Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

Het karakter is het geheel van iemands persoonskenmerken, zowel wat betreft de mentaliteit als het temperament. Het karakter komt tot uiting in wat iemand zegt en doet op alle gebied, bijvoorbeeld gedrag en relaties. Hierbij gaat het om de wisselwerking tussen erfelijke aanleg en de uitwendige factoren en omstandigheden. De eigenschappen op de de karakter stickers zijn gebaseerd op het wetenschappelijk onderbouwde Periodiek systeem van karaktereigenschappen (Big Five). Met alle eer aan de onderzoekers en de bron: ‘Idioticon van de persoonlijkheid’, Mien Doddema-Winsemius en Boele de Raad, 1997, Uitgeverij Nieuwezijds, ISBN 9057120194. 

Lifemaps.NL Karakter stickers 1 ZW

Lifemaps.NL Karakter stickers 2 ZW
Lifemaps.NL Karakter stickers 3 ZW
Lifemaps.NL Karakter stickers 4 ZW

Load More