Wat er onder een lifemap verstaan wordt

Omschrijving van een lifemap

  • Een lifemap is een intuïtieve en inspirerende werkvorm om een vraag of thema te onderzoeken. Met een poster om de situatie in beeld te brengen en stickers om het menselijk functioneren te typeren (karakteriseren)
  • Een lifemap is een vooraf gestructureerde werkwijze, zonder dat dit als beperkend of onvrij wordt ervaren. Met de begrippen op de stickers wordt iemand, die ermee werkt, als vanzelf op conceptueel niveau getild
  • Elke lifemap is een mini- cursus / beleving over een onderwerp, met vragen en inspirerende informatie, waarmee stapsgewijs aan inzicht en overzicht wordt gebouwd
  • In de beschikbare lifemaps wordt niet alleen duidelijk wie iemand is, waar de persoon voor staat, maar komt ook naar voren hoe deze het eigen leven(swerk) vormgeeft. Er wordt gericht aandacht besteed aan creëren en veranderen.

De bedoeling van een lifemap

Een lifemap is gemaakt om houvast, structuur en een proces te bieden om te werken aan inzicht, overzicht en het realiseren van dromen en doelen. Onder de lifemaps liggen vier sleutelthema’s: helemaal jezelf zijn, je levensmissie volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. Elke lifemap draagt dit alles in zich – zonder dit zouden er geen lifemaps zijn. Ze brengen:

• Bewustwording van prioriteiten
• Aangrijpingspunten voor talentontwikkeling, voor privé en loopbaan
• Concrete handvatten voor bevordering van geluk, levenskunst en ondernemerschap
• Inspiratie en richting om het vervullen van grote dromen en doelen dichterbij te brengen
• Aanwijzingen voor de keuze voor volgende stappen.

Comments are closed.