Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ STICKERVELLEN IN ZWART-WIT

Kwaliteiten zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze te handelen. Kwaliteiten zijn samengesteld van karakter en verwijzen naar onderliggende kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook naar intelligentie, kernkwaliteiten en motivatie. Iemand heeft een kwaliteit, wanneer die duidelijk blijkt uit zijn of haar ervaring. Kwaliteiten bieden zodoende veel aangrijpingspunten om er met behulp van de landkaart poster een teamgesprek over te houden, bijvoorbeeld over de vraag welke kwaliteiten van mensen eigenlijk beter zouden kunnen worden benut, of over de vraag welke kwaliteiten er nodig zijn voor de toekomst.

De verzameling van kwaliteiten is opgebouwd bovenop de competenties uit competentiesystemen van zowel overheid als bedrijfsleven, maar ze overstijgen die. De kwaliteiten op deze stickers mogen gezien worden op het niveau van menselijke waarden, zoals de kwaliteit: ontvankelijkheid, ook al liggen competenties aan de basis ervan.

Load More