Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

Persoonlijke drijfveren verwijzen naar wat je tot iets brengt, waarom je iets doet, en van waaruit jij denkt, spreekt en handelt. Ze geven aan waarin jij je gedreven voelt, wat je wilt neerzetten in de wereld, wat voor jou van groot belang is. Laat de leden van een team bijvoorbeeld opgeven welke de tien drijfveren zijn, die elk van hen in wezen kenmerken. Bepaal op basis van de optelsom een profiel van het team. Voer met behulp van de landkaart poster het gesprek over hoe het met de belangrijkste team drijfveren op dit moment is gesteld en brainstorm over de vraag hoe deze voor de toekomst meer gewicht kunnen krijgen.

Lifemaps.NL Drijfveer stickers 1 ZWLifemaps.NL Drijfveer stickers 2 ZW

Load More