Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

De verzameling communicatie stickers is tot stand gekomen op basis van inventarisatiewerk van de auteur. De intentie is om een hiermee een goed beeld van communicatie te geven. Met deze stickers en de landkaart poster kun je met een team of groep aan het werk met vragen zoals: wat zijn voor ons de belangrijkste kenmerken van communicatie, hoe is het met elk kenmerk nu gesteld en waarom? Of: welke kenmerken van communicatie krijgen op dit ogenblik te weinig aandacht en wat betekent dit voor ons? Of je kunt ze gebruiken met de levensweg poster bij een vraag zoals: hoe heeft de communicatie zich de afgelopen tijd ontwikkeld, wat kenmerkt die nu en wat zijn de pijlers voor onze teamvisie op communicatie voor de toekomst?

Lifemaps.NL Communicatie stickers ZW

Load More