Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ ACHTERGROND LIFEMAPS.NL RAAMWERK

Voor Lifemaps.NL is openheid een ontwerpprincipe

Het ontwerpen van een complex raamwerk gaat altijd gepaard met keuzes. Welke begrippen worden wel en welke niet als sticker toegevoegd? Welk van de twee woorden voor een concept komt op een sticker te staan? De keuzes laten altijd een achterliggende visie en aannames zien. De keuzes zijn ook nog eens gerelateerd aan de tijdsgeest en (westerse) cultuur. Om een breed publiek aan te spreken – inclusief te zijn – en mee te groeien met de tijd, is het zoiezo nodig om regelmatig te toetsen wat er leeft en de elementen van Lifemaps.NL aan de bevindingen aan te passen. Door de wijze waarop deze ontworpen en geproduceerd worden, kan dit met betrekkelijk weinig inspanning.

De ontwerp- en productiewijze maken het ook mogelijk om in opdracht van anderen – met andere visies, ander taalgebruik – nieuwe elementen toe te voegen. Of varianten, zoals wanneer een coach een lifemap wil toespitsen op jongeren van 16-18 jaar.

Waarin Lifemaps.NL een raamwerk is

Een raamwerk is een structuur waar je mee kunt bouwen. Door combinaties van verschillende posters en stickervellen te gebruiken, vorm je de basis voor een nieuwe of aangepaste lifemap. Het raamwerk van Lifemaps.NL maakt modulair bouwen mogelijk. Het is technisch eenvoudig om nieuwe elementen aan de structuur toe te voegen, dus het raamwerk is gemakkelijk uit te breiden. Een andere reden om over een raamwerk te spreken is van inhoudelijke aard. Er is een samenhang tussen de verschillende elementen, die maakt, dat ze in combinatie richting kunnen geven aan het zelfonderzoek

Een overzicht van de belangrijkste bronnen

Om toepasbaar te zijn voor veel mensen, wordt uit bronnen geput die bekend en erkend zijn, en breed draagvlak hebben: het werk van de Dalai Lama, Deepak Chopra, Robert Fritz, Wayne Dyer, Alexander Lowen, Otto Scharmer, Don Beck, Ken Wilber, Neale Donald Walsch, Sanaya Roman, Fraser & Massey, John R. Cross, Pamela Kribbe en anderen.

Een integrale denkwijze en benadering

Ken Wilber heeft een integrale theorie en aanpak ontwikkeld voor persoonlijke groei en ontplooiing van talenten. Zijn benadering is holistisch en zijn boodschap is positief: een mens blijft zich in zijn of haar hele leven van nature ontwikkelen. De lifemaps zijn zo ontworpen, dat hiermee aan alle aspecten van Integral Life Practice invulling gegeven kan worden. Integral Life Practice geeft een omvattend raamwerk van aspecten. Lifemaps.NL is bedoeld hieraan complementair te zijn door een raamwerk te bieden dat over de inhoud van het leven gaat.

Inbreng van meerdere waardesystemen

Een stad als Amsterdam huisvest een mengelmoes van culturen en nationaliteiten – dragers van alle waardesystemen, zoals die in het wereldwijde onderzoek achter Spiral Dynamics naar voren zijn gekomen. Uit dit onderzoek blijkt, dat – hoewel waarden en normen en het wereldbeeld diep in mensen verankerd liggen – deze niet star zijn. In tegendeel: dat individuele mensen én de hele menselijke soort continu in ontwikkeling zijn als reactie op steeds veranderende levenscondities. De soorten stickers van Lifemaps.NL zijn zo ontworpen dat alle waardesystemen erin kunnen passen. Correctie of aanpassing in geval van leemtes is relatief eenvoudig te doen.

Geïnspireerd op gesprekken met God

De boeken van Neale Donald Walsch geven een verrassend beeld van God, ALL-THERE-IS, Divinity, Life. Ze schetsen een nieuwe kosmologie. Ze geven praktische informatie en tips voor een bezield leven. In Lifemaps.NL is het streven om de kernboodschappen mee te geven in teksten en op te nemen in de oefeningen bij de lifemaps. Niet vanuit ‘kopie-gedrag’ maar vanuit eigen inspiratie en beleving. Steeds ruimte latend voor anders denken en andere overtuigingen. Wanneer alles één is, is diversiteit iets om te honoreren en te vieren

Tag: bronnen

+ HOE LIFEMAPS WERKEN

Omschrijving van een lifemap

 • Een lifemap is een intuïtieve en inspirerende werkvorm om een vraag of thema te onderzoeken. Met een poster om de situatie in beeld te brengen en stickers om het menselijk functioneren te typeren (karakteriseren)
 • Een lifemap is een vooraf gestructureerde werkwijze, zonder dat dit als beperkend of onvrij wordt ervaren. Met de begrippen op de stickers wordt iemand, die ermee werkt, als vanzelf op conceptueel niveau getild
 • Elke lifemap is een mini- cursus / beleving over een onderwerp, met vragen en inspirerende informatie, waarmee stapsgewijs aan inzicht en overzicht wordt gebouwd
 • In de beschikbare lifemaps wordt niet alleen duidelijk wie iemand is, waar de persoon voor staat, maar komt ook naar voren hoe deze het eigen leven(swerk) vormgeeft. Er wordt gericht aandacht besteed aan creëren en veranderen.

De bedoeling van een lifemap

Een lifemap is gemaakt om houvast, structuur en een proces te bieden om te werken aan inzicht, overzicht en het realiseren van dromen en doelen. Onder de lifemaps liggen vier sleutelthema’s: helemaal jezelf zijn, je levensmissie volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. Elke lifemap draagt dit alles in zich – zonder dit zouden er geen lifemaps zijn. Ze brengen:

• Bewustwording van prioriteiten
• Aangrijpingspunten voor talentontwikkeling, voor privé en loopbaan
• Concrete handvatten voor bevordering van geluk, levenskunst en ondernemerschap
• Inspiratie en richting om het vervullen van grote dromen en doelen dichterbij te brengen
• Aanwijzingen voor de keuze voor volgende stappen.

De lifemaps bestaan uit poster, stickervellen, wegwijzer en uitwerking. De wegwijzer bevat aanwijzingen om stickers te kiezen en op de poster te plakken. De opdrachten en vragen erin leiden stap voor stap toe naar eigen overzicht, inzichten en conclusies. De uitwerking biedt ruimte en structuur voor zelfreflectie. Soms is er verrijkende informatie toegevoegd, die als pdf per email wordt toegestuurd.

Tussen het lezen van de eerste aanwijzingen en het daadwerkelijk opplakken van de eerste sticker blijkt voor mensen een drempel te zitten. Soms leggen mensen de lifemap een tijdje weg. Het is dan ook omschakelen van denken naar doen, van algemene tekst naar het eigen leven, van rationeel overzien naar een eigen keuze maken.

Een lifemap vraagt erom dat alle paden tegelijk gevolgd worden; dat kan niet anders dan door intuïtief te werken. Wanneer deze drempel is genomen, wijzen de volgende stappen zich eigenlijk vanzelf. Met het heft in eigen handen, werkt iemand, die dingen graag opschrijft en van concretisering houdt, vanzelfsprekend de vragen en opdrachten helemaal uit. En iemand die houdt van snelheid en de grote lijnen ziet, doet gewoon alleen wat hij/zij nodig vindt

Tijd voor jezelf

Heel vaak neem je pas tijd, wanneer je ertoe wordt genoodzaakt, zoals wanneer je ziek bent. Je krijgt tijd, wanneer je na een gebroken relatie plotseling veel meer alleen bent. Of je betaalde opdracht gaat niet door, zodat je geen werk – en wel tijd – hebt. Het kan ook zijn, dat je er bewust voor kiest door vrij te nemen en op pelgrimstocht naar Santiago di Compostella te gaan. Om welke reden je dit ook doet – als reactie op externe omstandigheden, of vanuit innerlijke drijfveren – op het moment, dat je in die tijd voor jezelf bent, stelt zich meestal pas de vraag: waarom ben ik hier, nu, zo? Dan pas begint de zoektocht naar antwoorden.

Op een innerlijke reis

Met een lifemap werken is zoals het maken van een innerlijke reis: wat ervaar je terwijl je bezig bent? Wat voel je erbij? Welke gedachten komen er bij je op? Veel weet je natuurlijk al, maar een lifemap helpt om dit naar voren te halen, te expliciteren en te concretiseren. Hierbij gaat het niet om winnen of verliezen, om succes of mislukking. De weg is net zo belangrijk als de uitkomsten.

Uitnodiging om intuïtief te werken

Met een lifemap voor zich, stap je als vanzelf uit je denkgewoonten in gevoel en intuïtie, ook al ben je een denker. Alles wat in het hoofd zit wordt duidelijk, terwijl de stickers op de poster worden geplakt. In het werken met een lifemap kun je jezelf vrijelijk uiten en doe je inspiratie op uit jouw eigen leven. Een lifemap is een belevenis en het onderweg zijn erin is werkelijk een ervaring.

Toepasbaar in verschillende situaties

Lifemaps bieden gereedschap in verschillende situaties. Wanneer je op een kruispunt staat, in werk of het persoonlijke leven. Wanneer je een moeilijke situatie beter wil begrijpen. Wanneer je jezelf wil verdiepen in wie je bent en kansen voor persoonlijke groei wil vinden. Of wanneer je jouw dromen en doelen voor de toekomst in beeld wil brengen en je wil onderzoeken hoe je daar dichterbij kunt komen.

Een lifemap brengt structuur

Er speelt altijd veel tegelijk in het leven. Talloze gedachten gaan op een dag door het hoofd. De sticker teksten tillen iemand meteen op conceptueel niveau, zonder dat er iets voor hoeft te worden gedaan – weg van veelheid en chaos. De verschillende soorten stickers brengen structuur aan in het denken. Tijdens het beplakken van de poster en het maken van de opdrachten, wordt merkbaar hoe ze met elkaar in verband staan. Het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen leidt logisch door de sleutelthema’s van leven en werk heen. De lifemaps op thema volgen die logica en laten de samenhang zelf ervaren.

Op de vraag: waarom een lifemap? hebben mensen allerlei antwoorden gegeven:

 • Omdat ik me al werkend met de lifemap meteen bewust word waar het eigenlijk om gaat
 • Omdat deze werkvorm me helpt om complexe en diepgaande vraagstukken toegankelijk te maken, zonder dat het te moeilijk wordt
 • Omdat ik met deze werkvorm gemakkelijk overzicht krijg. Dan kan ik beter zien en ervaren wat ik echt belangrijk vind
 • Ik moest wel aardig wat lezen, maar toen ik er eenmaal ‘in’ zat, voelde en ervoer ik dat het helemaal over mezelf ging
 • Omdat ik ervan hou intuïtief te werken. De aanwijzingen zijn vrij rationeel, maar bij het kiezen van de stickers en maken van de opdrachten kan ik mijn intuïtie gebruiken
 • Ik weet alles wel, maar nu zie ik ook verbanden. Dus weet ik, dat ik iets op een laag dieper in mijzelf moet zoeken om te vinden wat erachter zit
 • Omdat ik door de vragen zo word meegenomen, dat ik echt niet kan bedenken wat eruit zal komen; ik kan mezelf dus niet voor de gek houden
 • Omdat ik bij deze werkvorm zonder moeite te doen in mijzelf duik
 • Omdat de begrippen op de stickers me uit de alledaagse veelheid van dingen halen en naar een conceptueel niveau tillen. Op dat niveau kan ik pas grote lijnen zien
 • Omdat ik het moeilijk vind om te bepalen waar te beginnen. In de lifemap zie ik voor me wat volgende stappen kunnen zijn
 • Omdat ik graag mijn doel wil bereiken, maar het moeilijk vind om een aanpak te bedenken, laat staan om een goed plan te maken. Met de lifemap groeit dit vanzelf, wanneer je de opdrachten uitwerkt

Zonder met een ander product of aanbod te vergelijken, geven mensen als oordeel over de lifemaps, dat deze:

• Aantrekkelijk vormgegeven zijn, zodat mensen er zin in krijgen
• Breed toegankelijk zijn door de eenvoudige stap voor stap benadering
• Zijn gericht op diversiteit, inclusiviteit, en positief denken
• Er speciaal voor mensen zijn, die zich graag in zichzelf verdiepen en zich zelfstandig onderwerpen eigen willen maken; mensen die graag verder willen
• Er speciaal voor mensen zijn, die zichzelf kennen als de schepper van hun eigen leven en zichzelf willen bekwamen in creëren en veranderen
• Een compleet – integraal en samenhangend – aanbod vormen voor het persoonlijke én werkende leven
• Een vrij aanvoelende en toch structurerende manier van werken bieden
• Belevingsgericht zijn en zelfs de echte denkers meteen bij hun gevoel brengen
• Direct inzicht geven doordat de gebruiker zonder eigen inspanning naar conceptueel niveau getild wordt
• Diverse soorten stickers hebben, die samenhangen en inzicht geven in de puzzel van de persoonlijkheid en de inwerking ervan op leven en loopbaan
• Een gratis online boek als naslagwerk hebben, dat het hele scala aan thema’s presenteert als een prettig, logisch lezend verhaal, een e-boek dat uitnodigt door de kracht van de infographics

+ LIFEMAP TEAM TOEPASSINGEN VOOR COACH EN TRAINER

De levensweg poster brengt de verschillende input van mensen zichtbaar samen in het hier en nu, zodat duidelijk wordt wat dit kan betekenen voor de toekomst.

Samen werken in de WEconomy
Ook in zaken doen ontstaat er langzaam een cultuur van ik naar wij. We gaan samen waarde creëren en werken in communities. Als onderdeel van een innovatiedag gaan de deelnemers, die uit verschillende delen van de organisatie komen, met een lifemap ervaren hoe het is om elkaars kwaliteiten te leren kennen. Om die vervolgens bij elkaar te voegen, en om dan uit te vinden wat daarmee aan waarde gecreëerd zou kunnen worden.
Over de namen van de 4 levenslooppaden op de levensweg poster worden naamstickers geplakt. Nu kunnen ze gebruikt worden voor 4 individuen. Elk groepje van 4 krijgt een levensweg poster en rolmodel stickers met allerlei ‘types’ erop, zoals denker, leider, sfeermaker, durfal. De eerste opdracht is individueel: ieder gaat voor zichzelf na van welke groepen, clubs en verenigingen men in zijn of haar leven lid is geweest. De vraag is: welke persoonlijkheidsaspecten van jou kwamen in die communities naar voren? De betreffende stickers worden op het levenslooppad opgeplakt, in het verleden.
Wanneer de levenslooppaden op de poster zo beplakt zijn, kijken alle vier de groepsleden naar het totaalbeeld. Zijn er verschillen en overeenkomsten? Stel bijvoorbeeld, dat er drie een leider zijn…… En dan bespreekt het viertal de vraag: wat zegt dat voor ons als team? Wat voor een soort team zijn wij? Wat voor soort werk zouden wij idealiter samen verrichten? Antwoorden en bevindingen worden op de poster geschreven rond de persoon in het hier en nu.

Meer betekenis geven aan het werk
Een divisie heeft een heidag. Op het programma staat onder meer een verdiepende workshop met een lifemap. In de organisatie wordt veel waarde gehecht aan de bedrijfswaarden. Maar welke waarden zijn voor de medewerkers zelf eigenlijk het belangrijkst? En hoe komen die tot uiting in hun werk?

In groepen van vier gaan mensen aan de slag met een aangepaste levensloop poster: om de persoon in het midden worden vier gezichtje geplakt; over de namen van de vier levenslooppaden heen komen stickers voor de namen van de groepsleden. Eerste opdracht is om rondom de persoon op de poster in trefwoorden te beschrijven wat het werk van de divisie inhoudt: welke producten of diensten levert men aan wie, voor wie, en voor welke vragen zijn zij de oplossing? Elk van de mensen kiest daarna uit de waarde stickers die één of twee waarden, die voor hem of haar van wezenlijk belang zijn, en schrijft die vlak voor de persoon in de toekomst. Men vertelt elkaar waarom die waarde essentieel is. Dan gaat het viertal in gesprek over de vraag: wat betekent het voor ons werk, wanneer wij onze waarden meer inbrengen? In de zon, die staat voor zingeving en vervulling, wordt genoteerd wat deze verdieping concreet zou brengen, wanneer de cruciale waarden belichaamd zouden worden

De landkaart poster dient brengt samen hoe een team ergens over denkt en voelt. Er zijn vele toepassingen mogelijk.

De tussenstand opnemen voor de drie (kwalitatieve) hoofddoelstellingen van een directieteam voor dat jaar
Voor elke doelstelling is er één poster beschikbaar. Vooraf kiezen alle teamleden uit de leven en werk stickers die 10 thema’s, die relevant zijn voor elke doelstelling. Daaruit komt voor alle drie een top 3 thema’s naar voren. Zo wordt op conceptueel niveau de realiteit ‘opgehaald’. Men wisselt uit waar het in deze thema’s voor die doelstelling om gaat, en bepaalt welk landschap het beste weergeeft hoe het met dat thema is gesteld. Er ontstaat een ‘anders dan anders’ gesprek, dat verhelderend is en waarbij nieuwe gezichtspunten naar voren komen.

Fasen van verandering
Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Hoe gaat het team die op een positieve manier verwerken? Het team heeft tevoren kennisgemaakt met de theorie over de fasen in het veranderproces, over de boven- en onderstroom en wat elke fase met zich meebrengt.
Eerst staan alle groepsleden rondom een grote tafel voor de volgende opdracht: beantwoord individueel onderstaande vragen en plak jouw stickers op de poster:
• Wat is de impact van deze fase voor mij? Kies een landschap dat dit beste tot uitdrukking brengt en plak de sticker van jouw gezichtje erin.
• Welke emoties kenmerken deze fase voor mij? Kies een landschap dat deze emoties het beste tot uitdrukking brengt en plak er jouw zonnebloem in.
Dit geeft een overkoepelend beeld van wat er door de mensen heengaat en helpt om een opening te maken voor gedeeld inzicht een begrip.

Dan worden er evenveel groepen gemaakt als er fasen zijn. Elke groep krijgt een landkaart poster en viltstiften en buigt zich voor die fase over de volgende opdracht:
• Wat zijn de nadelige effecten van deze fase voor ons team? Kies een landschap (of 2), omlijn met rode stift dit landschap en schrijf er in enkele steekwoorden het antwoord in. Gebruik een stippellijn van minnen: – – – – –
• Wat voegt deze fase toe voor ons team? Doe het zelfde maar gebruik een groene stift en een lijn bestaande uit plusjes: +++++
Daarna vertellen de groepen elkaar over hun bevindingen. De posters worden in de ruimte opgehangen, zodat het team het totale beeld ziet.

Kwaliteiten voor de toekomst
Er worden twee teams samengevoegd en ‘afgeslankt’. Het ene team was gefocust op de interne opdrachtgever en het andere was de ‘linking pin’ vanuit de organisatie met een externe ketenpartner. De prioriteitstelling moet scherper worden, de samenwerking gestroomlijnd, en de vruchten van de samenvoeging moeten aantoonbaar geoogst gaan worden. Een van de manieren om deze verandering positief uit te werken is een team opdracht rond de vraag: welke kwaliteiten hebben wij hiervoor nodig? De leden kiezen elk vooraf uit de competentie stickers de 10 kwaliteiten, die het nieuwe team in hun ogen nodig heeft. Zo wordt de realiteit ‘opgehaald’. Er komen 6 kwaliteiten uit met veel stemmen. In groepen wordt besproken hoe het met elk van deze kwaliteiten is gesteld, en de stickers worden op het betreffende landschap van de landkaart poster geplakt. Er worden ook ideeën en commentaren bijgeschreven voor wat er aan ontwikkeling op dat gebied nodig is. Daarna wordt plenair besproken wat dit betekent

lifemap-team-communicatie

Samenvatting

Goede communicatie is het levenssap van elk vitale groep, van elk team waarin dagelijks met plezier wordt gewerkt. En… het kan altijd beter. Doel van Lifemap Team communicatie is om een realistisch beeld op te bouwen van de communicatie zoals die nu wordt ervaren, na te gaan wat kan bijdragen aan versterking en verrijking, en tot gedeelde uitspraken te komen over hoe die in de praktijk kan worden ingevuld.

Men gaat in viertallen in gesprek over de verschillende soorten communicatie waar het team of de groep dagelijks mee te maken heeft: hoe worden deze ervaren? Hoe wordt erover gedacht? Er worden communicatiekenmerken gekozen die hieraan kunnen bijdragen. Dit alles wordt zichtbaar op de poster, overzichtelijk en in samenhang. Tenslotte worden er uitspraken geformuleerd over verbetering, ideeën en mogelijke acties bedacht, en prioriteiten aangegeven. De posters van de groepen worden onderling gepresenteerd en plenair wordt gesproken over de impact en uitwerking op de werkpraktijk. Bij het werken met deze lifemap zijn het gesprek en het proces net zo belangrijk als de uitkomsten.

Bouwstenen

Voor het hele team één invulspreadsheet (per email) en voor elke groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team communicatie
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Communicatie stickers.

Duur

Ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Enkele mensen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.
 • Maak in de voorbereiding een keuze tussen twee varianten:
 1. Vooraf wordt geïnventariseerd welke tien communicatiekenmerken in de ogen van het hele team nu vooral kunnen bijdragen aan een goede communicatie. Daarna wordt in groepen van vier gewerkt, waarbij alleen deze tien kenmerken aan bod komen. Voordeel van deze variant is, dat iedereen er zich van bewust is, dat deze tien het belangrijkst worden gevonden. Hierdoor komen er aan het eind uitspraken over te nemen acties naar voren, die draagvlak hebben.

Zorg er bij deze variant voor, dat:

 • Elk teamlid tevoren het spreadsheet heeft ingevuld
 • De top tien van communicatiekenmerken daaruit is vastgesteld
 • Er voor elke groep een lijst met deze kenmerken klaarligt.
 1. Het team wordt in groepen van vier verdeeld. Elke groep kiest zelf een top tien van communicatiekenmerken, die de huidige communicatie kunnen versterken. Voordeel van deze variant is, dat er variatie in de groepsuitkomsten ontstaat, waaruit meer verschillende inzichten, ideeën en acties naar voren kunnen komen.

 Met zijn vieren

 • Noteer de namen midden boven aan op de poster. Bekijk de landkaart poster en loop de landschappen en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Typering communicatie. Door welke landschappen wordt de communicatie van het team op dit moment getypeerd? Kies in onderling overleg voor elk van de hieronder aangegeven soorten communicatie het landschap uit, dat het beste past bij hoe het op dit vlak is gesteld met de communicatie:
 • Onderlinge communicatie op de werkvloer
 • Communicatie per email
 • Formele communicatie (over taakomschrijving, functioneren, e.d.)
 • Communicatie vanuit de leiding van de organisatie
 • Communicatie tijdens vergaderingen
 • Communicatie tijdens informele bijeenkomsten (team uitjes, e.d.)
 • Communicatie met klanten en partners
 • Communicatie met de afdeling ….. (invullen)
 • … (zelf aanvullen).
 • Zet met stift op de poster lijnen om de grenzen van de gekozen landschappen. Schrijf er in enkele zinnen bij waar het in elk landschap qua communicatie over gaat. Bijvoorbeeld: ‘Communicatie met klanten en partners wordt gekarakteriseerd door de weg linksonder op de poster. Wij zijn nog lang niet bij de top, maar er zit een stijgende lijn in’. Zet deze zin bij A in het voorbeeld.
 • VARIANT 1. Bekijk de tien communicatiekenmerken die in de ogen van het hele team vooral kunnen bijdragen aan een goede en nog betere communicatie.
 • VARIANT 2. Loop de stickers langs en kies in onderling overleg de 10 communicatiekenmerken uit, die het meeste verbetering kunnen brengen – voor jullie team – in de communicatie als geheel.
 • Zinnen erbij maken. Bekijk de uitspraken bij de eerder gekozen landschappen. Beschrijf in één zin wat elk van de 10 kenmerken zou kunnen bijdragen. Houd het bij jezelf. Bijvoorbeeld: ‘De communicatie zou voor ons beter verlopen als het ons lukt hen (een andere afdeling) uit te leggen waarom ze beter naar ons zouden moeten luisteren’. In plaats van: ‘De communicatie zou voor ons beter verlopen wanneer zij beter zouden luisteren’. Zet deze zin bij B in het voorbeeld.
 • Plak de 10 stickers op de landschappen bij het soort communicatie waar ze het meest effect bij zullen hebben. Het kan zijn, dat een landschap meerdere stickers krijgt en een ander geen enkele.
 • Formuleer met elkaar bij elk van de 10 zinnen een realiseerbaar idee of actie en maak daarvan een lijst. Bespreek samen in welke volgorde van prioriteit deze staan – bezien vanuit het werk van het hele team.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep.
 • De uitspraken met ideeën, acties en prioriteiten van de groepen worden verzameld. Er wordt afgesloten met een plenair gesprek over de impact en uitwerking hiervan in de werkpraktijk.

 

lifemap-team-groeipotentieel

Samenvatting

Het groeipotentieel in ieder mens – en team – is altijd groter dan wij geneigd zijn te denken. Het is informatief en inspirerend om er gericht aandacht aan te besteden. Doel van Lifemap Team groeipotentieel is om team én werk, hier en nu, in het licht te zetten, vervolgens een ideaalbeeld te vormen en de verbinding tussen beide concreet te maken met behulp van competenties.

Er wordt op de poster een beeld opgebouwd van het werk met behulp van de werk stickers, zoals dagelijkse operatie & uitvoering, relatienetwerk, duurzaam werken, en in- en externe communicatie. Er wordt gebrainstormd over de ideale versie van team en werk. In overleg worden de belangrijkste competenties benoemd, die het werk in de richting van de ideale versie kunnen brengen. Stickers en commentaar worden op  de poster aangebracht. Zo ontstaat een op de realiteit van het dagelijks werk en de opvattingen van de teamleden gestoeld beeld.

Elk teamlid heeft voor zichzelf vooraf competenties gekozen die plezier-, energie- en zingevend voor hem of haar zijn. Vanuit deze bron verbindt hij of zij zich met de competenties die het werk bevorderen. Op de poster komen de namen van de teamleden bij hun voorkeurscompetenties te staan. Hij of zij zal van binnenuit gemotiveerd zijn om deze toe te passen. Plenair worden de posters aan elkaar gepresenteerd en toegelicht. Er volgt een gesprek over de mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

Bouwstenen

Voor elke groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team groeipotentieel
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Compententie stickers, bijvoorbeeld:
 • 1x Werk stickers, bijvoorbeeld:

Duur
Ongeveer 3 à 4 uur – liefst in twee gedeelten met een pauze ertussen.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Enkele mensen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop. Zij zorgen er ook voor, dat elk teamlid voorafgaand aan de lifemap workshop de competentie stickers bekijkt en voor zichzelf noteert welke zijn of haar 10 meest energie-, plezier- en zingevende competenties zijn – of die nu al aanwezig zijn of niet is niet belangrijk. En dat hij of zij dit lijstje meeneemt naar de sessie.
 • Tijdens deze lifemapsessie werkt het team in groepen van vier.

Met zijn vieren

 • Noteer de namen midden boven aan op de poster. Bekijk de landkaart poster en loop de landschappen op de poster en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Ideale versie: vorm beelden en brainstorm met elkaar over hoe een nog betere, zelfs ideale versie van het team eruit zou kunnen zien. Zet met stift een lijn van plusjes (+++++) rond de grens van het het landschap met het vraagteken en zet er ‘Het ideale team’ in. Wat er uit de brainstorm komt wordt met trefwoorden ingevuld in dit landschap.
 • Poster verder invullen met werk stickers: neem samen de thema’s op de werk stickers door. Bepaal welke daarvan voor team én werk van toepassing en relevant zijn. Kies voor elk ervan het landschap dat het beste past bij hoe het met de competenties van het team op dat gebied gesteld is. Plak de betreffende sticker in het landschap. Zet er eventueel in trefwoorden bij waarom een bepaald landschap is gekozen. Bijvoorbeeld: wanneer het gekozen landschap bij in- en externe communicatie het heuvellandschap is: ‘dit varieert; voor intern is veel minder aandacht dan voor extern’.
 • Bekijk de competentie stickers, bespreek ze en kies met elkaar een top tien van competenties, die voor de thema’s op de poster het verschil kunnen maken tussen het huidige functioneren en de ideale versie van team én werk. Vergelijk dit steeds met wat er in het landschap met het vraagteken staat.
 • Verdeel de stickers van de 10 gekozen competenties over de landschappen van die hoofdaspecten waar ze het meest effect bij zullen hebben, en plak ze daarin op. Het kan zijn, dat een landschap meerdere stickers krijgt en een ander geen enkele.
 • Houd nu een mentale of echte pauze. Kom terug met een open mind.
 • Elk groepslid heeft voor zichzelf de 10 meest plezier- en zingevende competenties Neem de uitnodiging aan om erin te geloven, dat dit juist de competenties zijn, die hij of zij al heeft ontwikkeld of zal ontwikkelen. Alle vier komen om de beurt aan bod. Eerst worden de eigen 10 competenties voorgelezen, dan wordt bepaald of de stickers van die competenties al ergens liggen. Zo ja, dan wordt de naam van dat groepslid erbij geschreven. Ligt een sticker er nog niet, dan wordt die alsnog opgeplakt bij het werk thema waar die competentie het meeste effect zal hebben. De naam van de persoon wordt erbij geschreven. Werk zo de lijsten van 10 competenties van alle vier door.
 • Kijk naar het beeld op de poster en laat het inwerken. Komen er inzichten of conclusies naar boven, noteer die dan op de poster.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep. Ter afsluiting wordt met het hele team een plenair gesprek gehouden over mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

lifemap-team-peiling

Samenvatting

Lifemap Team peiling is ontworpen om als opening te dienen voor een bijeenkomst waarbij het van belang is dat de deelnemers zich meteen uitgenodigd en geactiveerd voelen, zoals bij een teamdag. Of om als sfeermaker te dienen voor een groepsgesprek dat een wat persoonlijker karakter zal dragen dan de reguliere vergaderingen.

De landkaart poster bevat een diversiteit aan stemmingslandschappen. Die roepen verschillende gedachten, gevoelens en opvattingen op. De peilvraag vraag wordt gesteld. Elk teamlid loopt de landschappen langs en kiest het landschap dat het beste weergeeft hoe hij of zij over de vraag denkt en voelt, en plakt daar een gezichtje op. Zo wordt in 10 minuten een indicatief  beeld over de vraag opgebouwd – eventueel aangevuld doordat iedereen er daarna in enkele woorden iets over zegt.

Een vraag nodigt uit tot nadenken. De poster nodigt uit het gevoel erbij te betrekken. Het plakken van een sticker voegt daar een actie aan toe, waarmee de teamleden meteen betrokken zijn bij het onderwerp. Zo is een goede basis gelegd om verder met de vraag aan het werk te gaan.

Bouwstenen

Per groep van 10+ mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team peiling
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1x Indicator stickers:

Duur

Van 10 tot 20 minuten.

Peilvragen

Hieronder staan voorbeelden van kwalitatieve en open vragen, waarbij Lifemap Team peiling goed werkt:

 • Hoe is jouw dag vandaag, tot nu toe?
 • Hoe is jouw stemming op het werk, de laatste weken?
 • Hoe gaat het met de werksfeer?
 • Waar staat het team als het gaat om vernieuwing?
 • Wat doet het met jou dat de organisatie gaat veranderen?
 • Hoe voelt het om over dit onderwerp te spreken?
 • Hoe is het met de werkdruk gesteld?
 • Hoe gaat het met de samenwerking?
 • Hoe gaat het met de communicatie?
 • Hoe voel jij je in jouw werk, qua zingeving?
 • Hoe is het met jouw werkplezier?
 • In hoeverre kun jij op je werk jouw passie leven?

Stappen

 • Voorafgaand aan Lifemap Team peiling bereidt iemand de peiling voor en zorgt voor de keuze en formulering van een open en uitnodigende
 • Het team verzamelt zich; een van de teamleden geeft toelichting en faciliteert de peiling.
 • Men staat rondom de tafel met de poster erop. Er liggen enkele geprinte exemplaren van de uitleg van de landkaart poster bij. Ieder teamlid pakt een sticker van een man of vrouw.
 • Een teamlid stelt de vraag hardop, waarna er tijd is voor iedereen om in zichzelf na te gaan welk stemmingslandschap past bij zijn of haar antwoord op de vraag. Er wordt onderling niet gepraat.
 • Is de poster beplakt, dan kan eventueel nog een rondje volgen, waarbij mensen in enkele woorden vertellen waarom ze een bepaald landschap bij de vraag hebben gekozen.

lifemap-team-samenwerking

Samenvatting

Talenten ontwikkelen en inzetten stemt mensen positief; het werkt stimulerend en activerend, van binnenuit. Doel van Lifemap Team samenwerking is om anders te kijken naar ieders talenten[1], om na te gaan wat het ideale werk van het team zou zijn, kijkend naar deze talenten, en om mogelijkheden te ontdekken om de gevonden talenten in te zetten tot voordeel van individu en team.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier. Individueel stelt ieder zich de vraag: ‘In welke groepen (teams, verenigingen, buurtwerk, …) heb ik in mijn leven deelgenomen en welke persoonsaspecten van mij kwamen daarin naar voren?’ De levensloop wordt ingevuld met rolmodel stickers. Men gaat in gesprek over de ingevulde poster. Die laat de realiteit voor de vier mensen zien, vanuit een ander perspectief dan het alledaagse. Wat kunnen deze vier nu voor elkaar betekenen qua samenwerking, kijkend naar ieders levensloop? Er komen onbenutte talenten naar voren, er ontstaan ideeën om ze in te zetten. Proces en uitkomst zijn allebei van waarde. Er komen onbenutte talenten naar voren, er ontstaan ideeën om ze in het dagelijks werk in te zetten.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 4x Uitleg Lifemap Team samenwerking
 • 1 Levensweg poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 4x Rolmodel stickers, bijvoorbeeld:

Duur
Individuele voorbereiding ongeveer 30 minuten; in het viertal uitwerken ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.

Individuele voorbereiding

 • Je hebt in je leven tot nu toe deelgenomen aan veel groepen: schoolklas, studiejaar, hobbyclub, vrijwilligersgroep, sport team, afdeling bedrijf, vriend(inn)engroep, buurt community, e.d. Loop je leven na en bedenk aan welke groepen je hebt deelgenomen. Kies er 5 tot 10 uit waarin jij belangrijke aspecten van jezelf hebt laten zien. Vul deze in op de tabel (blz. 3), met het betreffende jaartal erbij.
 • Elke deelnemer krijgt rolmodel stickers. Hierop staat een verzameling van archetypes, rolmodellen, ideaaltypes. Zie ze voor deze opdracht als talenten of persoonsaspecten. Bijv. ‘doener’ zegt, dat je goed bent in actie en activiteiten; terwijl ‘denker’ zegt, dat je jezelf altijd prima voorbereidt door goed na te denken voordat je iets doet. Zo zegt ‘vrije vogel’ over jou, dat je overal snel thuis bent en vrij kunt handelen. Dat betekent voor de groep, dat jij je gemakkelijk en snel in iets nieuws kunt inwerken.
 • Kies bij elk van de groepen één rolmodel dat past bij jouw talent of het aspect van jouw persoonlijkheid, dat er daadwerkelijk in naar voren is gekomen. Vul het rolmodel in, in de tabel, en voeg toe en wat dit heeft betekend voor jouw bijdrage in die groep.
 • Wanneer je alle vier daarmee klaar bent, start het groepsdeel.

Met zijn vieren

 • Elke deelnemer krijgt op de poster een levenslooppad en zet zijn of haar naam op een groene sticker. Daarna plakt hij of zij de rolmodel stickers (uit de ingevulde tabel) in dit levenslooppad, in volgorde van tijd. Zie het voorbeeld (blz. 2).
 • Vertel elkaar om de beurt over wat er op jouw levenslooppad ligt. Ga nog geen gesprek aan, maar luister naar elkaar en vorm jezelf een beeld over de andere drie. Stel alleen vragen wanneer jou iets niet duidelijk is.
 • Ieder van jullie heeft kennis over en ervaring met groepen en teams. Gebruik die om samen te inventariseren wat voor een soort team jullie zouden vormen, op basis van het beeld op de poster.
 • Beschrijf op de poster, rond de persoon in het nu, wat voor een soort team jullie vormen en welk soort werk jullie als team van nature goed zou liggen:
  • Kijk eerst naar de overeenkomsten. Bijvoorbeeld: liggen er 3 stickers met helper erop, dan is het team in dat aspect gelijksoortig. Het is dan logisch, dat helpen in de werkzaamheden zit. Zo kan het team ook rustig of dynamisch, ondernemend of onderzoekend, analytisch of intuïtief zijn, etc.
  • Kijk vervolgens naar de verschillen. Ga na of je in de verschillen patronen ziet. Bespreek welke mogelijkheden er liggen in de combinaties van talenten.
 • Ga nu terug naar jezelf en jouw eigen voorbereiding – met in het achterhoofd de inzichten over het team dat jullie vieren vormen en de ideeën over het soort werk. Verbeeld je wat voor rol jij in dit team zou willen invullen en welke rollen je voor de anderen ziet. Wissel daarna uit wat dit voor elk van jullie eventueel heeft toegevoegd. Vul desgewenst aan op de poster rondom de persoon.
 • Stel, dat jullie met zijn vieren als het team, zoals dit op de poster naar voren komt, jullie droomwerk mogen gaan doen. Omschrijf dan bij 2, bij de zon, wat jullie samen het liefste zouden doen – gebruikmakend van de naar voren gekomen talenten.
 • Rond af met een brainstorm over wat de opgedane inzichten over talenten voor jullie huidige werk zouden kunnen brengen. Probeer hierbij in de sfeer van het ideale werk te blijven en van daaruit ideeën te vormen, die je in de werkelijkheid van alledag zou kunnen toepassen. Beschrijf dit op de poster bij 1.

[1] Een talent =  een combinatie van een diep in de persoonlijkheid gelegen drijvende kracht met de unieke karaktereigenschappen en kwaliteiten van de persoon, die van nature in de richting van zelfrealisatie gaat. Een talent is zo persoonlijk en duidelijk aanwezig, dat het ook de naam ‘persoonsaspect’ kan dragen.

lifemap-team-vitaliteit

Samenvatting

Vitaliteit gaat over energie hebben, levenslust, er zin in hebben. Het zegt iets over de natuurlijke capaciteit om te overleven. Vitaliteit betreft zowel lichamelijke, emotionele en mentale stevigheid als de veerkracht nodig voor het vormgeven van een bevredigend en betekenisvol bestaan. Doel van Lifemap Team vitaliteit is om vanuit het perspectief van individuele vitaliteit samen een visie te ontwikkelen en concrete ideeën te vormen voor vitaliteit bevorderende activiteiten of verbeteringen in team én werk.

Er wordt gewerkt in viertallen. Hoe vitaal voelen de teamleden zich? Welke vitaliteitskenmerken zijn voor het hele team van toepassing en hoe is het hiermee gesteld? Op de poster wordt hiervan stapsgewijs een beeld opgebouwd. Er wordt nagedacht over een ideale situatie en gebrainstomd over wat daaraan zou kunnen bijdragen. De definitie voor een goede visie volgend wordt door elke groep een visie geformuleerd waarop het team zich kan oriënteren, met stapstenen op de weg naar optimale vitaliteit.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team vitaliteit
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Vitaliteit stickers, bijvoorbeeld:

Duur

Ongeveer 3 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Tijdens deze lifemap workshop wordt gewerkt in viertallen. Iemand bereidt de lifemap voor en zorgt voor een goed verloop van de workshop – zeker wanneer het meerdere viertallen betreft.
 • Een organisatie heeft een zekere verantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de medewerkers, zoals in het bieden van een gezonde werkomgeving en faciliteiten. Uiteindelijk is ieder volwassen mens zelf verantwoordelijk voor de eigen vitaliteit. In deze lifemap gaat het om die dingen waar ieder zelf iets aan zou kunnen en willen doen.

Met zijn vieren

 • Hoe vitaal voel jij je als individu in het team én in het werk? De weg, die bergop slingert, links onder in de poster gaat van 0% vitaliteit, onderaan de berg, naar 100%, aan de top. Zet elk je naam op het punt op de weg, dat voor jou overeenkomt met het antwoord op de vraag.
 • Bekijk de landkaart en loop de landschappen op de poster en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Bekijk de vitaliteit stickers. Deze geven de kenmerken van vitaliteit weer. Sommige stickers zijn alleen van belang voor het privéleven – laat die gewoon voor wat ze zijn. Plak de stickers elk in het landschap, dat het best overeenkomt met hoe jullie de kwaliteit van dit vitaliteitskenmerk hier en nu ervaren. Bijvoorbeeld: goede voeding komt terecht in de woestijn omdat er eigenlijk nauwelijks aandacht voor is. Of: weinig irritatie komt terecht op het ijs met wak omdat er op dit moment onderlinge irritatie is over dingen, die onlangs gebeurd zijn, en die niet worden uitgesproken.
 • Liggen er al stickers op het palmenstrand? Stel je dát voor als een ideale situatie, waarin de vitaliteit in team én werk optimaal is; het kan gewoon niet beter; een 10! Zet om de grenzen van het palmenstrand een lijn met plusjes (++++).
 • ‘Als je vanuit het nu terugkijkt, zijn dingen vaak heel anders gelopen dan je jaren eerder had gedacht. Als je dát nou van te voren had geweten… Als je een visie hebt, heb je een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Daar kun je jezelf op voorbereiden door steeds weer stappen te nemen in die richting. Of je toekomstvisie uitkomt, is natuurlijk een tweede. Gelukkig kun je zelf, als groep of team die toekomst wel beïnvloeden. Een persoonlijke visie is het bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken’.
 • Kijk nog eens langs alle vitaliteit stickers en de landschappen waar ze liggen. Bepaal de top 10 van vitaliteitskenmerken (stickers) voor het team, zoals jullie die zien.
 • Brainstorm met elkaar voor de top 10 van vitaliteitskenmerken wat jullie als individuen, viertal of als hele team zouden kunnen doen om deze tot uiting te brengen op het niveau van een 10. Schrijf jullie ideeën op in het palmenstrand.
 • Een goede visie dient inspirerend te zijn, eenvoudig te begrijpen en gemakkelijk te onthouden. En focus te hebben, met een duidelijk beginpunt en eindpunt of -doel. Focus op de 10 vitaliteitskenmerken die jullie de hoogste prioriteit hebben gegeven. Maak in enkele pakkende zinnen een visie voor vitaliteit voor het team. Gebruik hierbij de verzamelde ideeën en pas de voorwaarden voor een goede visie (in rood, hierboven) toe. Schrijf deze op, bovenaan in het midden van de poster.
 • Om in de richting van de ideale situatie te gaan is het nodig om steeds stappen te nemen. Het betekent ook, dat ieder team- of groepslid zelf in beweging komt en iets bijdraagt. Wat zouden jullie elk graag willen doen om ervoor te zorgen dat er een stapsteen gelegd wordt op weg in de richting van de visie?
 • Voor jouzelf – om je naam op de poster een stukje richting de top te laten opschuiven?
 • Voor team én werk?

Noteer dat bij jouw naam op de poster.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep. Ter afsluiting wordt met het hele team een plenair gesprek gehouden over mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

lifemap-team-waardegericht

Samenvatting

Lifemap Team waardegericht is geïnspireerd op het gedachtegoed van de WEconomy[1]: een ondernemende en sociale wereld, met een circulaire economie en met een veel grotere rol voor communities. Menselijke waarden – van individuen en organisaties – zijn hierin nog belangrijker dan deze nu al zijn.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier. Eerst wordt er op de poster in beeld gebracht welke waarden er voor elk van de vier mensen in hun leven en loopbaan naar voren zijn gekomen. Daarover ontstaat een gesprek, dat toeleidt naar het benoemen van gemeenschappelijke waarden. Dan wordt samengevat wat het werk van het team behelst: inhoud, functies, opdracht,….. Met dit alles wordt de poster aangevuld. Tenslotte wordt er gebrainstormd over de vraag: hoe zouden jullie vieren, werkend vanuit jullie gemeenschappelijke waarden, het werk van het huidige team kunnen verrijken? Op de poster worden de stappen vastgelegd en zo wordt dit alles ook samengebracht in een visueel overzicht.

Natuurlijk is hierbij het proces net zo belangrijk als de uitkomsten. Het gesprek over belangrijke persoonlijke en team waarden werkt verbindend en hartverwarmend. Gezamenlijke reflectie over het concreet maken en in de praktijk brengen van waarden werkt heel motiverend.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team waardegericht
 • 1 Levensweg poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 4x Waarde stickers, bijvoorbeeld:

Duur

Individuele voorbereiding ongeveer 30 minuten; in het viertal uitwerken ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.

Individuele voorbereiding

 • Schrijf je naam op een van de groene stickers op de poster. Het bijbehorende levenslooppad is het jouwe.
 • Wie je ook bent, wat je ook gelooft, iedereen heeft persoonlijke waarden. Zoals rechtvaardigheid of eerlijkheid. We zijn met bepaalde waarden opgevoed. We passen onze waarden dagelijks toe in wat we ook zeggen of doen. Bekijk het stickervel met menselijke waarden.
 • Loop je leven en loopbaan langs en onderscheid daarin belangrijke gebieden en periodes, bijv. jouw studietijd, je eerste baan of je relatie van daarna. Ga na welke waarden in elk gebied en periode daadwerkelijk naar voren zijn gekomen in jouw gedrag, activiteiten en mijlpalen (belangrijke gebeurtenissen). Vul dit alles in de tabel op blz. 3 in.
 • Kies de waarde stickers, die bij jouw levensloop horen uit en plak deze op de poster, in jouw levenslooppad, in chronologische volgorde. Zet er desgewenst in enkele trefwoorden bij waar elke waarde bij naar voren kwam.
 • Wanneer je hiermee alle vier klaar bent, start het groepswerk.

Met zijn vieren

 • Vertel elkaar om de beurt over wat er op jouw levenslooppad ligt. Ga nog geen gesprek aan, maar luister naar elkaar en vorm jezelf een beeld over de andere drie. Stel alleen vragen wanneer jou iets niet duidelijk is.
 • Welke waarden worden voor nu jullie groepswaarden? Ga hierover in gesprek. Kies en plak de stickers met die waarden erop bij de zon. De zon staat voor bestemming en vervulling; je kunt je erop oriënteren.
 • Wat houdt het werk van jullie (hele) team in? Wat is de inhoud, welke activiteiten, taken en functies zijn er, wat is de opdracht van het team? Schrijf dit puntsgewijs op bij 1.
 • Brainstorm dan over hoe jullie vieren het werk van jullie (hele) team zouden kunnen verrijken door bewuster en vaker de gemeenschappelijke waarden toe te passen. Beschrijf bij 2. op de poster wat dit voor het werk van het (hele) team zou kunnen betekenen.

[1] De maker van Levensweg Team waardengericht heeft meegewerkt aan het boek ‘Nieuwe Business Modellen’ van Prof. Jan Jonker, Radboud Universiteit Nijmegen

lifemap-team-werkplezier

Samenvatting

Iemand die nu een goed humeur heeft, zal vandaag meer plezier beleven. Hoe leg je een fundament voor werkplezier voor een team vanuit de dagelijkse activiteiten? Doel van Lifemap Team werkplezier is plezier in het werk – nu en hierna. Door op een andere manier te kijken naar het eigen werk en de werkzaamheden kan nieuw perspectief naar voren komen. Er borrelen ideeën op om het werkplezier te vergroten.

Het team wordt verdeeld in groepen van vier, maar elk viertal start met individuele voorbereiding. Ieder vult aan de hand van vragen een eigen levensweg poster in. Daarop ontstaat een ideaalbeeld van wat hij of zij het liefste doet – privé en qua werk. Wat omvat het dagelijkse werk eigenlijk? Alle taken en soorten werkzaamheden, zoals klantcontacten, uitvoering dienstverlening, teamvergaderingen, rapportages, en plannen worden op de poster aangegeven, gecategoriseerd naar de beleving, die deze geven. Ook al kunnen de werkzaamheden gelijk zijn, het beeld van op de posters van de vier, dat er uitkomt, zal zeker verschillen.

Het viertal verdiept zich in ieders invulling bij de categorieën werkzaamheden: kunnen, moeten, mogen en willen, aan de hand van een eenvoudig model en vragen. Door te kijken naar overeenkomsten en verschillen in de beleving en wat zij van elkaar kunnen leren, naar mogelijkheden om energie vrij te maken, naar ruimte voor eigen initiatief, naar het herkennen van eigen talenten en drijfveren in het werk. Uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid. Op elk gebied worden ideeën gevormd om meer plezier te creëren.

Het invullen en vergelijken van de posters, het gesprek en de brainstorm…. Het proces is evenzeer van waarde als de uitkomsten, namelijk inspiratie opdoen en op nieuwe ideeën komen om (nog) meer plezier te scheppen in het werk én het team.

Bouwstenen

Per persoon één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team werkplezier
 • 1 Levensweg poster en toelichting.

Duur

Individuele voorbereiding ongeveer 1½ uur; in het viertal uitwerken ongeveer 2½ uur.

Stappen

Voorbereiding lifemap workshop

Een of enkele personen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop. Zorg voor voldoende ruimte – omdat alle vier met een eigen poster werken.

Individuele voorbereiding

 • Zet jouw naam en datum op de poster.
 • Wat doe jij het liefst? Van welke activiteiten of welk werk word jij gewoon blij? Waarbij voel je je zo goed, dat je vanzelf je favoriete muziek neuriet? Waar ontleen jij het meeste plezier aan – om te hebben, te beleven, ermee bezig te zijn, te krijgen of te geven, er richting aan te ontlenen. ….Beantwoord de vraag wat doe jij het liefst door te kijken naar je hele leven, dus inclusief hobby’s, persoonlijke interesses, werk, opleiding, feesten, e.d. Leef je uit en schrijf alles dat er in je opkomt op de poster bij de zon (zie 1 in het plaatje).
 • Maak een overzicht van jouw werkzaamheden. Je kunt daarvoor een functieomschrijving gebruiken, de gemiddelde dagindeling uit je agenda of zelf een lijst maken. Het gaat hierbij om dagelijks werk, maar ook om visievorming en beleid voor de toekomst, om samenwerken binnen het team en daarbuiten, om diensten, producten, klantcontacten, om vergaderingen en team bijeenkomsten, om communicatie en rapportage, etc. Je kunt de werk stickers bekijken om na te gaan of er in je lijst nog iets ontbreekt. Je overzicht hoeft niet perfect of compleet te zijn; je kunt het later ook nog aanvullen.
 • Op de poster zie je het weiland van zijn én de 4 paden: kunnen, moeten, mogen, willen. Zet de titels erin zoals op het voorbeeld hieronder is aangegeven. Het gaat respectievelijk over werkzaamheden, die jij:
  • Erg goed beheerst; je bent er zeer competent in
  • Moet doen omdat ze in het contract, jouw taakomschrijving of de te behalen doelstellingen staan
  • Gewoon steeds laat zien als mens; waarin jij tot uitdrukking brengt wie je bent
  • Doet omdat je ze van belang vindt en waartoe je de vrijheid hebt én die ook neemt
  • Erg graag doet of zou willen doen, omdat deze jou motiveren, inspireren, activeren.
 • Schrijf de punten uit je lijst van werkzaamheden in trefwoorden op, in het pad waar ze voor jou passen (bij 2).
 • Hoe ligt voor jou de verhouding – in percentages – tussen:

Kunnen : moeten : mogen : willen = ?% : ?% : ?% : ?%.

Vul in en noteer de verhouding bij de persoon in het nu (bij 3).

 • Jouw eigen natuur leven. Ieder heeft een eigen set persoonlijke gegevenheden als het gaat om:
  • Zijn: jezelf zijn – je karakter en persoonlijkheid, jouw voorkeuren, jouw belangrijke doelen
  • Kunnen: je talenten ontplooien en jouw vaardigheden inzetten
  • Willen en mogen: je drijfveren en motivatie volgen, je doelen volgen
  • Moeten: jezelf discipline aanleren, doorzetten en dingen ook afmaken.

Voor je eigen gezondheid en tegelijk ten voordele van anderen, team en organisatie is het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en jouw eigen kleur, vorm en invulling aan je werk kunt geven.

 • Alles bij de zon zegt iets over wie jij bent, over jouw zijn. Beschrijf jezelf aan de hand hiervan in zinnen zoals: ik ben, iemand, die het liefst ….. Schrijf die zinnen op de poster (bij 4).

Met zijn vieren

 • Vertel elkaar één voor één wat je op jouw poster hebt geschreven bij de zon:
  • Het liefste doen of beleven: ga met elkaar na wat de overeenkomsten zijn tussen wat jullie het liefste doen en beleven. Ga na waarmee dit te maken kan hebben: met wie je bent als mens? Met jouw karakter en aanleg? Met je persoonlijke voorkeuren of doelen? Met je competenties? Met het type functie of werk? Voeg de inzichten toe bij 4, jouw zijn, op de poster.
  • Vind voor elk van jullie enkele onderscheidende dingen waar jij helemaal positief en blij van wordt en anderen niet bepaald. Zet daar een sterretje bij. Ga samen na of je met deze verschillen in het werk iets aankunt: zou je hiermee als het ware kunnen ruilen, zodat jij deze dingen ook voor anderen doet en zij hun onderscheidende dingen voor jou? Zouden jullie dan inderdaad meer plezier hebben? Noteer dit op je poster bij 5 – bij 5 komen alle suggesties, ideeën en mogelijke acties te staan, die je kunt terugkoppelen naar het hele team.
 • Wat heeft ieder allemaal in de vier paden opgeschreven? Komen jullie lijsten van werkzaamheden overeen? Is er reden om jouw poster nog aan te vullen, dan kun je dat doen bij 2.
 • Kunnen gaat over aanleg, vaardigheden en competenties, en natuurlijk over unieke talenten. Hoe onderken je je talenten? Je hebt bij de zon op een rij gezet waar je veelplezier in hebt en had. Ga na waar je tegelijk ook goed in bent, wat je gemakkelijk afgaat en wat er in jouw hele leven en werk steeds naar voren komt. Vind hierin jouw talenten en probeer ze te benoemen. Je talenten ontplooien en inzetten doet je altijd plezier. Vertel elkaar één voor één wat er bij alle vier op het pad van kunnen ligt:
  • Ga samen na of je elkaars talenten herkent. Klopt het in de praktijk, dat jullie talenten je plezier geven? Brainstorm over de mogelijkheden om jullie unieke talenten meer toe te passen in team én werk. Leg de ideeën vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij allevier op het pad van moeten ligt:
  • Je hebt je in een contract verbonden aan werk- of opdrachtgever. Daar komt moeten uit voort. Ga met elkaar na of het werkelijk zo is, dat je deze zaken moet. Soms voel je je verantwoordelijk en pak je zelf dingen op, zonder dat dit per se hoeft. Zet in dit laatste geval een pijl van moeten naar mogen.

Veel mensen voelen dat ze geleefd worden. ‘Dit moet nog gebeuren en dat moet nog af. Morgen komt die-en-die en dan moet ik nog dat-en-dat gedaan hebben.’ We moeten nu eenmaal veel in ons leven. We moeten werken, we moeten zorgen voor anderen, we moeten geld verdienen, we moeten presteren. Iets moeten is natuurlijk niet per definitie verkeerd, maar als we te veel moeten, dan bestaat de kans dat ook activiteiten die normaal plezierig zouden zijn (de dingen die we willen, kunnen en mogen), een gevoel van moeten opleveren.  Het gevoel van te veel moeten kost veel mentale energie.  Door hier goed mee om te leren gaan, kun je energie vrijmaken en je werkplezier vergroten.

 • Vraag jezelf dus af:
  • Wanneer geef ik mezelf toestemming te ontspannen?
  • Vind ik mezelf oké als ik het even rustiger aan doe?
  • Kan ik inzien dat niemand me dwingt, dat ik dit zelf heb besloten?
 • Wat betekent ‘moeten’ voor jou? Heb je er moeite mee of kun je juist alles uit deze categorie met plezier doen? Moet je van jezelf of van je werk- of opdrachtgever? Bespreek deze vragen met elkaar. Wissel ideeën uit over hoe je met moeten om zou kunnen gaan. Leg ze vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij allevier op het pad van mogen ligt:
  • Mogen betekent met toestemming – of op basis van eigen lef – de vrijheid benutten, die er is om zelf dingen te bedenken en doen, die van belang zijn. Bespreek met elkaar hoe jullie de vrijheid van handelen gebruiken. Wordt dit eigen initiatief door het team en de organisatie gewaardeerd en aangemoedigd? Zijn er nog onbenutte kansen om er meer gebruik van te maken? Klopt het voor jullie, dat de vrijheid krijgen/ nemen om eigen keuzes te maken en je stempel op iets te drukken bijdraagt bij aan werkplezier? Brainstorm hierover en leg de ideeën vast bij 5 op je poster.
 • Vertel elkaar één voor één wat er bij alle vier op het pad van willen ligt; wat kenmerkt jouw willen:
  • Nieuwsgierigheid naar iets nieuws?
  • Enthousiasme om iets te ervaren of voor elkaar te krijgen?
  • Motivatie om iets uitdagends te doen? waar je enthousiast over bent.
  • Werken aan de realisatie van je dromen en ambities in de toekomst?

In jouw willen zitten jouw levensdoelen en drijfveren verborgen. Bekijk de drijfveer stickers online of maak een printout in zwart-wit.

Wissel met elkaar uit welke drijfveren vooral actief zijn, wanneer je aan het werk bent. Kun je dingen bedenken om jouw sterke drijfveren extra aan bod te laten komen?

 • Kijk naar wat je allemaal bij de zon hebt opgeschreven. Breng alle vier in wat jij dolgraag ook in het werk zou willen doen, beleven, realiseren. Brainstorm over mogelijkheden waarin jullie wensen toegevoegde waarde kunnen hebben voor team én werk. Leg ze vast bij 5 op je poster.
 • Neem verantwoordelijkheid voor jouw werkplezier
  • Koppel je inzichten terug, door ze met een ander te delen of met het hele team.
  • Doe iets met de inzichten van deze lifemap, dat ook jou plezier brengt.
  • Kies er zelf bewust voor om plezier op het werk te hebben, om er iets van te maken.
  • Weten wat jou wel en geen werkplezier geeft, is jouw verantwoordelijkheid.
  • Neem jouw verantwoordelijkheid om anderen te laten weten wat jou werkplezier geeft.
  • De meeste wakkere uren besteed je op jouw werk; zorg dus dat die uren meetellen in je leven.
  • Het is OK om een slechte dag op het werk te hebben.
  • Te veel plezier bestaat niet.
  • Werkplezier is voor iedereen anders.
  • Werkplezier creëer je zelf, op ieder moment weer.
  • Werkplezier scheppen is niet moeilijk. Iedereen kan het. 

+ LIFEMAPS ALS BASIS VOOR EEN TALENTONTWIKKELPROGRAMMA

lifemap-landkaart-vitaliteit

Doel

Door je te verdiepen in wat vitaliteit is en hoe het daarmee gesteld is bij mensen uit jouw eigen omgeving, krijg je inzicht en tips voor jouw energie en vitaliteit. Je  wordt geïnspireerd om goed voor je eigen vitaliteit te zorgen.

Toepassingen

 • Wanneer je bewust met je conditie bezig bent en die wil verbeteren
 • Wanneer je regelmatig ziek bent en wil reflecteren wat je daar zelf aan kunt doen.

Inhoud

Landkaart Vitaliteit gaat over energie hebben, levenslust, er zin in hebben. Niet alleen je lichamelijke, maar ook je emotionele en mentale gezondheid hebben invloed op je vitaliteit. Je gaat het onderwerp: vitaliteit op een eenvoudige manier in beeld brengen en voor jezelf conclusies trekken.

Wanneer alles werkt zoals het hoort dan is dat gewoon / top J! Wil je weten hoe je goed voor jouw draagvlak kunt zorgen: wat is het, wat doet het, wat heeft het nodig om gezond te functioneren? De paragrafen Body en Gezondheid leiden je met grote stappen door deze vragen heen. Op blz. 17 bovenaan vind je een visualisatie oefening. Die vormt een leuke voorbereiding op deze lifemap.

Thema’s

Vitaliteit, energie, prioriteiten.

Informatie

Hoe krijg je meer energie.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-body

Doel

Bewustwording over jouw lichaamszelfbeeld zal je inspireren om goed voor je body te zorgen. Je krijgt handvatten om je te helpen soepeler met je emoties en denken te leren leven. Je staat stil bij de invloed van jouw lichaamszelfbeeld op je seksuele beleving.

Toepassingen

 • Wanneer je meer in contact met je lichaam wil komen
 • Wanneer je beter wil begrijpen hoe denken en emoties inwerken op het lichaam
 • Wanneer je jezelf wil uitdagen om tevredener te worden over je zelfbeeld.

Inhoud

Landkaart Body laat je jouw volle aandacht aan je lichaam geven. Aandacht voor jezelf doet je goed. Je gaat na hoe je denkt en voelt over jouw lichaam en welke impact je lichaamszelfbeeld op jou heeft. Je onderzoekt jouw emoties en verkent de relatie tussen lichaamsfuncties en emoties. Je werkt met het inzicht, dat jij meester bent over je gedachten. Je verkent jouw denkstijlen en vindt jouw voorkeursdenkhoed. Met dit alles krijg je meer begrip voor hoe het van binnen in je samenwerkt. Of je nu seksueel actief bent of niet, seksualiteit is een bijzonder deel van ieders leven. Je gaat na wat de invloed van jouw lichaamszelfbeeld is op jouw ervaringen.

Thema’s

Emoties, gedachten, seksualiteit, lichaam, denkhoeden.

Informatie

 • Over denken, gedachten en het lichaam
 • Over emoties en het lichaam.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-karakter

Doel

Je krijgt jouw karakter scherper in beeld en word je jezelf ervan bewust hoe je over jouw eigenschappen denkt en voelt. Je reflecteert over je karakter in relatie tot levensgebieden zoals jezelf van binnen, relaties en werk. Je doet ideeën op om bewust met je karaktereigenschappen te werken voor de toekomst.

Toepassingen

 • Wanneer je zin hebt om je te oefenen om meer positiviteit naar jezelf toe te ontwikkelen
 • Wanneer je regelmatig ontevreden over jezelf bent, in conflicten verzeild raakt, gefrustreerd en boos bent of weerstand voelt of ondervindt, dan helpt deze lifemap je om gericht te onderzoeken op welke punten (eigenschappen) jij jezelf kunt ontwikkelen om de invloed van dit alles te verminderen
 • Wanneer je motivatie en concrete ideeën wil opdoen om jouw karaktereigenschappen bewuster in je leven in te zetten.

Inhoud

Met Landkaart Karakter ga je aan het werk met jouw karaktereigenschappen op basis van het ‘Periodiek systeem Big 5’ van karaktereigenschappen. In het besef dat je uniek bent en tegelijk een mens zoals alle anderen. Je bekijkt jezelf met een opbouwende blik, en neemt jouw ‘positieve’ en ‘minder positieve’ eigenschappen onder de loep. Je gaat na hoe je erover denkt en voelt, en onderzoekt waar je karaktereigenschappen in je leven naar voren komen. Je werkt met pool en tegenpool. Je gaat je eigenschappen waarderen. Je reflecteert over mogelijkheden om er eens anders mee om te gaan. Je maakt een samenvatting van je karakter naar levensgebieden.

Thema’s

Karakter, levensgebieden, prioriteiten,’ Big 5’, tweepolig, zelfonderzoek, positiviteit, MBTI, HBDI, Kernkwaliteiten, DISC, persoonlijkheid.

Informatie

 • Periodiek systeem Big Five.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-volwassen

Doel

Door je in jouw jeugd te verdiepen krijg je meer begrip voor jezelf. Door je eigen geschiedenis te onderzoeken, en nieuwe kennis over volwassenheid toe te passen, vind je gemakkelijker jouw weg.

Toepassingen

 • Wanneer je in jouw leven een check wil doen op hoe het ervoor staat met jouw basis
 • Wanneer je er klaar voor bent om jouw schaduwkant onder ogen te zien en helder wil krijgen waar je ballast kunt wegwerken.

Inhoud

Volwassen worden is een proces dat niet alleen aan leeftijd gebonden is J. Met Landkaart Volwassen ga je invloeden uit jouw persoonlijke opgroeigeschiedenis onderzoeken. Wat heb jij meegenomen van je ouders? Welke conclusies heb je als kind getrokken die van invloed zijn op je leven? Is er nog ballast die je hebt te verwerken? Je verdiept je in volwassenwording en brengt in beeld hoe het bij jou nu staat met jouw schaduwkant en volwassenheid. Je vindt concrete acties om jezelf in jouw volwassenheid te versterken.

Thema’s

Verwerken, seksualiteit, schaduwkant, volwassen, kindconclusies.

Informatie

 • Over volwassen zijn.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-fundament

Doel

Elk mens heeft recht op een veilig, ontspannen en liefdevol leven. Ook jij hebt hiervoor alles in je. Je besteedt uitgebreid aandacht aan jouw levensbehoeften. Je wordt je ervan bewust hoe vervulling aan de basis ligt van zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Je vindt instrumenten en handvatten om toe te werken naar tevredenheid over het fundament in jouw leven.

Toepassingen

 • Wanneer je jezelf wil stimuleren om jezelf beter te leren kennen en te accepteren zoals je bent
 • Wanneer je verlangt naar zelfverwezenlijking.

Inhoud

Landkaart Fundament gaat over de basis  in jouw – en ieders – leven. Over de invulling van je primaire levensbehoeften en het natuurlijke verlangen om jezelf te ontplooien. Je brengt jouw fundament in beeld en legt verbanden met de piramide van Maslow. Je krijgt oefeningen mee om jezelf te ondersteunen. Je verdiept je in wat zelfkennis, zelfacceptatie, zelfrespect en zelfvertrouwen betekenen en onderzoekt op welke gebieden je jouw fundament kunt versterken. Je reflecteert over hoe het is, wanneer je helemaal jezelf kunt zijn, zonder belemmeringen. Menselijke waarden vertegenwoordigen het hoogste in zelfverwezenlijking. Je gaat na wat jouw waarden zijn en waar je ze wil inzetten voor jouw ontplooiing.

Thema’s

Verwerken, levensbehoeften, verlangens, seksualiteit, waarden, zelfacceptatie, zelfverwezenlijking.

Informatie

 • Over de piramide van Maslow
 • Over zelfacceptatie.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-levensweg-talenten

Doel

Door zelfonderzoek krijg je beter zicht op wat jij te bieden hebt, wat jou aantrekt en drijft. Je begrijpt hoe jouw dromen, drijfveren en eigenschappen in het begrip talent en in de functie van een talent samenkomen. Je vergroot jouw zelfkennis en de ingevulde levensweg poster laat de verbanden helder zien. Je hebt hiermee alles op zak om jouw talenten bewust en gericht in te gaan zetten.

Toepassingen

 • Wanneer je jezelf wil verbazen over wat je allemaal aan talenten te bieden hebt
 • Wanneer je wil begrijpen hoe alles in jou samenwerkt en tot uiting komt in je talenten.

Inhoud

Je zult regelmatig in je leven de vraag hebben: wat wil ik en wat heb ik te bieden? Welke talenten kan ik inzetten en  verder ontwikkelen? Met Levensweg Talenten ga je aan het werk met jouw verlangens, dromen en grote doelen voor de toekomst. Je gaat op verkenningstocht met je drijfveren en rolmodellen en vindt uit hoe deze van belang kunnen zijn voor de realisatie. Je gebruikt verschillende talentmodellen  om tot uitspraken te komen over jezelf, die iets zeggen over jouw talenten. Uiteindelijk vorm je een duidelijk beeld van jouw talenten en legt dit vast op de poster.

Thema’s

Doelen, dromen, verlangens, drijfveren, talenten, rolmodellen, talentmodellen.

Informatie

 • Over talenten.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-houding-gedrag

Doel

Met bewustzijn van je houding en uitstraling begrijp je beter hoe anderen jou zien. Je leert wat essentieel is in jouw uitstraling, zoals jezelf zijn. Je werkt met je intuïtie  zodat je gemakkelijker bij jezelf kunt blijven, en kijkt kritisch naar je wilskracht. Je begrijpt beter wat er aan jouw gedrag ten grondslag ligt. Om jezelf te kunnen gedragen zoals bij je past.

Toepassingen

 • Wanneer je regelmatig feedback krijgt over jouw houding en gedrag en gemotiveerd bent dit goed onder de loep te nemen en verbeterpunten te binden
 • Wanneer je bewuster met de krachten van wil en intuïtie in je wil leren werken.

Inhoud

Landkaart Houding & gedrag biedt je een reis door de aspecten van houding en gedrag. Je onderzoekt niet zozeer de houdingen en gedragingen die jou kenmerken (wat), maar wat voor jou van belang is voor een goede houding en gedrag dat bij jou past (hoe). Je vraagt feedback aan anderen. Je brengt in beeld hoe jij zelf denkt en voelt over de aspecten van houding en gedrag. Daarna ga je jezelf achtereenvolgens verdiepen in houding en uitstraling, wilskracht, intuïtie en gedrag. Je vindt voorbeelden in je eigen leven. Je brengt waarderingen aan op de landkaart. Je gaat begrijpen dat gedrag veranderen meer inhoudt dan alleen dingen anders doen of andere dingen doen en weet ook hoe jij dat kunt doen.

Thema’s

Gedrag, wilskracht, houding, patronen, intuïtie, feedback, uitstraling, jezelf zijn.

Informatie

 • Over houding en uitstraling
 • Over de wil
 • Over intuïtie
 • Over gedrag.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-relaties

Doel

Je verkent het brede terrein van relaties en je komt te weten wat belangrijk is voor communicatie, goede vriendschap en jouw partnerrelatie. Je ervaart zelf hoe jij over dit alles denkt en voelt en wat jouw prioriteiten zijn.  Je laat je inspireren door de mooiste voorbeelden in jouw eigen relaties.

Toepassingen

 • Wanneer je overzicht wil krijgen van wat voor jou belangrijke kenmerken in relaties zijn
 • Wanneer je wil onderzoeken wat jij allemaal geeft en ontvangt in jouw relaties
 • Wanneer je wil reflecteren over de verschillende soorten relaties in je leven, zoals een werkrelatie, vriendschap en partnerrelatie.

Inhoud

Met Landkaart Relaties breng je in beeld hoe je denkt en voelt over de verschillende aspecten van relaties, zoals: op elkaar kunnen vertrouwen. Je gaat na welke voor jou de belangrijkste zijn, wat je meer wil ervaren, wil leren en verbeteren. Je verdiept je in communicatie en hoe je die kunt verbeteren met behulp van de tips en adviezen. Je reflecteert over patronen, zoals projectie, over vaardigheden, zoals spiegelen, onderhandelen en conflicthantering. Je gebruikt de informatie en jouw eigen landkaart om tot uitspraken te komen over wie jij bent als vriend(in). Je werkt met de domeinen van een partnerrelatie en wat daarin voor jou belangrijk is. Je werkt met de lagen van seksualiteit.

Thema’s

Communicatie, seksualiteit,  vriendschap, partnerrelatie, prioriteiten.

Informatie

 • Over communicatie
 • Over relaties
 • Over vriendschap
 • Over de partnerrelatie.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-levensweg-persoonlijkheid

Doel

Zelfkennis en weten wie je bent is van belang, maar wat doe je ermee? Je kijkt door de bril van persoonlijkheidsmodellen naar je ervaringen en naar wat je allemaal hebt gedaan in je leven. Je vindt daarin terug hoe de meer of minder positieve kanten en de drijfveer van je persoonlijkheid tot uiting zijn gekomen. Je werkt aan zelfbewustzijn om vooraf en actief je persoonlijke keuzes te maken. Je ziet het pad van ontwikkeling van jouw emotionele intelligentie vóór je.

Toepassingen

 • Voor wanneer je meer helderheid wil krijgen in wie je bent – zoals je dit naar jezelf toe en naar de buitenwereld laat zien
 • Voor wanneer je jezelf wil stimuleren om de intelligenties die je in je hebt verder te ontwikkelen.

Inhoud

Wat zegt jouw leven tot nu toe over jou? Levensweg Persoonlijkheid start met het invullen van jouw levensloop in thema’s. Je verdiept je in persoonlijkheidsmodellen en vindt uit wat jouw persoonlijkheidskenmerken zijn. Je onderzoekt hoe die kenmerken in je leven tot uiting zijn gekomen en wat dat jou heeft gebracht. Je onderzoekt wat de impact is van de drijfveer in jouw persoonlijkheid. Je verkent en herkent de schaduwkant van je persoonlijkheid en gaat na welke rol die in je leven heeft gespeeld.

Je krijgt er zicht op, dat als je bijvoorbeeld dominant van aard bent, het misschien moeilijker voor je is om behulpzaam te zijn – dan dat het is voor iemand die qua type een helper is. Dat hoe je overkomt op anderen kan afwijken van hoe anderen jou zien. Inzicht in je persoonlijkheid helpt je om vooraf en actief te bepalen hoe jij je opstelt naar anderen toe.

Wanneer je van nature op een bepaalde manier op je omgeving reageert, bijvoorbeeld met emoties – en je bent je dat bewust – dan wordt het gemakkelijker om je toch op je plek te voelen ook al zijn de omstandigheden niet ideaal. Inzicht in je persoonlijkheid helpt je meer begrip te hebben voor jezelf. Je snapt beter waarom je bepaalde keuzes maakt.

Je persoonlijkheid is voor een groot deel gekoppeld aan je erfelijke eigenschappen. Maar wat jij met jouw persoonlijkheid doet, dat is helemaal aan jou. Je krijgt tips om je zelfbewustzijn te ontwikkelen. Om gerichter te kunnen kiezen en doen wat bij je past. Je kunt jouw emotionele intelligentie je hele leven lang verder ontwikkelen. Je onderzoekt de praktische stappen om hiermee aan de slag te gaan.

Thema’s

Levensloop, zelfbewustzijn, persoonlijkheid, identiteit, emotionele intelligentie, MBTI, DISC.

Informatie

 • Over persoonlijkheid en identiteit
 • Over zelfbewustzijn en emotionele intelligentie.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-business

Doel

Je bekijkt jouw werk in alle business aspecten. Je maakt daarvan een visueel overzicht. Daarop zie je in één oogopslag duidelijk hoe jouw business ervoor staat en waar je verandering gaat aanbrengen met je eigen succesfactoren. Je bouwt stap voor stap aan een praktisch toepasbare strategie. Je vindt inspiratie en concrete mogelijkheden om je plezier en passie in jouw werk te vergroten.    

Toepassingen

 • Wanneer je de praktische en zakelijke kanten van jouw werk onder de loep wil nemen en eens kritisch nagaan wat je eraan kunt verbeteren
 • Wanneer je meer succes, plezier en passie in je werk wil vinden.

Inhoud

Of je nu een baan hebt of opdrachten als zelfstandige uitvoert, in Landkaart Business breng je in beeld hoe je denkt en voelt over de hoofdaspecten van jouw werk en business, zoals jouw unieke kwaliteiten, klanten of cliënten, resultaten en kosten, en samenwerken. Wanneer je nog geen ‘officiële’ werkervaring hebt, kun je Landkaart Business gebruiken om te oefenen met het werk, dat je voor jezelf in gedachten hebt.

Je verdiept je in hoe het met jouw kernkwaliteiten, teamwork, organisatie en leiderschap is gesteld en welke positieve ervaringen je hier tot nu toe mee hebt die je kunt kopiëren naar andere hoofdaspecten. Je reflecteert over hoe jij met kritiek en stress omgaat. Je brengt in beeld waar in jouw business het geld stroomt.

Je denkt na over jouw voorkeuren en prioriteiten. Je brengt waarderingen op de landkaart aan en maakt zo een overzichtsfoto van hoe het gaat in jouw business.  Je vult jouw succesdriehoek in en reflecteert over je succesfactoren.

Je onderzoekt hoe het bij jou gesteld is met de factoren die belangrijk zijn voor werkplezier. Je gaat na hoe je – concreet – dat plezier kunt vergroten. Je checkt waar jouw passie ligt en vindt uit hoe je dichter bij je passie kunt komen zonder dat je jouw hele leven hoeft te veranderen.

Thema’s

Competenties, succesfactoren, plezier, geld, passie, business, prioriteiten.

Informatie

 • Over business succes en plezier
 • Over geld
 • Over passie in het werk.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-landkaart-bezieling

Doel

Je brengt jouw spiritualiteit of geloof in beeld. Je doet dat helemaal vanuit jezelf – zonder externe regels of geboden. Je werkt uit wat het beste van jezelf is, wat jouw missie, roeping, professie en passie zijn. Met vragen vanuit verschillende perspectieven ga je stapsgewijs toe naar de formulering van jouw hoogste doel of ‘purpose’. Of je nu gelovig, humanistisch of atheïstisch bent, je kernwaarden en hogere doel zullen je in de richting van het leven brengen dat bij je past en je vervulling brengt.

Toepassingen

 • Wanneer je zoekt naar zingeving, verdieping en spiritualiteit in jou en in je leven
 • Wanneer je wil reflecteren over waar jij eigenlijk in gelooft
 • Wanneer je de kracht van positiviteit en liefde wil zien
 • Wanneer je wil reflecteren over jouw levensmissie.

Inhoud

Zoals je jouw persoonlijk leven of werk in kaart brengt, ga je met Landkaart Bezieling jouw spiritualiteit of geloof in beeld brengen ne je hoogste doel of ‘purpose’ te formuleren. Mocht je zelf niet zoveel voor deze onderwerpen voelen, gebruik deze lifemap dan om er jouw eigen mening over te vormen.

Je kiest je die aspecten uit, die voor jou persoonlijk horen bij spiritualiteit of je geloof. Je kiest op de poster die landschappen, die het best laten zien hoe jij erover denkt en voelt en licht dit toe. Je geeft aan wat voor jou tot de kern hoort en wat jouw overtuigingen hierover zijn. Aan de beeldende  weergave op de poster voeg je toe wat de gekozen spiritualiteit stickers voor jou nu betekenen.

Je verdiept je in bewustzijn en de liefdeswet. Je reflecteert over jouw bewustzijnsontwikkeling. Over het maken van keuzes vanuit liefde. Over wat het beste en meest verhevene in jouw leven is. Over jouw diepste wensen. Over wat je het allerliefst doet. Je onderzoekt jouw sterkten, kernwaarden en commitments. Je vult jouw ‘Mission, Purpose, Vocation en Passion’ cirkels in. Al dit voorwerk leidt je vanuit verschillende perspectieven toe naar de formulering van jouw hoogste doel of ‘purpose’.

Thema’s

Overtuigingen, spiritualiteit, passie, waarden, bewustzijn, flow, levensmissie, positiviteit.

Informatie

 • Over bewustzijn, kiezen en de liefdeswet
 • Over deugden, sterkten en commitment
 • About finding your purpose.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-levensweg-bewust-creeren

Doel

Het lijkt bijna onmogelijk om een droom of groots doel bewust te creëren. Toch vind je in jouw eigen leven, in combinatie met inzicht in creëren, alle aangrijpingspunten om hier meer invloed op te krijgen. Je verdiept je in eenvoudige theorie over creativiteit en creëren, kiezen, waarden en overtuigingen. Stapsgewijs formuleer je jouw eigen invulling  hiervan. Met simpele vragen vul je de levensweg poster in. Jouw poster vertelt dan duidelijk het verhaal van jouw creatieve leven. Wetend hoe je de verworven kennis kunt toepassen, bereid je jezelf voor op de realisatie van jouw eigen grote droom.

Toepassingen

 • Wanneer je wil ontdekken hoe jij invloed uitoefent op je scheppende leven
 • Wanneer je wil leren hoe creëren werkt en welke krachten daarin aan het werk zijn
 • Wanneer je wil weten waar en hoe jouw overtuigingen en waarden inwerken op wat je creëert.

Inhoud

Het doet je plezier om op de poster voor je te zien wat jij allemaal al hebt gecreëerd in je leven. Wat gebeurt er in de verschillende fasen van creëren? Wat is jouw stijl van kiezen? Hoe werken overtuigingen hierop in? Met Levensweg Creëren verdiep je je in wat belangrijk is bij creëren. Je bepaalt je mening erover, zodat je jouw eigen visie kunt vormen.

Je vindt voor jou werkzame inzichten en hulpkrachten, door eenvoudigweg jouw keus te maken uit affirmaties, uitspraken, en adviezen. Je herkent jouw kernwaarden en de centrale rol die ze spelen bij al jouw creaties. Je bepaalt jouw uitgangspunten en formuleert je principes. Je leeft je in, in jouw grootse doel en dromen.

De levensweg poster is zo ontworpen, dat je van je eigen leven kunt leren, ook als het om creëren gaat. Je gebruikt geen stickers, maar werkt helemaal met je eigen woorden. Aan de hand van eenvoudige opdrachten vul je de poster in. Dan zie je alles helder voor je liggen: jouw creaties en je creativiteit, datgene waar je voor staat qua waarden en principes en jouw grote toekomstdroom . Nu je weet hoe creëren werkt, lees je er tegelijk uit af hoe je koers kunt houden om stappen te zetten op weg naar realisatie.

Thema’s

Overtuigingen, bewustzijn, principes, dromen, kiezen, creativiteit, doelen, visie, flow.

Informatie

 • Over bewustzijn
 • Over creativiteit en creëren
 • Over kiezen als een kunst
 • Over werkzame inzichten en hulpkrachten
 • Over waarden, normen en kwaliteiten.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-levensweg-situatie-veranderen

Doel

Alles verandert continu. Het is dus belangrijk te weten hoe veranderen werkt en jezelf manieren aan te leren om er proactief mee om te gaan. Je brengt jouw historie als veranderaar in beeld, zodat je met voorbeelden uit je eigen leven kunt werken. Je vormt je een visie op veranderen, motivatie en omgaan met je schaduwkant. Je doet ervaring op met twee methodes om je voor te bereiden op veranderen: om een gewaagd doel in jouw werk te bereiken, dan wel om je huidige situatie in je werk of opdracht te verbeteren. Het wordt je helder wat strategisch denken en projectmatig werken inhoudt. Daar zul je in de toekomst profijt van hebben.

Toepassingen

 • Wanneer je een stapsgewijze aanpak zoekt om iets in je leven te veranderen
 • Wanneer je wil nagaan hoe jij je grote doel of droom kunt realiseren en daarin de rode lijnen wil zien die je kunt volgen.

Inhoud

De levensweg poster is zo ontworpen, dat je van je eigen leven kunt leren, ook als het om veranderen gaat. Je gebruikt in Levensweg Situatie veranderen geen stickers, maar werkt helemaal met je eigen woorden. Aan de hand van eenvoudige opdrachten vul je de poster in met verandervoorbeelden uit je eigen actieve leven. Je verdiept je in wat er bij verandering belangrijk is en vormt je eigen visie. Je reflecteert over je schaduwkant zodat je er bij een volgende verandering rekening mee kunt houden. Je gaat in je voorbeelden op zoek naar de rol, die je motivatie heeft gespeeld en trekt conclusies voor de toekomst.

►Wil jij jouw gewaagde doel bereiken in je (levens)werk? Je kiest jouw gewaagde doel voor de komende vijf jaar. Je gaat na wat je allemaal voor te bereiden hebt op elk gebied: rationeel en emotioneel voor jezelf, in de verbinding met anderen en de wereld, en qua lichamelijke en financiële gezondheid. Je bepaalt de succesfactoren, zodat je helder hebt wat je absoluut  zeker zult moeten doen voor je gewaagde doel. Je volgt de strategiekaart en vormt je eigen strategie. Hiermee oefen je jezelf in strategisch denken en werken, een belangrijke competentie in elke baan of opdracht.

►Wil je jouw huidige werksituatie veranderen? Dan kun je met het outcome model aan de slag om een duidelijk beeld op te bouwen van de huidige situatie en gerichte stappen te bepalen voor het bereiken van de gewenste situatie. Het outcome model helpt je om je diepere motieven aan te schakelen, in jouw voorbereidingen realistisch te zijn, alles mee te nemen, succesfactoren te bepalen en een gedetailleerd en samenhangend plan te maken. Je gaat hierbij projectmatig te werk en oefent zo met een belangrijke competentie in elke baan of opdracht, namelijk: projectmatig werken.

Thema’s

Strategie, projectmatig werken, doelen, motivatie, flow, succes, visie, veranderen, schaduwkant.

Informatie

 • Over motivatie, flow en strategie.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

 

lifemap-landkaart-geld-en-vermogen

Doel

Met deze lifemap creëer je een duidelijk beeld van hoe het er qua geld en vermogen in jouw leven voorstaat. Op de poster zie je jouw situatie vóór je: jouw competenties met betrekking tot geldthema’s plus de essentie en prioriteiten voor jou daarbij. Op de achterkant van de poster bouw je aanvullend een overzicht op van wie jij bent – als individu en lid van jouw familie en cultuur – van wat jou drijft en wat jou karakteriseert als het om geld gaat. Door verbanden te leggen kom je erachter wat jouw geldpersoonlijkheid is. Onderweg vind je ideeën om waar je dat wil dingen te veranderen.

Voor het realiseren van je dromen en doelen maak je jezelf vrij door je schaduwkant te kennen en integreren. Je weet hoe jouw diepste waarden je hierbij kunnen helpen. Je hebt het als mens nooit in de hand, maar kunt je wel degelijk voorbereiden op de toekomst. Met jouw principes, passie en prioriteiten voor ogen vorm je jouw toekomstvisie. Nu ben je – uitgerust met inzichten en tips voor onderweg – klaar om je visie werkelijkheid te laten worden.

Toepassingen

 • Wanneer je behoefte hebt aan een zelfbeeld van jou in relatie tot geld
 • Wanneer je wil weten hoe je stapsgewijs een visie kunt ontwikkelen waarin je werkt met geld om je grote droom of doel te realiseren.

Inhoud

Met jouw geld en vermogens kun je in je levensonderhoud voorzien, verlangens invullen, je rol in de wereld vormgeven. Je begint bij Landkaart Geld & vermogen met het maken van een situatieopname met gebruik van de geld stickers: een combinatie van competenties, financiële thema’s, gedragskenmerken en creatieve vermogens. Je plakt de stickers op het landschap van de landkaart poster dat het best past bij hoe het daarmee gesteld is. Je voegt er met andere stickers waarderingen aan toe. Zo ontstaat als het ware een overzichtsfoto van jouw geldsituatie hier en nu. Je vult dit aan met een beknopte persoonsbeschrijving van die aspecten in jezelf, die van invloed zijn als het geld betreft. Je gaat daar later verder mee .

Met vragen en opdrachten werk je deze schat aan informatie over jou, je vermogen en vermogens verder uit. Je gaat van elk thema op de geld stickers na wat het voor jou betekent. Met behulp van de informatiedocumenten leg je verbanden tussen de geldthema’s en jouw persoonsbeschrijving. Je verdiept je in jouw kennis en  vaardigheden, in de invloed van je overtuigingen en je onderzoekt jouw relaties. Met alle gegevens die je dan hebt, bepaal je stapsgewijs jouw geldpersoonlijkheid. Het gaat hierbij meer over wat je uitvindt tijdens dit proces dan over de conclusie die je trekt.

Iedereen heeft een schaduwkant. Je reflecteert over de patronen die zich in jouw leven voordoen als het om geld gaat – waar je last van hebt of die je tegenhouden. Je verdiept je in jouw waarden – in die één of enkele waarden, die het fundament vormen van jouw leven. Vanuit de waarden, die je daadwerkelijk in je leven uitdrukt, vind je de aangrijpingspunten om oude patronen te kunnen doorbreken.

Hoe ziet jouw toekomst op gebied van geld en vermogen eruit? Je maakt jezelf vrij, formuleert je principes, vormt jouw visie, stelt je prioriteiten, zet je intentie en zoekt naar mogelijkheden om het geld te laten stromen en je dromen en doelen dichterbij te brengen. Zo heb je jezelf voorbereid om jouw geld en vermogens om te zetten in de rijkdom, die je jezelf toewenst.

Thema’s

Situatie, prioriteiten, doelen, dromen, overtuigingen, patronen, geld, schaduwkant, competenties, principes, waarden, visie, passie.

Informatie

 • Over geld
 • Over geldpersoonlijkheid.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

lifemap-levensweg-persoonlijk-leiderschap

Doel

Je verzamelt op jouw levensweg alle informatie voor het antwoord op de vragen: wie ben ik?, en: waar sta ik voor?. Je werkt hierbij op een creatieve manier met je ‘subpersonalities’ en waarden. Je oriënteert je op jouw levensdoelen op elk gebied, en op je motieven en waardesysteem. Je maakt een karakterisering van jezelf als leider. Je vindt je eigen manier om jouw grote doel in het leven, je ‘purpose’, te formuleren en daarmee het antwoord op de vraag: ‘Waartoe ben ik hier op aarde?’. Dit alles wordt zichtbaar op jouw levensweg, en deze vertelt jou dan het verhaal over hoe jij, met alles wat je in huis hebt, op weg bent naar het realiseren van jouw grote levensdoel.

Toepassingen

 • Wanneer je jezelf als leider wil karakteriseren en nagaan wat jij in jouw leiderschap laat zien
 • Wanneer jij je wil verdiepen in de waarden en waardesystemen en welke impact zij hebben op jouw leiderschap
 • Wanneer je jouw levensmissie wil vinden.

Inhoud

Met Levensweg Persoonlijk leiderschap ga je in beeld brengen op jouw levensweg en onderzoeken: wie je bent, waarvoor jij staat als leider en waar jij naartoe op weg bent in het vervullen van jouw levensdoel. Jij bent als mens zo veelzijdig als een diamant facetten heeft. Bij je vriend(inn)en en je ouders komen verschillende kanten van jezelf aan bod. In je werk ben je misschien precies, ‘to the point‘ en doelgericht, terwijl je op vakantie alles laat varen om jouw relaxte zelf alle ruimte te geven. Je kiest die deelpersoonlijkheden of ‘subpersonalities’ uit, die allemaal in jou leven. De stickers ervan plak je op de poster. Samen dragen ze de informatie over wie jij bent en waar jij voor staat.

Je verdiept je in jouw waarden en positioneert ze vóór je op de levensweg. Jouw kernwaarden inspireren en gidsen je in alles wat je doet. Wat zijn jouw grote doelen wanneer het gaat om: jezelf van binnen, relaties, activiteiten & loopbaan, leefomgeving & de wereld? Je visualiseert jouw dromen en doelen op elk levensgebied en schrijft ze op de poster.

Bij het tonen van leiderschap is het wezenlijk om jezelf te zijn. Je verdiept je in authenticiteit, de kenmerken van een leider en in de principes van leiderschap. Je voegt jouw karakterisering van jezelf als leider toe op de poster. Net als ieder individu is de hele menselijke soort is in ontwikkeling. Je gaat na wat jouw motieven zijn en welk waardesysteem het duidelijkst in je leven naar voren komt. Je vat ook dit samen op de poster.

Geholpen door uitleg en voorbeelden kom je in enkele stappen tot de keus van jouw persoonlijke stijl en tot de daadwerkelijke formulering van jouw ‘purpose’, je grote levensdoel. Dat krijgt een ereplaats op je levensweg.

Thema’s

Purpose, leiderschap, principes, waarden, doelen, subpersonalities, waardesystemen, authenticiteit, schaduwkant.

Informatie

 • Over leiderschap
 • About understanding human nature
 • About finding your purpose.

Verwijzingen

 • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
 • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

 

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

De verzameling communicatie stickers is tot stand gekomen op basis van inventarisatiewerk van de auteur. De intentie is om een hiermee een goed beeld van communicatie te geven. Met deze stickers en de landkaart poster kun je met een team of groep aan het werk met vragen zoals: wat zijn voor ons de belangrijkste kenmerken van communicatie, hoe is het met elk kenmerk nu gesteld en waarom? Of: welke kenmerken van communicatie krijgen op dit ogenblik te weinig aandacht en wat betekent dit voor ons? Of je kunt ze gebruiken met de levensweg poster bij een vraag zoals: hoe heeft de communicatie zich de afgelopen tijd ontwikkeld, wat kenmerkt die nu en wat zijn de pijlers voor onze teamvisie op communicatie voor de toekomst?

Lifemaps.NL Communicatie stickers ZW

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze te handelen. Competenties zijn samengesteld van karakter en verwijzen naar onderliggende kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook naar intelligentie, kernkwaliteiten en motivatie. Iemand heeft een competentie, wanneer die duidelijk blijkt uit zijn of haar ervaring. De verzameling competenties is afkomstig uit competentiesystemen van zowel overheid als bedrijfsleven.

Lifemaps.NL Competentie stickers 1 ZWLifemaps.NL Competentie stickers 2 ZW

Persoonlijke drijfveren verwijzen naar wat je tot iets brengt, waarom je iets doet, en van waaruit jij denkt, spreekt en handelt. Ze geven aan waarin jij je gedreven voelt, wat je wilt neerzetten in de wereld, wat voor jou van groot belang is. Laat de leden van een team bijvoorbeeld opgeven welke de tien drijfveren zijn, die elk van hen in wezen kenmerken. Bepaal op basis van de optelsom een profiel van het team. Voer met behulp van de landkaart poster het gesprek over hoe het met de belangrijkste team drijfveren op dit moment is gesteld en brainstorm over de vraag hoe deze voor de toekomst meer gewicht kunnen krijgen.

Lifemaps.NL Drijfveer stickers 1 ZWLifemaps.NL Drijfveer stickers 2 ZW

Het karakter is het geheel van iemands persoonskenmerken, zowel wat betreft de mentaliteit als het temperament. Het karakter komt tot uiting in wat iemand zegt en doet op alle gebied, bijvoorbeeld gedrag en relaties. Hierbij gaat het om de wisselwerking tussen erfelijke aanleg en de uitwendige factoren en omstandigheden. De eigenschappen op de de karakter stickers zijn gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde Periodiek systeem van karaktereigenschappen (Big Five). Met alle eer aan de onderzoekers en de bron: ‘Idioticon van de persoonlijkheid’, Mien Doddema-Winsemius en Boele de Raad, 1997, Uitgeverij Nieuwezijds, ISBN 9057120194. 

Lifemaps.NL Karakter stickers 1 ZW

Lifemaps.NL Karakter stickers 2 ZW
Lifemaps.NL Karakter stickers 3 ZW
Lifemaps.NL Karakter stickers 4 ZW

De leven stickers vormen een verzameling thema’s waarin alles dat er in het persoonlijke leven speelt gevat kan worden. De structuur erachter en de gekozen thema’s zijn gebaseerd op inventarisatiewerk van de auteur. De leven stickers zijn complementair aan de ondernemen stickers. Ze omvatten de meer mensgebonden thema’s waar op de ondernemen stickers vooral thema’s van systeem, structuur en organisatie staan. Het boeiende van werken met de leven stickers is, dat dit mensen meteen op een ander been zet doordat deze stickers hen op een conceptueel niveau tillen – zonder dat ze daar iets voor hoeven doen. Op dit niveau kan werkelijk een overzicht van het hele leven worden gemaakt. Dit brengt vanzelf helderheid. Rode lijnen en verbanden worden zichtbaar. Het nadenken over de situatie of over de toekomst wordt vanzelfsprekend en vergemakkelijkt.

Lifemaps.NL Leven stickers 1 ZWLifemaps.NL Leven stickers 2 ZW

De verzameling relatie stickers is tot stand gekomen op basis van inventarisatiewerk van de auteur. De intentie is om een hiermee de kenmerken van een goed functionerende relatie te schetsen. Met deze stickers en de landkaart poster kan een individu een beeld opbouwen van wat hij/zij het belangrijkste vindt in relaties – vriendschappen, partner- of werkrelaties – en hoe hij/zij de huidige situatie ervaart. Dit geeft persoonlijke inzichten en aanknopingspunten voor een coaching gesprek of een vervolggesprek in een peer group.

Lifemaps.NL Relatie stickers ZW

De rolmodel stickers omvatten een palet aan herkenbare karakter types, kanten van de persoonlijkheid, menselijke rollen en gedragsstijlen, archetypes en beroepen. Met de rolmodel stickers en de landkaart poster werken is lichtvoetig. Een vraag zou kunnen zijn: welke typetjes herkennen wij in ons team – welke rol nemen zij hierin in – en: welke archetypes zouden ons team kunnen aanvullen? Een andere mogelijkheid is om er op de poster een speelse typering van de organisatiecultuur mee te maken – los van functies en personen – waarbij duidelijk wordt hoe er wordt gedacht. Voor een ontspannende kennismaking bij een individueel coaching gesprek kan een coachee worden gevraagd vooraf op de landkaart poster een overzicht te maken van alle ‘subpersonalities’ die hij/zij in zichzelf herkent en met de landschapskeuze aan te geven hoe het met elk van hen nu is gesteld. Dit geeft goede aanknopingspunten voor een gesprek terwijl het niet meteen als te dicht bij of te diepgravend ervaren wordt.

Lifemaps.NL Rolmodel stickers 1 ZWLifemaps.NL Rolmodel stickers 2 ZW

De schaduw stickers omvatten uitspraken over menselijke conditioneringen, onzekerheden en gedragspatronen. Deze stickers zijn vooral geschikt voor individueel gebruik. Ze laten naar voren komen wat mensen aan ballast uit het verleden met zich meedragen. Ze  brengen in beeld wat de schaduwkant is van de persoonlijkheid. Aanleiding om met deze stickers te werken kan zijn om een basis te hebben voor een coaching gesprek over volwassenwording, over het verwerken van het verleden of over de vraag hoe de schaduwkant kan worden geaccepteerd en ingebed in het leven. Mogelijkheid is ook om een gesprek te hebben waarin wordt gezocht naar ‘de voordelen van de nadelen’. Het werken met een poster en stickers blijkt het in de praktijk gemakkelijker te maken voor mensen om over moeilijke en vaak weinig besproken onderwerpen te praten.

Lifemaps.NL Schaduw stickers 1 ZWLifemaps.NL Schaduw stickers 2 ZW

Vitaliteit is een onderwerp met veel verschillende aspecten, zoals een veerkrachtig lichaam, ontspannen emoties, rust in het hoofd, of een gevoel van er zin hebben in hebben. Elk aspect vraagt om een gezonde balans. Een mens beweegt zich door het dagelijkse leven van keuze naar keuze, dus die balans is meestal een streven. Vitaliteit is dus niet iets wat je bereikt en behoudt, maar iets waar je steeds weer voor zorgt. Vitaliteit – een ervaring van levenskracht – wordt door anderen gevoeld en werkt aanstekelijk. Aandacht voor vitaliteit is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor een sportgroep, groepje vriend(inn)en of een organisatie. De verzameling vitaliteit stickers is zo ontworpen, dat de verschillende aspecten van vitaliteit naar voren komen en op de poster in beeld gebracht kunnen worden.

Voor een team kan het ontbreken van kenmerken van vitaliteit een indicator zijn, dat er iets speelt onder het wateroppervlak dat niet klopt. Op den duur gaan mensen zich terugtrekken, bepaalde situaties vermijden of meer roddelen bij de koffieautomaat, als protest tegen de huidige realiteit. Zij stoppen minder energie in het werk, de fut in het team gaat eruit. In het kader van werkplezier en geluk op het werk biedt de vraag: ‘hoe vitaal voelen wij ons in ons werk?’ een krachtige opening voor een gezamenlijk gesprek. In combinatie met de landkaart poster helpen de vitaliteit stickers om expliciet te maken wat er leeft, op een prettige en neutrale manier, zodat het gesprek op gang kan komen. Bewustwording helpt niet alleen het hele team, maar geeft ook de betrokken individuen informatie over wat er aan de hand kan zijn en waar verbetermogelijkheden liggen. De verzameling stickers is tot stand gekomen op basis van inventarisatiewerk van de auteur, met de intentie om hiermee een goed beeld te geven van wat vitaliteit kenmerkt.

Lifemaps.NL Vitaliteit stickers ZW

De verzameling fundament stickers is tot stand gekomen op basis van inventarisatiewerk van de auteur. De intentie is om een hiermee een goed beeld te geven van factoren, die van belang zijn voor een gezond, gebalanceerd en volwassen leven. Wat op de stickers staat zegt iets over de persoonlijke kwaliteiten die een mens ontwikkelt in het omgaan met zichzelf, het opbouwen van relaties en het innemen van een zelfstandige, eigen plek in de maatschappij.

Deze stickers passen bij een te ontwerpen lifemap voor individu of groep om na te gaan hoe het met de basiskwaliteiten in het leven gesteld is. Werken ermee maakt zichtbaar waar aandachts- of ontwikkelpunten liggen. Ze zijn niet bedoeld om er een oordeel mee/aan te geven, maar gewoon om te laten zien waar deze basis versterking behoeft.

Conflicten in teams zijn net zo normaal als die in het persoonlijke leven. In zo’n situatie komen vaak de zwakst ontwikkelde aspecten en de schaduwkanten van de betrokken mensen aan de oppervlakte.  Met de fundament stickers wordt het mogelijk om moeilijke dingen en tere punten op een neutrale manier bespreekbaar te maken.

De verzameling waarde stickers vertegenwoordigt de universele menselijk waarden. Het gaat om die waarden, die van wezenlijk belang zijn voor een/ieder mens. Menselijke waarden streef je na; je houdt ze jezelf voor tijdens je dagelijkse leven; je beschouwt ze als leidende kracht in jouw levensmissie. Iedereen herkent menselijke waarden en vindt ze belangrijk. Een gesprek hierover zal dit weerspiegelen. In veel organisaties kiest men enkele kernwaarden om zo streefdoelen te stellen, waarop alle medewerkers het eigen gedrag en hun bijdrage kunnen afstemmen. Stel, een organisatie wil weten in hoeverre de kernwaarden voor de medewerkers leven. In dat geval gaan de medewerkers in groepjes in gesprek en geven met de landschapskeuze op de landkaart poster aan hoe het naar hun oordeel met de nastreving ervan gesteld is. Een coach of facilitator kan ook de vervolgvraag aan de orde stellen: welke suggesties men heeft om dit te veranderen of: wat mensen tegenhoudt en wat zij nodig hebben om de kernwaarden daadwerkelijk tot uitdrukking te brengen.

De verzameling werk stickers bestaat uit een combinatie van levensthema’s en ondernemen thema’s.  Ze zijn niet als los product te koop.

 

Op de ondernemen stickers staan thema’s uit het werkende leven.  Ze vormen een verzameling van aspecten van strategie en beleid, structureren en organiseren, besturing, bedrijfsvoering en processen tot aan politiek en maatschappij. Ze zijn breed toepasbaar: op een baan in de overheid, bedrijfsleven of voor een zelfstandig bestaan, bij vrijwilligerswerk of voor levenswerk. De structuur erachter en de gekozen thema’s zijn gebaseerd op inventarisatiewerk van de auteur.

De ondernemen stickers zijn complementair aan de leven stickers. De eerste omvatten vooral thema’s van systeem, structuur en organisatie en bij de leven stickers gaat het om de meer mensgebonden thema’s. Ondernemen stickers worden samen met leven stickers gebruikt, zodat de hele situatie, vraag of realiteit in beeld kan worden gebracht. Deze stickers tillen mensen meteen op een conceptueel niveau – zonder dat ze daar iets voor hoeven doen, weg uit de chaos en veelheid van alledag. Op dit niveau kan werkelijk een overzicht van het hele werkende leven worden gemaakt. Rode lijnen en verbanden worden zichtbaar. Het nadenken over ander perspectief, vernieuwing en de toekomst wordt vergemakkelijkt.

Kwaliteiten zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze te handelen. Kwaliteiten zijn samengesteld van karakter en verwijzen naar onderliggende kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook naar intelligentie, kernkwaliteiten en motivatie. Iemand heeft een kwaliteit, wanneer die duidelijk blijkt uit zijn of haar ervaring. Kwaliteiten bieden zodoende veel aangrijpingspunten om er met behulp van de landkaart poster een teamgesprek over te houden, bijvoorbeeld over de vraag welke kwaliteiten van mensen eigenlijk beter zouden kunnen worden benut, of over de vraag welke kwaliteiten er nodig zijn voor de toekomst.

De verzameling van kwaliteiten is opgebouwd bovenop de competenties uit competentiesystemen van zowel overheid als bedrijfsleven, maar ze overstijgen die. De kwaliteiten op deze stickers mogen gezien worden op het niveau van menselijke waarden, zoals de kwaliteit: ontvankelijkheid, ook al liggen competenties aan de basis ervan.

De levenswerk stickers zijn samengesteld uit leven en ondernemen stickers. Ze zijn niet als los product te koop.

Elke situatie, verandering of project kent patronen. Een patroon is een – vaak als niet-functioneel ervaren – gewoonte, die tot stand komt in de wisselwerking tussen de betrokken mensen (en organisaties), de omstandigheden en gebeurtenissen. Wat de schaduwkant is voor een individu, zijn patronen voor samenwerken, vernieuwen, veranderen en cocreëren. Patronen hebben een remmend of tegenwerkend effect op creëren, maar het woord ‘onmogelijk’ komt er gelukkig niet in voor. De ervaring leert dat een creatie ook na vele omwegen toch nog tot stand kan komen – of – dat de omwegen zoveel hebben gekneed en op maat gemaakt, dat het mogelijk is om het project of de verandering in aangepaste vorm toch tot stand te brengen.

Patronen kunnen vaak langere tijd in een groep, team of organisatie sluimeren, en actief worden bij een ingrijpende verandering of gebeurtenis.  Ze betreffen vaak de onderstroom: emoties, overtuigingen, oningevulde wensen, conflicten of onopgeloste problemen. Met de patronen stickers wordt het mogelijk om boven tafel te krijgen wat er speelt, zonder dat dit persoonlijk wordt. Patronen bespreekbaar maken lucht op, maakt weer energie vrij en creëert de ruimte om te werken aan datgene wat beoogd wordt. Deze set stickers is tot stand gekomen op basis van een inventarisatie door de auteur.

Op de creatie stickers staan uitspraken, die antwoord geven op de vraag: wat is er allemaal belangrijk bij creëren? Ze vormen een verzameling van uiteenlopende activiteiten, kwaliteiten en principes die een positieve bijdrage kunnen leveren bij het vormgeven van het innerlijke leven, een relatie, een activiteit of werkzaamheid of de leefomgeving. Voor het individu helpen deze stickers om de uitkomsten van het scheppende leven te verhelderen. Om een indruk, beeld of gevoel te krijgen van wat er allemaal speelt bij creëren. Om ideeën op te doen voor de toekomst.

Wat er op de stickers staat kan concreet zijn of conceptueel, zakelijk of spiritueel, individueel of collectief. Bij het werken met groep of team kunnen de stickers helpen om antwoord te krijgen op vragen zoals: wat kun je samen doen om het creatieproces te beïnvloeden, wat zijn de randvoorwaarden voor een soepele creatie in business en: welke principes kun je toepassen bij het maken van gezamenlijke keuzes. In de selectie van de uitspraken op de stickers zijn de ervaringen en visie van de auteur terug te vinden; deze is dus subjectief.

De intentie achter de uitkomst stickers is om een verzameling voorbeelden te geven van wat iemand in zijn/haar leven kan creëren of tot stand brengen, alleen en samen met anderen. De stickers zijn gegroepeerd de categorieën: mijzelf, loopbaan, relaties en leefomgeving, naar de namen van de levenslooppaden op de levensweg poster. De structuur erachter en de gekozen thema’s  zijn gebaseerd op inventarisatiewerk van de auteur.

 

+ SYMBOLEN EN UITLEG

Niemand gebruikt het woord ‘levenswerk’ zomaar. Het is een aanduiding voor bijzonder werk dat iemand na aan het hart staat, waarbij hij/zij zich diep betrokken voelt. Levensmissie symbolen geven kenmerken van ‘levenswerk’ weer door middel van symbolen. Zijn de symbolen volgens de aanwijzingen bij thema’s op de poster geplakt, dan ontstaat een duidelijk beeld van wat uit het leven van diegene, die de lifemap maakt, in de bijzondere categorie ‘levenswerk’ valt. Hij/zij krijgt hiermee aanwijsbare voorbeelden uit het eigen leven, die informatie en inspiratie bieden voor belangrijke beslissingen in de toekomst. De symbolen voegen waarde toe aan het visuele beeld van de situatie of het vraagstuk op de poster. Het maken van een keus voor een bepaald symbool wordt werkelijk gevoeld. Dat maakt het werken met stickers en poster nog realistischer.

Uitleg levensmissie symbolen

   Betekenis Toelichting

Helemaal jezelf zijn Een door jou beïnvloede uitkomst, resultaat, gevolg, verandering of creatie… waarbij je een ervaring had die helemaal weerspiegelt wie jij bent in de kern, in je wezen

Uitkomen voor waar jij voor staat …waarbij je duidelijk bent uitgekomen waarvoor je staat in je leven en hebt laten zien aan de buitenwereld wie je bent; waarbij je bewust jouw overtuigingen gevolgd hebt in wat je ondernam
  Zelf-overstijgend doel dienen …waarbij je gekozen hebt voor een hoger doel, waarbij jouw eigenbelang op de achtergrond stond
  Kernwaarden als leidraad …waarbij jij jezelf door jouw kernwaarden hebt laten leiden

 

  Ten dienste van de ander …waarbij je ten dienste van de ander hebt gehandeld, ten behoeve van  welzijn en geluk van anderen of het grotere geheel
  De beste versie van jezelf zijn …waarbij je hebt ervaren dat jij je diepste ik hebt gevolgd; het ik in jou dat het hoogst ontwikkeld is. Je kunt hier altijd mee in gesprek gaan door jezelf te vragen: wat zou de beste versie van mezelf nu doen?
  Vervulling ervaren …waarbij je een ervaring had die diep vervullend was, waarbij alles samenkwam, met een gevoel: dit is het, hierin ik ben op mijn bestemming, hierin voel ik me helemaal thuis
  Diepe verbinding ervaren …waarbij je in een relatie met een ander of anderen de ervaring had van diepe verbondenheid, die je ontroerde, in je hart raakte
  De kracht van co-creatie ervaren …waarbij je de enorme zin, het grote belang en bijzondere kracht hebt ervaren toen je samen iets opzette en samen aan iets werkte
  Intense inspiratie ervaren …waarbij je de ervaring had van diep geïnspireerd te zijn, zoals door de schoonheid van de natuur, of een spelend kind
  Diepe verbinding met jouw plek/de aarde …waarbij je jouw wortels, je roots, hebt ervaren; waarbij je verbondenheid hebt gevoeld met de plek waar je leeft/werkt/woont, waardoor je hier als vanzelf voor ging zorgen
  Persoonlijke groei ervaren …waarbij je bewust hebt ervaren dat je in een groeiproces zat, dat jij jezelf en je bewustzijn ontwikkelde
  Passievuur in jezelf ervaren …waarbij je een innerlijk vuur, jouw eigen passie hebt ervaren
  Verbinding met het eeuwige …waarbij je in contact was met een groter bewustzijn, je verbonden voelde met het Leven/Liefde/Al/God (of welke andere naam jij verkiest)
  Loutering ervaren …waarbij je grote moeilijkheden of ellende hebt ervaren en die hebt kunnen overstijgen, zodat er ruimte kwam voor meer liefde

Met de verzameling creëren symbolen kan aan leven of ondernemen thema’s een principe worden meegegeven, zodat uit de combinatie van beide als vanzelf volgende stappen naar voren komen. Een stap kan de actie inhouden om het principe toe te passen op andere thema’s, of een ontwikkelingsperspectief aangeven. Samen omvatten deze symbolen de essentiële principes van creëren. In de lifemap wordt hiermee meteen ervaring opgedaan. De informatieve symbolen voegen waarde toe aan het visuele beeld van de situatie of het vraagstuk op de poster. Het maken van een keus voor een bepaald symbool wordt werkelijk gevoeld. Dat maakt het werken met stickers en poster nog realistischer.

Uitleg creëren symbolen

  Betekenis Toelichting
  Je afstemmen op de steeds veranderende stroom van het leven Het leven is één grote stroom van verandering (tao). Het universele creatieproces staat altijd ‘aan’; je hoeft je er alleen maar op af te stemmen. Dit geldt ook voor het leven in jezelf. De levenskracht kiest altijd de levensbevorderende weg, in samenspel met de levenscondities. Neem dus dagelijks een moment om je af te stemmen op wat je voelt én op je omgeving, zodat je optimaal gebruik maakt van de natuurlijke creatiestroom
  De weg van de minste weerstand volgen De energie, in het universum en in je leven, volgt de weg van de minste weerstand. Volg je de stroom, dan lopen je creaties soepeler en sneller. Accepteer en omarm alles wat je onderweg meemaakt en beweeg flexibel mee, dan hoef je niet te zwoegen. Natuurlijk kun je ervoor kiezen je te verzetten. Dan zul je omwegen maken, maar wellicht meer leren
  Op elk moment voor het positieve kiezen Er zijn ten diepste twee keuzerichtingen: liefde in alle varianten én angst in alle varianten. Door het positieve steeds te bevestigen en telkens opnieuw te kiezen voor liefde boven angst gaat jouw hele leven meer liefde en positiviteit ademen
  In tegenstand de mogelijkheden zien Scheppen in een dualistische wereld betekent, dat dag en nacht, op en neer, groei en teloorgang altijd samengaan. Accepteer dit én werk het uit door er bewust voor te kiezen om je te richten op de mogelijkheden, die er in die dualiteit verborgen liggen
  Ballast wegwerken Werk zoveel mogelijk ballast uit je verleden weg; dat is goed voor je gezondheid, welzijn en geluk. En, realiseer je dit: vanuit ballast scheppen geeft uitkomsten waarin die ballast terugkomt
  Zonne- en schaduwkant integreren Leer jezelf goed kennen – je zonne- én je schaduwkant. Integreer de schaduwkant in jouw leven; dit geeft evenwicht en realisme aan wat je schept
  Waarheid delen Stop met om de dingen heen te draaien en vertel jezelf en anderen wat jouw waarheid is; doe het tactvol. Dit geeft een krachtige energie mee aan alles wat je doet
  Weten waar je bent Wees je altijd bewust van jouw situatie – de plek waar je bent, de mensen, de historie, de context. Dit biedt een stevig fundament voor jouw keuzes; je creaties zullen beter wortelen
  Van doen naar zijn Ben je te veel aan het doen, dan focus jij je op een toekomst vanuit een jou die er nu nog niet is. Schep je vanuit je nu-hier-zo zijn, dan is je creatie stevig en krijgt deze al jouw reële kwaliteiten mee
  In het hier en nu zijn Veel mensen leven in gedachten altijd in het verleden (hoe deed ik dat de vorige keer, wat gebeurde er gisteren) of in de toekomst (wat wil ik morgen doen). Alleen in het moment van nu kun je iets vormgeven en realiseren. Oefen je dus om regelmatig je hoofd leeg te maken en je lichaam en emoties rustig. Alleen dat is al genoeg
  Jouw overtuigingen worden werkelijkheid Je maakt keuzes vanuit hoofd, hart en buikgevoel, maar het zijn vooral jouw innerlijke overtuigingen die er richting en impact aan meegeven. Word je dus bewust van je diepgewortelde overtuigingen. Vanuit die helderheid kun je keuzes maken die helemaal in lijn zijn met wie je bent en je levensmissie
  Stel je open voor het potentieel Omdat je alleen in elk nu-moment schept, is het belangrijk steeds open te staan voor wat er komt. De toekomst kent oneindig veel mogelijkheden. Met een open houding, zonder oordeel, heb je toegang tot het grote potentieel
  Kies jouw levensdoelen Kies en richt je steeds op jouw wezenlijke doelen; zet je er volledig voor in en zorg dat dit ook anderen dient. Benut je unieke talenten hiervoor. Dat geeft aan alles wat je nastreeft en waarnaar je verlangt een diepgaand vermogen mee
  Geven is ook ontvangen Oefen je dagelijks om te geven. De energie van het geven bevestigt het creatieproces en gaat ook door jou heen, zodat geven tegelijk ontvangen is. Beoefen daarbij dankbaarheid om dit nog te versterken
  Neem verantwoordelijkheid Het universum werkt met oorzaak en gevolg. Neem de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen leven – ook voor de invloed die jij van anderen en omstandigheden ervaart. Dan werk je krachtig en positief met het principe: wat je zaait zul je oogsten
  Afstand nemen Ook al is je verlangen nog zo groot, iets willen forceren draagt niets bij. Hecht je ook niet te zeer aan wat je hebt opgebouwd. De natuur werkt in golven en cycli. Ben dus altijd bereid om los te laten, zodat je ruimte maakt voor het nieuwe. Gun elk ander mens die vrijheid ook. Leef zonder verwachtingen. Neem regelmatig afstand om jezelf hierin te observeren en scherp te houden
  Diepe intentie, waarden en principes volgen Zet er jouw diepe intentie op om jouw levensdoelen te gaan realiseren. Kies jouw kernwaarden en jouw principes hierbij. Volg deze op elk moment in de keuzes die je maakt. Vanuit dit perspectief ga je jouw levensdoelen daadwerkelijk verwezenlijken
  De kracht van doorleefde visualisatie benutten Visualiseer vaak je ideale leven, relaties en wereld. Kleur de beelden in vanuit jouw kernwaarden. Ontwikkel je verbeeldingskracht. Maak gevoelsbeelden, zodat het net is alsof je jezelf al in die toekomst bevindt. Zonder verwachtingen, zonder eraan te hechten. Dit geeft een enorme bekrachtiging mee aan je creaties

Met de verzameling werk symbolen kan aan werk en ondernemen thema’s een waardering worden gegeven, zodat uit de combinatie van beide als vanzelf een volgende stap naar voren komt. Een stap kan een actie inhouden, maar het kan ook om een ontwikkelingsperspectief gaan. Samen omvatten deze symbolen de belangrijke aspecten van de sleutelthema’s in alle lifemaps: helemaal jezelf zijn, levensmissie (vinden en) volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. De informatieve symbolen voegen waarde toe aan het visuele beeld van de situatie of het vraagstuk op de poster. Het maken van een keus voor een bepaalde waardering wordt werkelijk gevoeld. Dat maakt het werken met stickers en poster nog realistischer.

Uitleg werk symbolen

  Betekenis Toelichting
 

Je maakt je hierin sterk voor wat je in jouw leven wil bereiken Opkomen voor jezelf – je uitspreken, jezelf laten zien – is een zelf-bevestigende ervaring. Het versterkt je vertrouwen om dit vaker te doen. Ben je echt, dan is het ook uitnodigend naar anderen
  Dit is een sleutel voor jouw zingeving/geluk in het werk Wat geeft jou een gevoel van zingeving of geluk? Voorbeelden in je eigen leven laten je begrijpen hoe je voor de toekomst díe situaties kunt opzoeken waarin je er meer van vindt
  Jouw grootste talenten komen hierin naar voren Jouw unieke talenten ontwikkelen en inzetten doet je goed en brengt je succes. Voorbeelden in je eigen leven laten je begrijpen hoe je hier voor de toekomst nog meer gebruik van kunt maken
  Hierin vind jij jezelf een topper en succesvol; je voelt je er goed bij Wanneer alles voor jou in een topmoment of top- prestatie samenkomt dan heb je hierin een voorbeeld voor jezelf, voor de toekomst. Pas je deze ervaring elders toe, dan stimuleer je jouw zelflerend vermogen
  Relaties verbeteren, relaties uitbreiden Goede relaties zijn essentieel. Ga na waarbij (nieuwe) relaties je geluk en succes brengen. En: wanneer jij meer geeft ontvang je ook meer
  Meer of diepgaander samenwerken Hoe meer samenwerking, hoe prettiger en functioneler de samenleving. Alle energie die je hierin steekt komt ook jouw werk ten goede. Laat hierin zien wat jij bijdraagt aan de samenwerking
Keuze om jouw eigen weg te volgen Soms laat je je te veel door anderen bepalen. Je leert jouw weg kennen door die te gaan. Kies hierbij voor deze ervaring en je krijgt aanwijzingen voor het vinden van je levensmissie
  Grote droom/overstijgend doel volgen Volg hierin jouw grote doelen en dromen, ook al zijn ze nog niet zo helder. Daarmee zet je een grote stap in je levensmissie
  Kernwaarden leven Jouw kernwaarden komen hierin tot leven. Jij volgt hierin jouw diepste waarden. Daarmee zet je een grote stap in je levensmissie
  Meer hart inbrengen, meer van jezelf inbrengen Wanneer je iets doet zonder dat jij je erbij betrokken voelt, dan creëer je precies zo: halfhartig. Breng hierbij meer van jezelf in en het zal je veel geven
  Keuze om jouw eigen overtuigingen te volgen Kies hiervoor en ervaar welk effect ze hebben op anderen. Ben je diep overtuigd van iets, dan komt dit over. Test hierbij ook hoe jouw overtuigingen voor je werken
  Jouw creativiteit en/of vernieuwende kracht inbrengen In de loop van de tijd kweek je gewoontes aan. Je doet dingen op routine. Activeer je creativiteit, doe hierin iets nieuws of doe iets anders, en alles wordt weer fris en nieuw
  Leiderschap nemen Je hebt maar beperkte invloed op anderen en de gebeurtenissen, maar je hebt alle invloed op wat jij ermee doet. Span de boog en laat anderen hierbij zien dat jij er bent. Je kunt het en je bent het waard
  Juiste plek/omgeving/context voor jou innemen Waarin ben jij nu op de juiste plek voor jou? Stel jezelf regelmatig die vraag en laat de antwoorden opkomen. Je zult zo steeds meer informatie krijgen over de plek/omgeving/context die optimaal voor je is
  (Andere) kwaliteiten ontdekken en inzetten Elk talent wil ontwikkeld en ingezet worden; geef jezelf hierbij die kans. Houd hiervoor altijd een zeker  percentage ‘vrije ruimte’ in je leven; zo blijf je flexibel en zal vernieuwing vanzelf gaan
  Planmatig, praktisch en realistisch aanpakken Ben je hier allergisch voor, dan is dit een thema, dat jou aanzienlijk kan helpen. Zet je weerstand aan de kant en probeer het hierbij uit

Met de verzameling leven symbolen kan aan levensthema’s een waardering worden gegeven, zodat uit de combinatie van beide als vanzelf een volgende stap naar voren komt. Een stap kan een actie inhouden, maar het kan ook om een ontwikkelingsperspectief gaan. Samen omvatten deze symbolen de belangrijke aspecten van de sleutelthema’s in alle lifemaps: helemaal jezelf zijn, levensmissie (vinden en) volgen, scheppend leven en bewust ondernemen. De informatieve symbolen voegen waarde toe aan het visuele beeld van de situatie of het vraagstuk op de poster. Het maken van een keus voor een bepaalde waardering wordt werkelijk gevoeld. Dat maakt het werken met stickers en poster nog realistischer.

Uitleg leven symbolen

  Betekenis Toelichting
 

  Je kunt hierin helemaal jezelf zijn Jezelf kunnen zijn geeft ontspanning; je hebt er zin in. Door bewust te werken met voorbeelden uit je eigen leven stimuleer je jouw zelflerend vermogen
  Hierin komen jouw unieke persoonlijkheid en/of talenten voluit naar voren Wanneer je wat jij in je hebt ontwikkelt en inzet doet dat je goed en het werkt ook nog prima. Door bewust te werken met voorbeelden uit je eigen leven stimuleer je jouw zelflerend vermogen
  Stress, zorgen of problemen aanpakken Onprettige of niet werkende situaties zijn belastend. Wacht niet tot het echt moet, maar pak ze aan, ervaar de opluchting, en voel je goed/beter
  Plezier en ontspanning inbrengen Met plezier en ontspanning ontlaad en ontlast jij je, zodat je weer zin en energie krijgt voor wat komen gaat
  Meer aandacht geven aan jouw relaties en samenwerking Wanneer je meer geeft zul je ook meer ontvangen. Besteed  meer aandacht aan je relaties. Laat zien wat jij bijdraagt aan de samenwerking
  Begeleiding of advies vragen Support vragen kun je leren; er is overal hulp. Wacht niet te lang want dan onthoud je jezelf waardevolle leerervaringen
Doen wat nodig is om jouw eigen weg te gaan Soms laat je je te veel door anderen bepalen. Jouw weg gaan is van belang voor je zelfvertrouwen
  Passie/bezieling  inbrengen Gun jezelf om je passie te vinden en doe dingen waar je die in kunt beleven. Dat draagt bij aan je geluk en brengt je doelen dichterbij
  Oude overtuigingen loslaten, ruimte voor nieuwe overtuigingen Wat geloof je, wat vind je – over jezelf, anderen, de wereld. Neem regelmatig de tijd om je hierin te verdiepen. Overtuigingen zijn de sleutel tot verandering/vernieuwing
  Inspiratie opdoen, nieuwe ideeën vormen en die uitproberen Kom te weten wat jou inspireert: activiteiten, mensen, omgeving, en gun jezelf regelmatig tijd voor een experiment. Pas wanneer je iets werkelijk ervaart kom je te weten wat het voor je betekent
  Doel of focus bepalen, je op iets concentreren Weten wat je wil versterkt je motivatie en geeft perspectief. Soms komt iets pas echt van de grond wanneer je er al je aandacht op zet
  Richting kiezen/keuze maken of een andere kant op gaan Na het kiezen voor één optie/richting ga je meteen nieuwe kansen zien. En… soms is het gewoon nodig om van richting te veranderen
  Daadwerkelijk stappen zetten Soms is het nodig om actie te ondernemen. Na de eerste stap merk je al dat alles in beweging komt. Met elke stap openen zich de mogelijkheden voor vervolgstappen
  Tijd en geld vrijmaken, investeren Grootse dingen komen zelden tot stand zonder erin te investeren. Begin met tijd en geld vrij te maken – hoe weinig ook – en weet: het kost tijd voordat je effect ziet
  Prioriteit van maken Wanneer je van iets dat je belangrijk vindt echt jouw prioriteit maakt, komt de manifestatie ervan dichterbij

+ WERKING VAN DE LANDKAART POSTER

Landkaart met nummers landschappen

De landschappen op de poster hebben elk een betekenis, die te maken heeft met de stemming die ze oproepen. Hieronder wordt dit met voorbeelden verduidelijkt. De beschrijvingen van de landschappen dienen ter illustratie. Je kunt ze gebruiken wanneer jouw associaties overeen komen met de beschrijvingen. Het kan natuurlijk ook zijn dat bepaalde landschappen een heel ander beeld of heel andere gevoelens bij je oproepen. Ga in dat geval gewoon uit van je eigen associaties met de landschappen.

 1. Dichtbegroeid dennenbos: duister en ondoorzichtig bos. Je kunt er makkelijk in verdwalen. Je ziet niet waar je heen gaat en je weet niet wat je aan narigheid of moeilijkheid te wachten staat. Door al die bomen zie je het bos niet meer.
 2. IJs met wak: je kunt op het gladde ijs uitglijden en lelijk vallen. In het ijs kunnen wakken zitten. Het vraagt om voortdurende alertheid en kan je een ijskoud bad opleveren.
 3. Hoge kliffen: dreigend gevaar. Je ziet grote problemen en risico’s op je afkomen.
 4. Stormachtige zee: de zee is groots en onberekenbaar. Bij storm ontdek je de enorme krachten van de wind en de golven. Dat laat je beseffen hoe klein en kwetsbaar je als mens bent.
 5. Harde wind: geen mogelijkheid om stil te staan, je wordt meegesleept door de gebeurtenissen en veranderingen.
 6. Moeras met drijfzand: Je weet niet waar de grond onder je voeten stevig is en waar je wegzakt. Je wordt geplaagd door muskieten en stinkende moerasdampen.
 7. Regenlandschap: somber, grauw, verdrietig, rillerig, kil. Zo voelt het wanneer het vaak en langdurig regent.
 8. Mistgebied: in de mist kun je weinig zien. Alles is er wazig en onduidelijk en loopt door elkaar. Je weet niet welke kant je op moet.
 9. Grot: hier kun je je veilig in terugtrekken. De grot staat voor een moment waarop je alleen wilt zijn en even helemaal door niemand gezien wil worden. De grot kan ook staan voor reflectie en bezinning.
 10. Pad bergopwaarts: het pad symboliseert een ontwikkeling in je leven, een groeipad. Je kunt een punt kiezen waar je je nu bevindt, ergens tussen het begin bij het meer en boven aan de top.
 11. Verborgen meer met bron: staat voor het ontluiken van potentieel, voor nieuwe inspiratie of opborrelend inzicht. Er ontstaat iets nieuws of er staat een verandering aan te komen.
 12. Glooiende, groene heuvels: heuvels en dalen staan voor een patroon van afwisseling tussen op en af, plus en min. Ze staan voor een ‘normaal’ wisselend bestaan.
 13. Weiland met bloemen: je voelt je hier lekker op je plek. Spontaan, plezierig, je voelt je levendig en vrolijk. Alles is precies goed en je bent er blij mee.
 14. Hete, onbewoonbare woestijn: het is er dor en er groeit nauwelijks iets. Het leven in de woestijn is moeilijk. Moet je er toch doorheen, dan is dat een barre tocht.
 15. Open, oningevulde vlakte: je hebt veel vragen en geen idee van wat er gaat gebeuren, maar je staat daar open en neutraal tegenover: je weet het gewoon (nog) niet.
 16. Palmenstrand: comfortabel strand, welzijn en tevredenheid. Een bijzondere en luxe ervaring waarin je jezelf volmaakt tevreden voelt. Het went nooit, zo aangenaam is het.
 17. Kalme zee: genieten van een wijds uitzicht, dat rust brengt; op een rustige zee is het heerlijk dobberen of sportief zeilen.

 

De landschappen op de poster hebben elk een betekenis, die te maken heeft met de stemming die ze oproepen. Hij is ideaal voor het snel in beeld brengen van een thema, situatie, vraagstuk of probleem.

De poster geeft met de landschappen aan hoe het er op dit moment voorstaat. Ze staan voor de huidige situatie, hier en nu. Wordt in de lifemap gevraagd om aan te geven welk landschap staat voor het geluk dan gaat die vraag over de geluksbeleving op dit moment. Wordt gevraagd hoe het staat met de kansen in het leven, dan hoort daarbij het landschap dat staat voor de kansen die er nu zijn, dus niet in verleden of toekomst. Via de opdrachten in de wegwijzer wordt het beeld van het hier en nu uitgewerkt richting de toekomst.

Mensen, die met de landkaart hebben gewerkt, geven aan het volgende te hebben ervaren:

• Werken met de stemmingslandschappen haalt mensen uit het hoofd en brengt hen in hun gevoel
• De realiteit van hier en nu komt letterlijk in beeld. Van daaruit zijn volgende stappen gemakkelijk zien
• Er ontstaat zonder inspanning een totaalbeeld. Alles wat iemand belangrijk vindt komt aan bod
• Tijdens het werken met de lifemap staat de persoon in kwestie met de voeten op de grond en blijft niet in gedachten, dromen of ideeën steken
• Bij het kiezen van een landschap is er geen fout of goed, alleen maar de eigen persoonlijke overeenkomst met hoe iemand over iets denkt en voelt

Lifemaps.NL Voorbeeld Anne 26 jaar

 

Impressie
Dit voorbeeld geeft een impressie van hoe je met Lifemap Leven kunt werken. Het is niet bedoeld om een compleet uitgewerkte lifemap te presenteren. Het aantal afgebeelde stickers is kleiner en de afmetingen zijn groter dan in werkelijkheid. De vragen en uitwerking zijn niet opgenomen, alleen maar de inzichten en conclusies.

Situatieschets
Anne is een jonge ambitieuze vrouw van 26 jaar. Ze is onlangs begonnen met haar eerste baan. Ze is nog bezig om haar draai te vinden binnen haar functie en het team, wat haar veel energie kost. Anne heeft een fijne relatie met Bart. Ze heeft ook verschillende hobby’s. Anne is altijd bezig en enorm gedreven; ze heeft een sterke wil. Ze wil graag van alles wat ze doet iets moois maken. Dit levert haar echter ook de nodige druk en stress op. Anne’s vraag is: Hoe kan ik de druk en stress waar ik last van heb verminderen? Om een duidelijk beeld van haar situatie te krijgen en zo het antwoord op haar vraag te vinden, werkt ze met Lifemap Leven.

Lifemap Leven
In Lifemap Leven kiest Anne de levensthema’s uit die voor haar op dit moment het belangrijkst zijn. Ze gaat voor elk levensthema na welke stemming dit in haar oproept, hoe ze hierover voelt en denkt. Daarna kiest ze het landschap uit dat dit het beste weergeeft en schrijft het levensthema daarop. Hieronder volgen een aantal van de levensthema’s die Anne op haar poster heeft geplakt, zoals die ook op de bovenstaande afbeelding te zien zijn:

• Haar familie is Anne heel dierbaar. Ze geniet ervan wanneer ze samen zijn. Ze vindt haar familie zo een belangrijk onderdeel van haar leven, dat ze besluit om hier een parel sticker bij te plakken. Ze voelt zich bij haar familie helemaal geliefd, gewenst en gezien.
• Haar relatie met haar partner is fijn. Net als in elke relatie hebben zij en Bart te maken met ups en downs. Soms is het zoeken naar de juiste balans tussen wat zij wil en wat Bart wil, of tussen de tijd die ze samen spenderen en wat ze apart doen. Anne ziet dit als een normale ontwikkeling en plakt deze levenssticker daarom op het heuvellandschap.
• Ze weet al dat haar grote talent ligt bij haar kennis en inzicht en dat ze dit goed kan gebruiken in haar nieuwe baan. Ze heeft er alle vertrouwen in dat ze daarmee goede dingen kan doen. Haar sterke wil heeft haar daar altijd bij geholpen. Door het werken met deze lifemap, realiseert Anne zich dat dit thema zo belangrijk is dat het haar sleutel tot succes is. Daarom plakt ze er een sleutel sticker bij het levensthema wil en wilskracht.
• In de samenwerking met haar nieuwe collega’s doet Anne haar best. Ze heeft een aantal leuke collega’s en er zijn er ook die ze niet kan inschatten en met wie ze moeilijk kan communiceren. Ze begrijpt dat dit thema nog open ligt en dat de samenwerking zich gewoon nog moet ontwikkelen. Daarom plaatst ze dit thema op de open vlakte.
• Voor Anne is haar werk- en leefklimaat erg belangrijk. Ze wil zichzelf kunnen zijn. Thuis en met haar familie is dit helemaal zo, maar zowel op de sportclub als op kantoor laat het klimaat veel te wensen over. Ze neemt zich voor om daar zelf iets aan te gaan doen en daar verbetering in te brengen. Dit thema schrijft ze dan ook onderaan op het pad bergopwaarts. Anne is ervan overtuigd dat zij goed op weg is.
• In haar gedrevenheid wil Anne graag succes en resultaten Tijdens haar studie is het haar gelukt met mooie cijfers af te studeren. Op haar werk begint ze nu echter opnieuw. Het is nog onduidelijk wat er allemaal van haar verwacht wordt, maar ook zij zelf weet nog niet wat voor resultaten er mogelijk zijn. Ze schrijft dit thema dus op het mistgebied. Bij een vervolgvraag tijdens het werken met de lifemap besluit ze er wel de zonnebloem bij te plakken. Dit zegt haar dat ze er met haar talenten vertrouwen in mag hebben.
• Energie is duidelijk een punt van aandacht. Met Annes energie gaat het op en af. Ze is zich hier heel goed van bewust.

Overzicht en antwoord op Anne’s vraag
Nu Anne zo haar levensthema’s voor zich ziet, lijkt het haar dat de stress en de druk die ze ervaart te maken hebben met de eisen en verwachtingen die er in haar nieuwe baan aan haar gesteld worden. Het kiezen van de voor haar belangrijke levensthema’s en het visualiseren van hoe het er met elk thema op dit moment voor staat, geven Anne helderheid en een goed overzicht over haar situatie. Terwijl ze zo bezig is met Lifemap Leven, krijgt Anne het inzicht dat het niet alleen gaat om de eisen en verwachtingen die er bij haar nieuwe baan komen kijken maar vooral ook om haar eigen verwachtingen en de eisen die ze aan zichzelf stelt.

Ze kijkt nog eens naar wat er nu op de landkaart staat en naar alle levensthema’s waaruit ze kan kiezen. Annes oog valt op het thema: emoties en stemmingen. Ze ziet nu dat dit thema heel goed past bij de thema’s energie en eisen en verwachtingen. Door zich zorgen te maken over of ze het wel goed doet, komt ze in een stemming die stress in haar oproept. Deze zorgen hebben dus een negatief effect op zowel haar energieniveau als haar emoties en stemming. Ze begrijpt nu hoe dit proces in elkaar zit en waar haar gevoel van drukte en stess vandaan komt. Ze besluit om een munt sticker bij het thema emoties en stemmingen te plakken. Ze gaat aandacht besteden aan dit onderwerp en uitzoeken hoe ze positief en rustig kan blijven.

Een ander belangrijk leerpunt dat Anne uit het werken met deze lifemap heeft gehaald is het belang van haar relaties met haar partner en haar familie. Anne heeft een vertrouwde omgeving nodig waar ze zich veilig in voelt en waar ze zich kan opladen. Om beter te leren omgaan met haar emoties en stemmingen is het dus belangrijk voor Anne om te inversteren in die basis. Als ze zich prettig voelt in haar relaties met haar vriend en haar familie, kan ze daar haar rust uit halen. Ze zal zich daardoor evenwichtiger voelen en dit zal een positieve uitwerking hebben op haar emoties en stemmingen op haar werk.

Het werken met Lifemap Leven heeft Anne een aantal belangrijke inzichten en conclusies gegeven, die haar zullen helpen in het vormgeven van verbeteringen in haar huidige situatie

+ WERKING VAN DE LEVENSWEG POSTER

Met deze poster ga je jouw levensweg invullen. De weg bestaat uit vier paden. Die zijn niet van elkaar gescheiden, want het gaat allemaal om jouw leven, maar wél van elkaar te onderscheiden als vier perspectieven op je leven: mijzelf, relaties, loopbaan en leefomgeving. Het weiland met ‘onbestemd’ staat voor dingen in je leven die je (nog) niet kunt plaatsen.

De persoon op de levensweg

De persoon op de levensweg dat ben jij. Je staat in het hier en nu. Achter je ligt het verleden, beginnend bij je kindertijd. Voor je ligt de toekomst. Je ziet je levensweg tot aan de horizon. Hij is daar niet afgelopen maar verdwijnt alleen uit beeld.

De zon

De zon staat voor bestemming, vervulling, realisatie. Voor die grote droom die je al hebt verwezenlijkt, bijvoorbeeld door eindelijk een wereldreis te maken of het boek te schrijven dat je altijd al had willen schrijven. Dat aspect waarin je jouw levensbestemming al hebt bereikt, bijvoorbeeld omdat je samen bent met je ideale partner met wie je graag oud wilt worden. De zon staat dus voor die gebieden waarop de verlangde diepe zingeving of vervulling van een essentieel levensdoel al is ervaren. Bij het onderzoeken van je levensloop gaan deze aspecten je inspireren om dit ook op andere gebieden te realiseren.

De vier levenslooppaden

 1. Mijzelf: hoe je je van binnen voelt en wat je denkt; helemaal privé. Dat pad staat voor je innerlijke leven, voor datgene, wat je niet deelt met anderen maar dat voor jezelf is. Bijvoorbeeld: je ontspant je met een hapje en een drankje. Terwijl je dat doet gaan er allerlei gedachten door je heen. Of je voelt je zenuwachtig voor een belangrijk gesprek en piekert erover. Die gedachten en gevoelens uit je binnenwereld horen op het pad: mijzelf.
 2. Relaties: gaat over jou en je gezin, familie, collega’s, vrienden en vriendinnen, buren, landgenoten…. Over hoe je omgaat met mensen en met wie je omgaat. Bijvoorbeeld in een gesprek met je kind. Of het samen sporten met je vriend(inn)en. Of in de onderlinge verhoudingen in jullie team op het werk.
 3. Loopbaan: alle verschillende soorten daden en activiteiten in je leven horen tot: loopbaan. Je werkt bijvoorbeeld voor je werkgever aan een project samen met je teamgenoten. Of je gaat naar een avondcursus die je belangrijk vindt voor je verdere ontwikkeling. Je gaat naar een muziekfestival. Of je doet vrijwilligerswerk in de stadstuin.
 4. Leefomgeving: is een brede verzamelnaam. Hierbij hoort al het materiële, dat je in jouw leven bij je hebt, zoals je huis, clubhuis of kerk. Het omvat ook je woonplaats, je land, het continent of de wereld. Ook de cultuur, de economie en de sociale en natuurlijke kwaliteit horen tot jouw leefomgeving.

Werking levensweg en stickers

 • Er zijn te veel stickers om te overzien. Je kunt niet anders dan je intuitie bijschakelen om te kiezen.
 • Je werkt met meerdere soorten stickers. Je verzamelt de puzzelstukken van je leven en werk zonder dat je het kunt sturen.
 • Je haalt de hele realiteit op. Je kunt er niet om heen. Je kunt jezelf hierbij niet voor de gek houden.
 • Je denkt vaak na over één ding tegelijk. Je bent misschien verschillend in verschillende levensgebieden. Met de levensweg maak je een totaalbeeld en alles van jou komt aan bod.
 • Je staat met de voeten op de grond en blijft niet in gedachten, dromen of ideeën steken.
 • Met zicht op je verleden wordt het gemakkelijker om bij je passende toekomstbeelden te maken.

Een lifemap met de levensweg poster, in combinatie van het gebruik van verschillende soorten stickers biedt meerdere voordelen:

• Er zijn te veel stickers om te overzien. Je kunt niet anders dan je intuïtie bijschakelen om te kiezen
• Je werkt met meerdere soorten stickers. Je verzamelt de puzzelstukken van je leven en werk zonder dat je het bewust kunt sturen
• Je haalt de hele realiteit op. Je kunt er niet om heen. Je kunt jezelf hierbij niet voor de gek houden
• Je denkt vaak na over één ding tegelijk. Je bent misschien verschillend in verschillende levensgebieden. Met de levensweg maak je een totaalbeeld en alles van jou komt aan bod
• Je staat met de voeten op de grond en blijft niet in gedachten, dromen of ideeën steken
• Met zicht op je verleden wordt het gemakkelijker om bij jou passende toekomstbeelden te maken

Lifemaps.NL Voorbeeld Thea 35 jaar

Impressie
Lifemap Levensloop was een van de eerste lifemaps. Later is hier Lifemap Helemaal jezelf uit voortgekomen. Stap voor stap wordt de hele levensloop ingevuld. Daarna komt aan de hand van vragen de betekenis in beeld over belangrijke levensthema’s, de rol van het karakter, de positieve werking van drijfveren, het tegenwerkende effect van schaduwkanten en de inspirerende werking van rolmodellen. Dit voorbeeld geeft een impressie van de levensloop van Thea, 35 jaar, moeder van twee kinderen en partner van Jan. Haar tekstuele verhaal in dit voorbeeld vertelt over wat er op de levensweg poster te zien is. Maar het is minstens zo belangrijk wat er door Thea heen gaat aan gedachten en gevoelens. Al werkend met Lifemap Levensloop ervaart zij nog eens zij wat zij beleefd heeft. Ze krijgt inzichten en ziet verbanden. Ze werkt de vragen en opdrachten uit, zodat ze alles later na kan lezen. Dit voorbeeld geeft slechts een kleine impressie en is bedoeld ter introductie van de levensweg.

Voorbereiding
Ter voorbereiding kiest Thea aan de hand van de vragen en stappen bij de lifemap de verschillende soorten stickers uit en plakt ze op de levensweg. Zo vult ze haar hele levensloop in. Het is een heel werk, maar het is ook enorm boeiend, want ze voelt meteen al: dit gaat helemaal over haar.
• Het begint met het kiezen van stickers. 15 Thema’s kiezen uit het stickervel met gele stickers met levensthema’s. Gevolgd door het uitkiezen van rolmodellen (turquoise), karaktereigenschappen (oranje), schaduwkanten (zwartgrijs) en drijfveren (groen).
• Daarna volgt het opplakken van de stickers op de levensweg. Thema’s die op dit moment een rol spelen plakt ze bij de persoon op de levensweg (= zijzelf hier en nu). Thema’s die staan voor een verlangen, plan of droom in de toekomst komen te liggen op het stuk levensweg tot aan de horizon. Thema’s die gaan over het verleden plakt ze achter de persoon op de levensweg. Stickers die bij elkaar horen plakt ze dicht bij elkaar.
• Dan beginnen de vragen en antwoorden om helder te krijgen waarom bepaalde stickers bij elkaar liggen en waarom juist op die plek. Wat er gebeurde, waar het uit voort kwam en wat de gevolgen waren of zijn voor de toekomst. Cluster voor cluster komt er helderheid in de belangrijke stukken van haar levensloop tot en met nu.
• Stickers plakken in de toekomst is heel anders dan bezig zijn met het verleden. Dromen en plannen maken en de stickers die daarmee te maken hebben opplakken geeft een beleving alsof ze al bezig is ze in te vullen. Ze komen daarmee als het ware al een stapje dichterbij.
• Tenslotte, wanneer haar hele levensloop met vragen en antwoorden helder in beeld is, komt het kijken naar de grote lijnen en de samenhang. Ook daarvoor werkt ze met de onderzoeksvragen bij de lifemap. En ze gebruikt de paragrafen in het online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen die bij de vragen horen ter verduidelijking of verdieping.

Thea’s levensloop
Jeugd
Thea heeft iets ingrijpends meegemaakt in haar jeugd: haar moeder is gestorven toen ze nog klein was. Daarna kwamen er steeds allerlei vrouwen in huis. Die bleven een tijdje en gingen daarna weer weg. Haar vader hertrouwde met een mooie jonge vrouw. Maar zij bleek snel driftig te worden. Het moest allemaal precies zo gebeuren als zij wilde. Ging iets niet precies naar wens dan volgde er onmiddellijk straf. Over haar biologische moeder werd niet meer gesproken.

Op de kinderfoto’s uit gelukkiger tijden ziet Thea er blij en ontspannen uit, als een engeltje. Voor Thea was de dood van haar moeder en de moeilijke situatie met haar verdrietige vader een diepe crisis. Ook voelde ze zich bedreigd door alles wat haar stiefmoeder steeds weer van haar eiste, terwijl ze geen idee had waarom en waarvoor. Met haar stille verzet lokte ze alleen maar meer boosheid uit. Dat ging haar hele jeugd zo door. Ze kan zich maar weinig positieve dingen uit die tijd herinneren.

Jeugd

Uit huis
Op haar achttiende ging zij het huis uit. Dat was een hele verademing; eindelijk vrij om haar eigen leven te leiden. Ze genoot van de kleine beslissingen, zoals kiezen van wat ze at of op bed liggen lezen. Maar ze merkte ook, dat het niet gemakkelijk was nieuwe vrienden te maken. Ze was gewend zich altijd van haar goede kant te laten zien en deed haar best, maar echt contact krijgen was moeilijk. Ze voelde zich vaak minder dan de anderen. Het kwam maar zelden voor dat ze zich tevreden voelde; meestal had ze het gevoel dat er iets ontbrak. Ze had haar sterke wil nodig om door te gaan en om uit te puzzelen waarom dat was en hoe ze het kon veranderen.

uit huis

Studietijd
Haar studietijd begon leuker te worden. Haar pogingen om al doende te leren brachten inzicht en begonnen te werken. Met haar buigzame karakter wist ze zich aan te passen. Ze voelde zich thuis op haar studentenkamer en in de stad. Er was van alles te doen om anderen te ontmoeten. Ze schreef voor de faculteitskrant en wekelijks werd er gekookt en samen gegeten met de eet-groep. Mensen mochten haar om haar idealen. Werken aan een betere wereld, de fouten van haar ouders goed maken, dat was waar het om ging. Ze was zich er wel van bewust geworden, dat ze regelmatig weerstand ontmoette bij anderen, speciaal wanneer ze graag bij een groep wilde horen. Ze bleef het ook moeilijk vinden om de juiste toon te vinden. En soms voelde ze zich minder maar ook steeds vaker voelde zich eigenlijk beter dan anderen. Ze was best wel bang om afgewezen te worden. Ze begon boeken te lezen over persoonlijke ontwikkeling. Steeds vaker praatte ze met anderen over wat ze thuis had meegemaakt. Ze begon te begrijpen dat zij ballast bij zich droeg, die vooral tot uiting kwam in haar relaties met andere mensen.

studietijd

Hier en nu
Thea’s studietijd duurde lang omdat ze haar eigen studie betaalde. Ze leerde Jan kennen. Hun relatie verloopt zelden gladjes, maar ze houdt wel van een beetje dynamiek. Ze zijn best verschillend en hebben ieder hun eigen vrienden. Maar dat houdt alles in beweging. Ze gaat werken in de marketing bij een groot internationaal bedrijf. Om te weten te komen wat geld is, en wat macht is en hoe het is om daarin te werken. Ze is iemand die graag van alles wil beleven en heeft het lef om dingen uit te proberen. In haar werk vindt ze veel ruimte voor eigen initiatief. Na enkele jaren werken wordt ze zwanger en stopt een tijdje met werken. Ze krijgen twee zoons.

hier en nu

Het zijn fijne jaren met het gezin. Het gaat goed met de beide jongens. Ze geniet met volle teugen van hun ontwikkeling. Ze kan zelf weer helemaal kind zijn wanneer ze met hen samen is. Jan werkt part-time en zorgt voor het huishouden. Ze vindt het mooi dat juist haar man meer tijd kan besteden aan de opvoeding van hun zoons. Ook de vakanties zijn heerlijk; lekker kamperen in de natuur. Ondanks haar drukke baan voelt ze zich vrij en geliefd. Het zijn rustige en mooie jaren.

Haar passie om dingen daadwerkelijk te verbeteren is niet veranderd. Ook in het bedrijf waar ze werkt is er veel te doen. Vanuit haar gedrevenheid weet ze goede resultaten te halen. Ze vindt het niet altijd gemakkelijk om zichzelf te blijven. Ze voelt zich ietwat anders dan haar collega’s. Mensen begrijpen haar niet altijd. In haar hart is ze nog steeds een idealist. Er wordt veel van haar geëist, maar dat kan ze wel hebben. Ze heeft zelf ook hoge verwachtingen en is zeer gevoelig voor kritiek. Soms is ze moe, omdat ze over haar grenzen is gegaan. Ze merkt dat er een zekere verwijdering komt tussen haar en Jan. Jan is meer een vrijbuiter en het zakenleven staat hem niet bepaald aan. Ook zegt hij dat ze veel te veel energie in werk stopt en te weinig in hem. Als enige man bij school heeft hij meer plezier met zijn vriendinnen. Wat er gebeurt in hun relatie levert Thea veel stress op. Ze voelt wel dat Jan punten aanraakt die gevoelig zijn. En ze heeft ook op haar werk haar schaduwkanten ervaren. Op aanraden van een vriend zoekt ze een psycholoog op, om eens met een neutraal persoon te praten over hoe het voor haar was als kind. Het is haar wens om zich te blijven ontwikkelen en ze wil graag wat gemakkelijker in het leven komen te staan.

Toekomst
Op basis van de nieuwe inzichten van de laatste jaren kijkt Thea met vertrouwen naar de toekomst. Tijdens het opplakken van de stickers op de levensweg heeft ze ook voor de toekomst gewoon de stickers neergelegd die ze daarbij vindt horen. Het uitkiezen en plakken van stickers is een vrij en intuïtief proces. Ze heeft er nauwelijks bij nagedacht. Nu kijkt ze naar wat er voor haar ligt.

toekomst

Haar hart wordt warm wanneer ze zich helemaal herkent in wat er ligt. Wat mooi dat dit haar toekomst is. Ze is al een tijd bezig om naar zichzelf te kijken en met de inzichten vanuit de sessies met de psycholoog en met haar boeken bij de hand probeert ze steeds dichter te komen bij wat haar altijd dwars zat en wat ze nu wil loslaten. Vanuit haar eenzame start als vreemde eend in de bijt is ze op weg om een natuurlijker verbinding te krijgen met de mensen op haar werk, maar vooral ook met Jan. Ze werkt aan haar communicatie. Niet iedereen kan abstract denken en zij is nu eenmaal goed in strategie; iets dat voor veel mensen vaag blijft. Dus ze ziet het als haar taak om zichzelf helder en begrijpelijk uit te leggen. Uit haar eigen leven weet ze hoe belangrijk een fijne sfeer is, dus ze oefent zich om haar gevoel meer te tonen.

Thea wil in haar persoonlijke en werkende leven graag bijdragen, met duidelijk zichtbare verbeteringen als resultaat. En dat wil ze doen op haar manier, ook in zaken: oprecht, inventief en origineel. Ze glimlacht wanneer ze zich beseft welke ideaaltypes ze heeft uitgekozen om haar hierbij te ondersteunen. En tegelijk beseft ze ook hoe belangrijk het is om zichzelf de vrijheid te geven om steeds in nieuwe wateren te zwemmen en een sierlijke acrobaat te zijn. Het mooie van dit toekomstplaatje is, dat het zo dichtbij en haalbaar is. Ze voelt hoe haar vertrouwen in de toekomst een basis vindt in haar vertrouwen in zichzelf.

Load More