Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAPS ALS BASIS VOOR EEN TALENTONTWIKKELPROGRAMMA

lifemap-landkaart-houding-gedrag

Doel

Met bewustzijn van je houding en uitstraling begrijp je beter hoe anderen jou zien. Je leert wat essentieel is in jouw uitstraling, zoals jezelf zijn. Je werkt met je intuïtie  zodat je gemakkelijker bij jezelf kunt blijven, en kijkt kritisch naar je wilskracht. Je begrijpt beter wat er aan jouw gedrag ten grondslag ligt. Om jezelf te kunnen gedragen zoals bij je past.

Toepassingen

  • Wanneer je regelmatig feedback krijgt over jouw houding en gedrag en gemotiveerd bent dit goed onder de loep te nemen en verbeterpunten te binden
  • Wanneer je bewuster met de krachten van wil en intuïtie in je wil leren werken.

Inhoud

Landkaart Houding & gedrag biedt je een reis door de aspecten van houding en gedrag. Je onderzoekt niet zozeer de houdingen en gedragingen die jou kenmerken (wat), maar wat voor jou van belang is voor een goede houding en gedrag dat bij jou past (hoe). Je vraagt feedback aan anderen. Je brengt in beeld hoe jij zelf denkt en voelt over de aspecten van houding en gedrag. Daarna ga je jezelf achtereenvolgens verdiepen in houding en uitstraling, wilskracht, intuïtie en gedrag. Je vindt voorbeelden in je eigen leven. Je brengt waarderingen aan op de landkaart. Je gaat begrijpen dat gedrag veranderen meer inhoudt dan alleen dingen anders doen of andere dingen doen en weet ook hoe jij dat kunt doen.

Thema’s

Gedrag, wilskracht, houding, patronen, intuïtie, feedback, uitstraling, jezelf zijn.

Informatie

  • Over houding en uitstraling
  • Over de wil
  • Over intuïtie
  • Over gedrag.

Verwijzingen

  • Wanneer hieronder naar paragrafen of hoofdstukken wordt verwezen betreft dit het gratis online e-boek Een reis door je leven in 3 vragen op lifemaps.nl. Dit e-boek geeft de rode draad tussen alle onderstaande lifemaps. Het rijgt als het ware alle thema’s aaneen in een logisch samenhangend verhaal.
  • Wanneer er informatie wordt genoemd, betreft dit documenten over het onderwerp, die bij de betreffende lifemap worden gebruikt.

Load More