • Bekijk de landkaart en loop de landschappen op de poster en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Bekijk de vitaliteit stickers. Deze geven de kenmerken van vitaliteit weer. Sommige stickers zijn alleen van belang voor het privéleven – laat die gewoon voor wat ze zijn. Plak de stickers elk in het landschap, dat het best overeenkomt met hoe jullie de kwaliteit van dit vitaliteitskenmerk hier en nu ervaren. Bijvoorbeeld: goede voeding komt terecht in de woestijn omdat er eigenlijk nauwelijks aandacht voor is. Of: weinig irritatie komt terecht op het ijs met wak omdat er op dit moment onderlinge irritatie is over dingen, die onlangs gebeurd zijn, en die niet worden uitgesproken.
 • Liggen er al stickers op het palmenstrand? Stel je dát voor als een ideale situatie, waarin de vitaliteit in team én werk optimaal is; het kan gewoon niet beter; een 10! Zet om de grenzen van het palmenstrand een lijn met plusjes (++++).
 • ‘Als je vanuit het nu terugkijkt, zijn dingen vaak heel anders gelopen dan je jaren eerder had gedacht. Als je dát nou van te voren had geweten… Als je een visie hebt, heb je een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Daar kun je jezelf op voorbereiden door steeds weer stappen te nemen in die richting. Of je toekomstvisie uitkomt, is natuurlijk een tweede. Gelukkig kun je zelf, als groep of team die toekomst wel beïnvloeden. Een persoonlijke visie is het bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken’.
 • Kijk nog eens langs alle vitaliteit stickers en de landschappen waar ze liggen. Bepaal de top 10 van vitaliteitskenmerken (stickers) voor het team, zoals jullie die zien.
 • Brainstorm met elkaar voor de top 10 van vitaliteitskenmerken wat jullie als individuen, viertal of als hele team zouden kunnen doen om deze tot uiting te brengen op het niveau van een 10. Schrijf jullie ideeën op in het palmenstrand.
 • Een goede visie dient inspirerend te zijn, eenvoudig te begrijpen en gemakkelijk te onthouden. En focus te hebben, met een duidelijk beginpunt en eindpunt of -doel. Focus op de 10 vitaliteitskenmerken die jullie de hoogste prioriteit hebben gegeven. Maak in enkele pakkende zinnen een visie voor vitaliteit voor het team. Gebruik hierbij de verzamelde ideeën en pas de voorwaarden voor een goede visie (in rood, hierboven) toe. Schrijf deze op, bovenaan in het midden van de poster.
 • Om in de richting van de ideale situatie te gaan is het nodig om steeds stappen te nemen. Het betekent ook, dat ieder team- of groepslid zelf in beweging komt en iets bijdraagt. Wat zouden jullie elk graag willen doen om ervoor te zorgen dat er een stapsteen gelegd wordt op weg in de richting van de visie?
 • Voor jouzelf – om je naam op de poster een stukje richting de top te laten opschuiven?
 • Voor team én werk?

Noteer dat bij jouw naam op de poster.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep. Ter afsluiting wordt met het hele team een plenair gesprek gehouden over mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

Comments are closed.