Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze te handelen. Competenties zijn samengesteld van karakter en verwijzen naar onderliggende kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook naar intelligentie, kernkwaliteiten en motivatie. Iemand heeft een competentie, wanneer die duidelijk blijkt uit zijn of haar ervaring. De verzameling competenties is afkomstig uit competentiesystemen van zowel overheid als bedrijfsleven.

Lifemaps.NL Competentie stickers 1 ZWLifemaps.NL Competentie stickers 2 ZW

Load More