Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

Op de creatie stickers staan uitspraken, die antwoord geven op de vraag: wat is er allemaal belangrijk bij creëren? Ze vormen een verzameling van uiteenlopende activiteiten, kwaliteiten en principes die een positieve bijdrage kunnen leveren bij het vormgeven van het innerlijke leven, een relatie, een activiteit of werkzaamheid of de leefomgeving. Voor het individu helpen deze stickers om de uitkomsten van het scheppende leven te verhelderen. Om een indruk, beeld of gevoel te krijgen van wat er allemaal speelt bij creëren. Om ideeën op te doen voor de toekomst.

Wat er op de stickers staat kan concreet zijn of conceptueel, zakelijk of spiritueel, individueel of collectief. Bij het werken met groep of team kunnen de stickers helpen om antwoord te krijgen op vragen zoals: wat kun je samen doen om het creatieproces te beïnvloeden, wat zijn de randvoorwaarden voor een soepele creatie in business en: welke principes kun je toepassen bij het maken van gezamenlijke keuzes. In de selectie van de uitspraken op de stickers zijn de ervaringen en visie van de auteur terug te vinden; deze is dus subjectief.

Load More