Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAPS ALS BASIS VOOR EEN TALENTONTWIKKELPROGRAMMA

lifemap-landkaart-fundament

Doel

Elk mens heeft recht op een veilig, ontspannen en liefdevol leven. Ook jij hebt hiervoor alles in je. Je besteedt uitgebreid aandacht aan jouw levensbehoeften. Je wordt je ervan bewust hoe vervulling aan de basis ligt van zelfacceptatie en zelfvertrouwen. Je vindt instrumenten en handvatten om toe te werken naar tevredenheid over het fundament in jouw leven.

Toepassingen

  • Wanneer je jezelf wil stimuleren om jezelf beter te leren kennen en te accepteren zoals je bent
  • Wanneer je verlangt naar zelfverwezenlijking.

Inhoud

Landkaart Fundament gaat over de basis  in jouw – en ieders – leven. Over de invulling van je primaire levensbehoeften en het natuurlijke verlangen om jezelf te ontplooien. Je brengt jouw fundament in beeld en legt verbanden met de piramide van Maslow. Je krijgt oefeningen mee om jezelf te ondersteunen. Je verdiept je in wat zelfkennis, zelfacceptatie, zelfrespect en zelfvertrouwen betekenen en onderzoekt op welke gebieden je jouw fundament kunt versterken. Je reflecteert over hoe het is, wanneer je helemaal jezelf kunt zijn, zonder belemmeringen. Menselijke waarden vertegenwoordigen het hoogste in zelfverwezenlijking. Je gaat na wat jouw waarden zijn en waar je ze wil inzetten voor jouw ontplooiing.

Thema’s

Verwerken, levensbehoeften, verlangens, seksualiteit, waarden, zelfacceptatie, zelfverwezenlijking.

Informatie

  • Over de piramide van Maslow
  • Over zelfacceptatie.

Verwijzingen

  • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
  • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

Load More