Wat werken met de landkaart poster brengt

De landschappen op de poster hebben elk een betekenis, die te maken heeft met de stemming die ze oproepen. Hij is ideaal voor het snel in beeld brengen van een thema, situatie, vraagstuk of probleem.

De poster geeft met de landschappen aan hoe het er op dit moment voorstaat. Ze staan voor de huidige situatie, hier en nu. Wordt in de lifemap gevraagd om aan te geven welk landschap staat voor het geluk dan gaat die vraag over de geluksbeleving op dit moment. Wordt gevraagd hoe het staat met de kansen in het leven, dan hoort daarbij het landschap dat staat voor de kansen die er nu zijn, dus niet in verleden of toekomst. Via de opdrachten in de wegwijzer wordt het beeld van het hier en nu uitgewerkt richting de toekomst.

Mensen, die met de landkaart hebben gewerkt, geven aan het volgende te hebben ervaren:

• Werken met de stemmingslandschappen haalt mensen uit het hoofd en brengt hen in hun gevoel
• De realiteit van hier en nu komt letterlijk in beeld. Van daaruit zijn volgende stappen gemakkelijk zien
• Er ontstaat zonder inspanning een totaalbeeld. Alles wat iemand belangrijk vindt komt aan bod
• Tijdens het werken met de lifemap staat de persoon in kwestie met de voeten op de grond en blijft niet in gedachten, dromen of ideeën steken
• Bij het kiezen van een landschap is er geen fout of goed, alleen maar de eigen persoonlijke overeenkomst met hoe iemand over iets denkt en voelt

Comments are closed.