Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAPS ALS BASIS VOOR EEN TALENTONTWIKKELPROGRAMMA

lifemap-landkaart-geld-en-vermogen

Doel

Met deze lifemap creëer je een duidelijk beeld van hoe het er qua geld en vermogen in jouw leven voorstaat. Op de poster zie je jouw situatie vóór je: jouw competenties met betrekking tot geldthema’s plus de essentie en prioriteiten voor jou daarbij. Op de achterkant van de poster bouw je aanvullend een overzicht op van wie jij bent – als individu en lid van jouw familie en cultuur – van wat jou drijft en wat jou karakteriseert als het om geld gaat. Door verbanden te leggen kom je erachter wat jouw geldpersoonlijkheid is. Onderweg vind je ideeën om waar je dat wil dingen te veranderen.

Voor het realiseren van je dromen en doelen maak je jezelf vrij door je schaduwkant te kennen en integreren. Je weet hoe jouw diepste waarden je hierbij kunnen helpen. Je hebt het als mens nooit in de hand, maar kunt je wel degelijk voorbereiden op de toekomst. Met jouw principes, passie en prioriteiten voor ogen vorm je jouw toekomstvisie. Nu ben je – uitgerust met inzichten en tips voor onderweg – klaar om je visie werkelijkheid te laten worden.

Toepassingen

  • Wanneer je behoefte hebt aan een zelfbeeld van jou in relatie tot geld
  • Wanneer je wil weten hoe je stapsgewijs een visie kunt ontwikkelen waarin je werkt met geld om je grote droom of doel te realiseren.

Inhoud

Met jouw geld en vermogens kun je in je levensonderhoud voorzien, verlangens invullen, je rol in de wereld vormgeven. Je begint bij Landkaart Geld & vermogen met het maken van een situatieopname met gebruik van de geld stickers: een combinatie van competenties, financiële thema’s, gedragskenmerken en creatieve vermogens. Je plakt de stickers op het landschap van de landkaart poster dat het best past bij hoe het daarmee gesteld is. Je voegt er met andere stickers waarderingen aan toe. Zo ontstaat als het ware een overzichtsfoto van jouw geldsituatie hier en nu. Je vult dit aan met een beknopte persoonsbeschrijving van die aspecten in jezelf, die van invloed zijn als het geld betreft. Je gaat daar later verder mee .

Met vragen en opdrachten werk je deze schat aan informatie over jou, je vermogen en vermogens verder uit. Je gaat van elk thema op de geld stickers na wat het voor jou betekent. Met behulp van de informatiedocumenten leg je verbanden tussen de geldthema’s en jouw persoonsbeschrijving. Je verdiept je in jouw kennis en  vaardigheden, in de invloed van je overtuigingen en je onderzoekt jouw relaties. Met alle gegevens die je dan hebt, bepaal je stapsgewijs jouw geldpersoonlijkheid. Het gaat hierbij meer over wat je uitvindt tijdens dit proces dan over de conclusie die je trekt.

Iedereen heeft een schaduwkant. Je reflecteert over de patronen die zich in jouw leven voordoen als het om geld gaat – waar je last van hebt of die je tegenhouden. Je verdiept je in jouw waarden – in die één of enkele waarden, die het fundament vormen van jouw leven. Vanuit de waarden, die je daadwerkelijk in je leven uitdrukt, vind je de aangrijpingspunten om oude patronen te kunnen doorbreken.

Hoe ziet jouw toekomst op gebied van geld en vermogen eruit? Je maakt jezelf vrij, formuleert je principes, vormt jouw visie, stelt je prioriteiten, zet je intentie en zoekt naar mogelijkheden om het geld te laten stromen en je dromen en doelen dichterbij te brengen. Zo heb je jezelf voorbereid om jouw geld en vermogens om te zetten in de rijkdom, die je jezelf toewenst.

Thema’s

Situatie, prioriteiten, doelen, dromen, overtuigingen, patronen, geld, schaduwkant, competenties, principes, waarden, visie, passie.

Informatie

  • Over geld
  • Over geldpersoonlijkheid.

Verwijzingen

  • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
  • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

Load More