Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAPS ALS BASIS VOOR EEN TALENTONTWIKKELPROGRAMMA

lifemap-landkaart-body

Doel

Bewustwording over jouw lichaamszelfbeeld zal je inspireren om goed voor je body te zorgen. Je krijgt handvatten om je te helpen soepeler met je emoties en denken te leren leven. Je staat stil bij de invloed van jouw lichaamszelfbeeld op je seksuele beleving.

Toepassingen

  • Wanneer je meer in contact met je lichaam wil komen
  • Wanneer je beter wil begrijpen hoe denken en emoties inwerken op het lichaam
  • Wanneer je jezelf wil uitdagen om tevredener te worden over je zelfbeeld.

Inhoud

Landkaart Body laat je jouw volle aandacht aan je lichaam geven. Aandacht voor jezelf doet je goed. Je gaat na hoe je denkt en voelt over jouw lichaam en welke impact je lichaamszelfbeeld op jou heeft. Je onderzoekt jouw emoties en verkent de relatie tussen lichaamsfuncties en emoties. Je werkt met het inzicht, dat jij meester bent over je gedachten. Je verkent jouw denkstijlen en vindt jouw voorkeursdenkhoed. Met dit alles krijg je meer begrip voor hoe het van binnen in je samenwerkt. Of je nu seksueel actief bent of niet, seksualiteit is een bijzonder deel van ieders leven. Je gaat na wat de invloed van jouw lichaamszelfbeeld is op jouw ervaringen.

Thema’s

Emoties, gedachten, seksualiteit, lichaam, denkhoeden.

Informatie

  • Over denken, gedachten en het lichaam
  • Over emoties en het lichaam.

Verwijzingen

  • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
  • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

Load More